header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Raad voor Maatschappelijke Opbouw Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Raad voor Maatschappelijke Opbouw Nijmegen
Andere naam (namen):
  • R.M.O.

Bestaansperiode: 1964 - 1986
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Midden jaren 1950 liet het gemeentebestuur door het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI) een onderzoek instellen naar de sociale problemen in één van de wijken in de stad. Uit het onderzoek bleek dat de wijk een veelvoud aan problemen had en dat een brede aanpak hiervan nodig was. Daarop riep het gemeentebestuur in 1956 de Commissie voor Maatschappelijk Opbouwwerk in het leven. Het secretariaat werd gevestigd op het bureau van de Sociale Raad. De commissie had een brede samenstelling, met vertegenwoordigers van de kerken, uit het maatschappelijk werk, onderwijs, huisvesting, gemeente en universiteit.

Haar werkzaamheden werden al snel over de hele gemeente uitgelegd en verder uitgebreid, zodanig dat het werk van de Sociale Raad na verloop van tijd geheel hierdoor werd ingenomen. In 1963 zette de gemeente de eerste stappen tot uiteindelijke liquidatie van de Sociale Raad en overname van de taken door een bredere Raad voor Maatschappelijke Opbouw.

Geschiedenis

Op 17 december 1964 werd de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (R.M.O.) geïnstalleerd als opvolger van de Sociale Raad. De R.M.O. zorgde voor betere samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van maatschappelijk opbouwwerk. De overgang van Sociale Raad naar R.M.O. paste in de landelijke ontwikkeling, al was de Nijmeegse R.M.O. de eerste in Nederland.

De bloeiperiode van het opbouwwerk lag in de jaren zeventig. Begin jaren tachtig zette de gemeentelijke overheid vraagtekens bij het functioneren van het maatschappelijk opbouwwerk. Het gemeentebestuur wilde het onderbrengen in één grote stedelijke organisatie waarvan ook het clubhuiswerk, jeugd- en jongerenwerk en het volwassenenwerk deel uitmaakten. Op basis van het sociaal-cultureel plan 1983-1986, dat op 28 juni 1983 door de gemeenteraad werd aangenomen, begonnen fusiebesprekingen tussen een vijftal stichtingen die uiteindelijk resulteerden in een nieuwe stichting voor samenlevingsopbouw, Dacapo, die op 1 januari 1987 van start ging.

Taken en activiteiten

Doel van de stichting was de bevordering van de maatschappelijke opbouw in de gemeente Nijmegen, onder andere door:

  • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen, particuliere organisaties en gemeentelijke instellingen en besturen van omliggende gemeenten
  • het stimuleren van de oprichting van raden die de zelfwerkzaamheid en samenwerking in bepaalde wijken kunnen bevorderen
  • het doen van onderzoek

Organisatie

Het stichtingsbestuur telde ten minste negen leden, benoemd door Burgemeester en Wethouders. Het bestuur had een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een adjunct-secretaris en een penningmeester. Burgemeester en Wethouders besloten verder onder andere over de personeelsformatie en salariëring.

Locatie

1964-1987: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg (aanvulling). (2021)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden