header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Rooms Katholieke Vereniging voor Kinderbescherming te Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Rooms Katholieke Vereniging voor Kinderbescherming te Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1935 - 1962
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Eind januari 1935 gaf de president van de Bijzondere Raad van de St. Vincentiusvereniging aan dat de voogdijkinderen onder een zelfstandige vereniging van het liefdewerk moesten komen. In april 1935 werden de statuten van de Vereeniging Liefdewerk voor gewijzigd en ontstond de Rooms Katholieke Vereniging voor Kinderbescherming te Nijmegen. Deze wijziging was nodig om subsidies en verantwoordelijkheden gescheiden te houden. Het bestuur bleef ongewijzigd.
Bij het bombarment van Nijmegen in februari 1944 werd het Vincentius Kindertehuis aan de Jodengas onherstelbaar beschadigd. Enige jaren later kwam er een nieuw tehuis: Huize Pater Dehon aan de Dennenstraat. (2)
In de jaren '40 van de 20ste eeuw groeide de vereniging door. Directeur Pater Theodorus werd de drijvende kracht achter de professionalisering en ontwikkeling van de vereniging. Het Vincentius Kindertehuis werd een observatie- en doorgangshuis. Na een medisch en psychologisch onderzoek werd voor kinderen een passende omgeving gezocht. Het beleid van het bestuur om kinderen zoveel mogelijk in gezinnen te plaatsen was in de oorlogsjaren niet gemakkelijk. Er waren te weinig pleeggezinnen en in de oorlogsperiode liepen meer kinderen weg uit hun pleeggezin of instelling.
In de jaren '60 van de 20ste eeuw liep het aantal pupillen van zowel de voogdij als de gezinsvoogdij terug.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden