header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Raadhuiscommissie Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Raadhuiscommissie Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1920 - 1920
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Raadhuiscommissie Nijmegen werd opgericht ten behoeve van de bouw van een nieuw stadhuis.

Geschiedenis

Het oude gemeentehuis kampte kort na de Eerste Wereldoorlog met een nijpend ruimtetekort en een gebrekkige inrichting. Na eerder aandringen van gemeenteraadslid H.A. Henket nam de raad op 29 december 1919 een door hem ingediende motie aan, waarin B en W werden uitgenodigd om te besluiten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis. Op 10 maart 1920 besloot de raad tot het instellen van een commissie die werd belast met de voorbereiding van de bouw van een nieuw stadhuis. De ‘Raadhuiscommissie’ stond onder voorzitterschap van de burgemeester en telde zes stemhebbende leden: de wethouder voor Openbare Werken, drie andere raadsleden, de directeur van Gemeentewerken en de gemeentesecretaris.
Raadhuiscommissie onderzocht de precieze bezwaren tegen de bestaande indeling van het stadhuis. Daarover verscheen op 12 augustus 1920 een rapport van de gemeentesecretaris. Verder onderzocht zij de mogelijkheden tot volledige nieuwbouw en de mogelijke alternatieven, zoals uitbreiding van het bestaande stadhuis of verplaatsing van diensten.
bestaansduur en vergaderfrequentie van de commissie zijn onbekend. Behalve het rapport van 12 augustus 1920 zijn er geen stukken bewaard gebleven en na genoemde datum werd de commissie niet meer aangehaald in gemeente- en raadsverslagen. Pas eind jaren ’30 kwam de discussie over uitbreiding van het stadhuis opnieuw op gang. In 1939-1941 verrees aan de achterzijde van het historische stadhuis een nieuwe vleugel, die in 1978-1982 werd vervangen door het huidige complex.

Locatie

-: Nijmegen

Bronnen

  • Raadsverslag 1919, p. 1093 en 1155
  • Raadsverslag 1920, p. 137 en 217
  • Het Stadhuis van Nijmegen, Commanderie van Sint Jan, 1982

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden