header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Raad van Kerken Nijmegen en Omgeving

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Raad van Kerken Nijmegen en Omgeving
Andere naam (namen):
  • Raad van Kerken in Nijmegen
  • Gemeenschap van Kerken in Nijmegen

Bestaansperiode: 1968 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Raad van Kerken in Nederland is in 1968 opgericht als opvolger van de in 1947 opgerichte Oecumenische Raad in Nederland en de in 1958 daaruit voortgekomen Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. In 2014 waren er dertien kerkgenootschappen lid en waren er drie toehoorders.

Geschiedenis

De Stedelijke Oekumenische Kontakt Kommissie (STOKK) nam het initiatief tot de oprichting van de Raad van Kerken in Nijmegen op 15 februari 1968. De Raad van Kerken is betrokken bij tal van (oecumenische) activiteiten. Vanaf 1970 werd jaarlijks een stedelijke Paaswake gehouden met oecumenische doopdienst. Vanaf 1972 is door steun van de raad de Dienst aan de Industriële Samenleving namens de Kerken (DISK) opgericht. In 1975 kwam het Oecumenisch City-pastoraat van de grond. Verder werkte zij mee aan de Samenwerking tussen de Instellingen voor Maatschappelijk Werk (SIM) en bood veel concrete hulp aan Surinamers die zich in Nijmegen vestigden begin jaren zeventig. De raad benoemde een vertegenwoordiger in de Nijmeegse Programmaraad Permanente Edukatie.

Taken en activiteiten

De Raad van Kerken van Nijmegen en omgeving is een samenwerkingsverband van christelijke kerkgenootschappen met als doel: - de bevordering van de verbondenheid tussen christelijke kerkgenootschappen; - de bevordering van het contact tussen de kerkgenootschappen en de stad Nijmegen en omgeving op het gebied van zingeving; - dienstbaar zijn aan rechtvaardige verhoudingen tussen mensen, met name waar mensen onrecht werd aangedaan.

Organisatie

De leden van de Raad van Kerken zijn diverse christelijke kerkgenootschappen (rooms-katholiek, protestants, evangelisch-luthers, doopsgezind en remonstrants, oudkatholiek, anglicaans, Russisch orthodox en andere kerken) in Nijmegen en omgeving, van wie één of meer afgevaardigden zitting hebben in de raad. De Kerk van de Nazarener en de Nieuw-Apostolische Kerk zijn als toehoorder betrokken bij de raad. Het bestuur van de raad bestaat uit vier tot zes leden, die door de algemene vergadering uit het midden worden benoemd voor de periode van één jaar. Alleen de secretaris en de penningmeester worden voor vier jaar benoemd en hoeven geen afgevaardigden van een lid te zijn.

Locatie

Nijmegen:

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door M. van Montfort, R. Spanings. (2016, 2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden