Rotary Club Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Rotary Club Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1931 - Eindjaar::
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494419%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494419%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494419%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: De internationale Rotary-organisatie is in 1905 ontstaan, toen de Amerikaanse advocaat Paul Harris met twee zakenvrienden afsprak om elkaar bij toerbeurt (rotary) te ontmoeten. Het idee sloeg aan, zowel binnen als en buiten de Verenigde Staten. In 1923 zag in Amsterdam de eerste Nederlandse Rotaryclub het licht. Vanuit de hoofdstad werden clubs elders in Nederland opgericht, die op hun beurt het initiatief tot nieuwe clubs namen.|

Algemene context

De internationale Rotary-organisatie is in 1905 ontstaan, toen de Amerikaanse advocaat Paul Harris met twee zakenvrienden afsprak om elkaar bij toerbeurt (rotary) te ontmoeten. Het idee sloeg aan, zowel binnen als en buiten de Verenigde Staten. In 1923 zag in Amsterdam de eerste Nederlandse Rotaryclub het licht. Vanuit de hoofdstad werden clubs elders in Nederland opgericht, die op hun beurt het initiatief tot nieuwe clubs namen. |}}

{{#if: Rotary Club Nijmegen kwam in 1931 tot stand vanuit Arnhem. De vereniging groeide gestaag, zodat ze in 1940 32 leden telde. Tijdens de oorlogsjaren was de Rotary, en daarmee ook de Nijmeegse club, verboden. Wel werden de wekelijkse clublunches semi-illegaal voortgezet. Na de heroprichting in september 1944 groeide Rotaryclub Nijmegen geleidelijk verder: 54 leden in 1960, 74 in 1980 en tachtig à negentig sedertdien. Rotaryclub Nijmegen richtte dochters op, zoals Rotary Club Nijmegen-Zuid en Rotaryclub Rijk van Nijmegen. In de loop der jaren veranderde de maatschappelijke achtergrond van de leden. Aanvankelijk kwamen ze vooral uit het bedrijfsleven. Toen de universiteit en de ziekenhuizen vanaf midden jaren zestig een zwaar stempel op de stad en haar economie gingen drukken, hadden steeds meer leden een academische achtergrond, als ze al niet aan deze instellingen verbonden waren. Rotary Club Mönchengladbach is sinds 1953 contactclub. In 1990 was Rotary Club Nijmegen de eerste Rotaryclub van het land die vrouwen als lid toeliet.|

Geschiedenis

Rotary Club Nijmegen kwam in 1931 tot stand vanuit Arnhem. De vereniging groeide gestaag, zodat ze in 1940 32 leden telde. Tijdens de oorlogsjaren was de Rotary, en daarmee ook de Nijmeegse club, verboden. Wel werden de wekelijkse clublunches semi-illegaal voortgezet. Na de heroprichting in september 1944 groeide Rotaryclub Nijmegen geleidelijk verder: 54 leden in 1960, 74 in 1980 en tachtig à negentig sedertdien. Rotaryclub Nijmegen richtte dochters op, zoals Rotary Club Nijmegen-Zuid en Rotaryclub Rijk van Nijmegen. In de loop der jaren veranderde de maatschappelijke achtergrond van de leden. Aanvankelijk kwamen ze vooral uit het bedrijfsleven. Toen de universiteit en de ziekenhuizen vanaf midden jaren zestig een zwaar stempel op de stad en haar economie gingen drukken, hadden steeds meer leden een academische achtergrond, als ze al niet aan deze instellingen verbonden waren. Rotary Club Mönchengladbach is sinds 1953 contactclub. In 1990 was Rotary Club Nijmegen de eerste Rotaryclub van het land die vrouwen als lid toeliet. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Rotary is een serviceclub, waarvan de leden op verschillende manieren hun medemensen steunen, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke mening. Rotary tracht haar ideaal te bereiken langs vier wegen: 1. Clubservice: bevorderen van het goed functioneren van de club; 2. Vocational service: bevorderen van het dienstideaal in het beroepsleven of andere activiteiten; 3. Community service: het dienen van de (wereldwijde) gemeenschap samen met andere organisaties; 4. International service: de bevordering van een beter begrip tussen volkeren en culturen.|

Taken en activiteiten

Rotary is een serviceclub, waarvan de leden op verschillende manieren hun medemensen steunen, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke mening. Rotary tracht haar ideaal te bereiken langs vier wegen: 1. Clubservice: bevorderen van het goed functioneren van de club; 2. Vocational service: bevorderen van het dienstideaal in het beroepsleven of andere activiteiten; 3. Community service: het dienen van de (wereldwijde) gemeenschap samen met andere organisaties; 4. International service: de bevordering van een beter begrip tussen volkeren en culturen. |}}

{{#if: Rotary is hiërarchisch opgebouwd. Bovenaan staat Rotary International, dan volgt Rotary Nederland, daaronder het district en ten slotte de plaatselijke clubs. Rotary Club Nijmegen heeft een bestuur met een jaarlijks wisselende voorzitter. Ook zijn er commissies actief, bijvoorbeeld voor het programma, de vocational service, de publiciteit en de classificatie. Bij de selectie van nieuwe leden geldt het classificatieprincipe dat inhoudt dat met het oog op een goede maatschappelijke spreiding slechts een beperkt aantal leden per beroepsgroep of bedrijfstak wordt toegelaten. Het clubjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De leden komen wekelijks bij elkaar tijdens de zogenaamde clublunch, waar de onderlinge band wordt gesmeed en één van de aanwezigen een voordracht houdt. Omdat het onderwerp vaak aan de actualiteit of het beroepsleven wordt ontleend, zijn de lunches een relevante informatiebron voor de deelnemers.|

Organisatie

Rotary is hiërarchisch opgebouwd. Bovenaan staat Rotary International, dan volgt Rotary Nederland, daaronder het district en ten slotte de plaatselijke clubs. Rotary Club Nijmegen heeft een bestuur met een jaarlijks wisselende voorzitter. Ook zijn er commissies actief, bijvoorbeeld voor het programma, de vocational service, de publiciteit en de classificatie. Bij de selectie van nieuwe leden geldt het classificatieprincipe dat inhoudt dat met het oog op een goede maatschappelijke spreiding slechts een beperkt aantal leden per beroepsgroep of bedrijfstak wordt toegelaten. Het clubjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De leden komen wekelijks bij elkaar tijdens de zogenaamde clublunch, waar de onderlinge band wordt gesmeed en één van de aanwezigen een voordracht houdt. Omdat het onderwerp vaak aan de actualiteit of het beroepsleven wordt ontleend, zijn de lunches een relevante informatiebron voor de deelnemers. |}}

{{#if: {{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Rotary Club Nijmegen kwam in 1931 tot stand vanuit Arnhem. De vereniging groeide gestaag, zodat ze in 1940 32 leden telde. Tijdens de oorlogsjaren was de Rotary, en daarmee ook de Nijmeegse club, verboden. Wel werden de wekelijkse clublunches semi-illegaal voortgezet. Na de heroprichting in september 1944 groeide Rotaryclub Nijmegen geleidelijk verder: 54 leden in 1960, 74 in 1980 en tachtig à negentig sedertdien. Rotaryclub Nijmegen richtte dochters op, zoals Rotary Club Nijmegen-Zuid en Rotaryclub Rijk van Nijmegen. In de loop der jaren veranderde de maatschappelijke achtergrond van de leden. Aanvankelijk kwamen ze vooral uit het bedrijfsleven. Toen de universiteit en de ziekenhuizen vanaf midden jaren zestig een zwaar stempel op de stad en haar economie gingen drukken, hadden steeds meer leden een academische achtergrond, als ze al niet aan deze instellingen verbonden waren. Rotary Club Mönchengladbach is sinds 1953 contactclub. In 1990 was Rotary Club Nijmegen de eerste Rotaryclub van het land die vrouwen als lid toeliet.| {{#if: * Goede, H. de, 'Rotary herinneringen 1931-1956 van een Nijmeegse rotarian.' Nijmegen 1956

 • Hijmans, H., 'Dertig jaren Rotary in Nederland.' Haarlem 1953
 • Moor, Wam de, 'Een club uit duizenden. De geschiedenis van Rotaryclub Nijmegen 1931-2006.' Nijmegen 2007
 • Rotary International, 'Rotary. fifty years of service - Rotary International - 1905-1955.' Evanston (Verenigde Staten) 1954
 • Visser, W., 'Het wiel met de zes spaken. Vijftig jaar Rotary in Nederland.' Amsterdam 1973
 • Website Rotary Nederland: www.rotary.nl|

Bronnen

 • Goede, H. de, 'Rotary herinneringen 1931-1956 van een Nijmeegse rotarian.' Nijmegen 1956
 • Hijmans, H., 'Dertig jaren Rotary in Nederland.' Haarlem 1953
 • Moor, Wam de, 'Een club uit duizenden. De geschiedenis van Rotaryclub Nijmegen 1931-2006.' Nijmegen 2007
 • Rotary International, 'Rotary. fifty years of service - Rotary International - 1905-1955.' Evanston (Verenigde Staten) 1954
 • Visser, W., 'Het wiel met de zes spaken. Vijftig jaar Rotary in Nederland.' Amsterdam 1973
 • Website Rotary Nederland: www.rotary.nl

|}} |}}

{{#if: Rotary Club Nijmegen kwam in 1931 tot stand vanuit Arnhem. De vereniging groeide gestaag, zodat ze in 1940 32 leden telde. Tijdens de oorlogsjaren was de Rotary, en daarmee ook de Nijmeegse club, verboden. Wel werden de wekelijkse clublunches semi-illegaal voortgezet. Na de heroprichting in september 1944 groeide Rotaryclub Nijmegen geleidelijk verder: 54 leden in 1960, 74 in 1980 en tachtig à negentig sedertdien. Rotaryclub Nijmegen richtte dochters op, zoals Rotary Club Nijmegen-Zuid en Rotaryclub Rijk van Nijmegen. In de loop der jaren veranderde de maatschappelijke achtergrond van de leden. Aanvankelijk kwamen ze vooral uit het bedrijfsleven. Toen de universiteit en de ziekenhuizen vanaf midden jaren zestig een zwaar stempel op de stad en haar economie gingen drukken, hadden steeds meer leden een academische achtergrond, als ze al niet aan deze instellingen verbonden waren. Rotary Club Mönchengladbach is sinds 1953 contactclub. In 1990 was Rotary Club Nijmegen de eerste Rotaryclub van het land die vrouwen als lid toeliet.|

Verantwoording

{{#if: Rob Wolf|Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf.|}} {{#if:2019|(2019)|}}

|}}


{{#if: 14 Welzijn en maatschappelijke zorg| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:897| |}}