Raad van Kerken Nijmegen en Omgeving

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Raad van Kerken Nijmegen en Omgeving
Andere naam (namen):

{{#if: Raad van Kerken in Nijmegen| * Andere naam::Raad van Kerken in Nijmegen|}} {{#if: Gemeenschap van Kerken in Nijmegen| * Andere naam::Gemeenschap van Kerken in Nijmegen|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1968 - Eindjaar::
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2274823305%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2274823305%7C
|}}{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2274823305%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: De Raad van Kerken in Nederland is in 1968 opgericht als opvolger van de in 1947 opgerichte Oecumenische Raad in Nederland en de in 1958 daaruit voortgekomen Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. In 2014 waren er dertien kerkgenootschappen lid en waren er drie toehoorders.|

Algemene context

De Raad van Kerken in Nederland is in 1968 opgericht als opvolger van de in 1947 opgerichte Oecumenische Raad in Nederland en de in 1958 daaruit voortgekomen Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. In 2014 waren er dertien kerkgenootschappen lid en waren er drie toehoorders. |}}

{{#if: De Stedelijke Oekumenische Kontakt Kommissie (STOKK) nam het initiatief tot de oprichting van de Raad van Kerken in Nijmegen op 15 februari 1968. De Raad van Kerken is betrokken bij tal van (oecumenische) activiteiten. Vanaf 1970 werd jaarlijks een stedelijke Paaswake gehouden met oecumenische doopdienst. Vanaf 1972 is door steun van de raad de Dienst aan de Industriële Samenleving namens de Kerken (DISK) opgericht. In 1975 kwam het Oecumenisch City-pastoraat van de grond. Verder werkte zij mee aan de Samenwerking tussen de Instellingen voor Maatschappelijk Werk (SIM) en bood veel concrete hulp aan Surinamers die zich in Nijmegen vestigden begin jaren zeventig. De raad benoemde een vertegenwoordiger in de Nijmeegse Programmaraad Permanente Edukatie.|

Geschiedenis

De Stedelijke Oekumenische Kontakt Kommissie (STOKK) nam het initiatief tot de oprichting van de Raad van Kerken in Nijmegen op 15 februari 1968. De Raad van Kerken is betrokken bij tal van (oecumenische) activiteiten. Vanaf 1970 werd jaarlijks een stedelijke Paaswake gehouden met oecumenische doopdienst. Vanaf 1972 is door steun van de raad de Dienst aan de Industriële Samenleving namens de Kerken (DISK) opgericht. In 1975 kwam het Oecumenisch City-pastoraat van de grond. Verder werkte zij mee aan de Samenwerking tussen de Instellingen voor Maatschappelijk Werk (SIM) en bood veel concrete hulp aan Surinamers die zich in Nijmegen vestigden begin jaren zeventig. De raad benoemde een vertegenwoordiger in de Nijmeegse Programmaraad Permanente Edukatie. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De Raad van Kerken van Nijmegen en omgeving is een samenwerkingsverband van christelijke kerkgenootschappen met als doel: - de bevordering van de verbondenheid tussen christelijke kerkgenootschappen; - de bevordering van het contact tussen de kerkgenootschappen en de stad Nijmegen en omgeving op het gebied van zingeving; - dienstbaar zijn aan rechtvaardige verhoudingen tussen mensen, met name waar mensen onrecht werd aangedaan.|

Taken en activiteiten

De Raad van Kerken van Nijmegen en omgeving is een samenwerkingsverband van christelijke kerkgenootschappen met als doel: - de bevordering van de verbondenheid tussen christelijke kerkgenootschappen; - de bevordering van het contact tussen de kerkgenootschappen en de stad Nijmegen en omgeving op het gebied van zingeving; - dienstbaar zijn aan rechtvaardige verhoudingen tussen mensen, met name waar mensen onrecht werd aangedaan. |}}

{{#if: De leden van de Raad van Kerken zijn diverse christelijke kerkgenootschappen (rooms-katholiek, protestants, evangelisch-luthers, doopsgezind en remonstrants, oudkatholiek, anglicaans, Russisch orthodox en andere kerken) in Nijmegen en omgeving, van wie één of meer afgevaardigden zitting hebben in de raad. De Kerk van de Nazarener en de Nieuw-Apostolische Kerk zijn als toehoorder betrokken bij de raad. Het bestuur van de raad bestaat uit vier tot zes leden, die door de algemene vergadering uit het midden worden benoemd voor de periode van één jaar. Alleen de secretaris en de penningmeester worden voor vier jaar benoemd en hoeven geen afgevaardigden van een lid te zijn.|

Organisatie

De leden van de Raad van Kerken zijn diverse christelijke kerkgenootschappen (rooms-katholiek, protestants, evangelisch-luthers, doopsgezind en remonstrants, oudkatholiek, anglicaans, Russisch orthodox en andere kerken) in Nijmegen en omgeving, van wie één of meer afgevaardigden zitting hebben in de raad. De Kerk van de Nazarener en de Nieuw-Apostolische Kerk zijn als toehoorder betrokken bij de raad. Het bestuur van de raad bestaat uit vier tot zes leden, die door de algemene vergadering uit het midden worden benoemd voor de periode van één jaar. Alleen de secretaris en de penningmeester worden voor vier jaar benoemd en hoeven geen afgevaardigden van een lid te zijn. |}}

{{#if: {{#if:Nijmegen|locatie periode::Nijmegen:|}}plaatsnaam:: adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:Nijmegen|locatie periode::Nijmegen:|}}plaatsnaam:: adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De Stedelijke Oekumenische Kontakt Kommissie (STOKK) nam het initiatief tot de oprichting van de Raad van Kerken in Nijmegen op 15 februari 1968. De Raad van Kerken is betrokken bij tal van (oecumenische) activiteiten. Vanaf 1970 werd jaarlijks een stedelijke Paaswake gehouden met oecumenische doopdienst. Vanaf 1972 is door steun van de raad de Dienst aan de Industriële Samenleving namens de Kerken (DISK) opgericht. In 1975 kwam het Oecumenisch City-pastoraat van de grond. Verder werkte zij mee aan de Samenwerking tussen de Instellingen voor Maatschappelijk Werk (SIM) en bood veel concrete hulp aan Surinamers die zich in Nijmegen vestigden begin jaren zeventig. De raad benoemde een vertegenwoordiger in de Nijmeegse Programmaraad Permanente Edukatie.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: De Stedelijke Oekumenische Kontakt Kommissie (STOKK) nam het initiatief tot de oprichting van de Raad van Kerken in Nijmegen op 15 februari 1968. De Raad van Kerken is betrokken bij tal van (oecumenische) activiteiten. Vanaf 1970 werd jaarlijks een stedelijke Paaswake gehouden met oecumenische doopdienst. Vanaf 1972 is door steun van de raad de Dienst aan de Industriële Samenleving namens de Kerken (DISK) opgericht. In 1975 kwam het Oecumenisch City-pastoraat van de grond. Verder werkte zij mee aan de Samenwerking tussen de Instellingen voor Maatschappelijk Werk (SIM) en bood veel concrete hulp aan Surinamers die zich in Nijmegen vestigden begin jaren zeventig. De raad benoemde een vertegenwoordiger in de Nijmeegse Programmaraad Permanente Edukatie.|

Verantwoording

{{#if: M. van Montfort, R. Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door M. van Montfort, R. Spanings.|}} {{#if:2016, 2017|(2016, 2017)|}}

|}}


{{#if: 18.1 Katholicisme| |}} {{#if: 18.2 Protestantisme| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:2937| |}}