Samenwerkingsverband Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding / Preventie Regio Nijmegen en Omstreken

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Samenwerkingsverband Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding / Preventie Regio Nijmegen en Omstreken
Andere naam (namen):

{{#if: SWV GVO / Preventie Regio Nijmegen| * Andere naam::SWV GVO / Preventie Regio Nijmegen|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1985 - Eindjaar::1988
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Publiekrechtelijk samenwerkingsverband
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126498578%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126498578%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126498578%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: Het samenwerkingsverband heeft bestaan van 1 september 1985 tot 1 januari 1989. Het werd gevormd door het Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) Nijmegen, de Kruisvereniging Nijmegen, het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) Nijmegen, de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM) en de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD). Het werkgebied van het samenwerkingsverband viel samen met de gezondheidsregio Nijmegen en omvatte de gemeenten Beek-Ubbergen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen, Gennep en Mook. Het samenwerkingsverband werd gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur volgens de Tijdelijke Stimuleringsregeling Regionale Samenwerkingsverbanden Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding (TSR). Het organisatorisch zwaartepunt heeft door de samenstelling van de participanten met name in de stad Nijmegen gelegen. De activiteiten binnen de projecten waren echter nadrukkelijk ook op de regio gericht. Het scholenproject richtte zich op docenten van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De kadercursus van het vrouwenproject richtte zich op alle begeleidsters van vrouwengroepen in de regio. Het ouderenproject heeft juist in de regio gestalte gekregen en ook de GVO- / Preventiekrant werd ontvangen door alle huisartsen, scholen en instellingen in de regio. Met ingang van 1 januari 1989 werd de TSR ingetrokken. De activiteiten van het samenwerkingsverband werden na 1 januari 1989 voor een belangrijk deel voortgezet door de participanten: de Riagg ging het vrouwenproject coördineren, de GG en GD nam het scholenproject en de ondersteunende activiteiten met betrekking tot ouderen voor haar rekening. Ook het CAD, de NIM en de Kruisvereniging bleven een bijdrage leveren. De GVO- / Preventiekrant zou niet in de huidige vorm worden voortgezet, maar de GG en GD zou naar een waardige opvolger van de GVO- / Preventiekrant op zoek gaan. De GG en GD zou pogen de afstemming in beleid en activiteiten blijvend te bevorderen en in overleg met andere instellingen de verdere visie op preventie en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding voor de regio te ontwikkelen.|

Geschiedenis

Het samenwerkingsverband heeft bestaan van 1 september 1985 tot 1 januari 1989. Het werd gevormd door het Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) Nijmegen, de Kruisvereniging Nijmegen, het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) Nijmegen, de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM) en de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD). Het werkgebied van het samenwerkingsverband viel samen met de gezondheidsregio Nijmegen en omvatte de gemeenten Beek-Ubbergen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen, Gennep en Mook. Het samenwerkingsverband werd gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur volgens de Tijdelijke Stimuleringsregeling Regionale Samenwerkingsverbanden Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding (TSR). Het organisatorisch zwaartepunt heeft door de samenstelling van de participanten met name in de stad Nijmegen gelegen. De activiteiten binnen de projecten waren echter nadrukkelijk ook op de regio gericht. Het scholenproject richtte zich op docenten van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De kadercursus van het vrouwenproject richtte zich op alle begeleidsters van vrouwengroepen in de regio. Het ouderenproject heeft juist in de regio gestalte gekregen en ook de GVO- / Preventiekrant werd ontvangen door alle huisartsen, scholen en instellingen in de regio. Met ingang van 1 januari 1989 werd de TSR ingetrokken. De activiteiten van het samenwerkingsverband werden na 1 januari 1989 voor een belangrijk deel voortgezet door de participanten: de Riagg ging het vrouwenproject coördineren, de GG en GD nam het scholenproject en de ondersteunende activiteiten met betrekking tot ouderen voor haar rekening. Ook het CAD, de NIM en de Kruisvereniging bleven een bijdrage leveren. De GVO- / Preventiekrant zou niet in de huidige vorm worden voortgezet, maar de GG en GD zou naar een waardige opvolger van de GVO- / Preventiekrant op zoek gaan. De GG en GD zou pogen de afstemming in beleid en activiteiten blijvend te bevorderen en in overleg met andere instellingen de verdere visie op preventie en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding voor de regio te ontwikkelen. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De taak van het samenwerkingsverband was: in de regio fungeren als ondersteunend en coördinerend kader ten behoeve van de in het samenwerkingsverband deelnemende organisaties, alsmede van anderen die bij de uitvoering van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding betrokken waren.|

Taken en activiteiten

De taak van het samenwerkingsverband was: in de regio fungeren als ondersteunend en coördinerend kader ten behoeve van de in het samenwerkingsverband deelnemende organisaties, alsmede van anderen die bij de uitvoering van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding betrokken waren. |}}

{{#if: Het SWV werd juridisch ondergebracht bij de GG en GD. De organisatie bestond uit een directeurenoverleg om de beslissingen te nemen en beleidslijnen en werkplannen vast te stellen; een stuurgroep van inhoudelijk deskundigen om beleid op elkaar af te stemmen, plannen te maken voor concrete projecten en nieuwe initiatieven te nemen; projectgroepen om de plannen uit te voeren.|

Organisatie

Het SWV werd juridisch ondergebracht bij de GG en GD. De organisatie bestond uit een directeurenoverleg om de beslissingen te nemen en beleidslijnen en werkplannen vast te stellen; een stuurgroep van inhoudelijk deskundigen om beleid op elkaar af te stemmen, plannen te maken voor concrete projecten en nieuwe initiatieven te nemen; projectgroepen om de plannen uit te voeren. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Het samenwerkingsverband heeft bestaan van 1 september 1985 tot 1 januari 1989. Het werd gevormd door het Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) Nijmegen, de Kruisvereniging Nijmegen, het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) Nijmegen, de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM) en de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD). Het werkgebied van het samenwerkingsverband viel samen met de gezondheidsregio Nijmegen en omvatte de gemeenten Beek-Ubbergen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen, Gennep en Mook. Het samenwerkingsverband werd gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur volgens de Tijdelijke Stimuleringsregeling Regionale Samenwerkingsverbanden Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding (TSR). Het organisatorisch zwaartepunt heeft door de samenstelling van de participanten met name in de stad Nijmegen gelegen. De activiteiten binnen de projecten waren echter nadrukkelijk ook op de regio gericht. Het scholenproject richtte zich op docenten van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De kadercursus van het vrouwenproject richtte zich op alle begeleidsters van vrouwengroepen in de regio. Het ouderenproject heeft juist in de regio gestalte gekregen en ook de GVO- / Preventiekrant werd ontvangen door alle huisartsen, scholen en instellingen in de regio. Met ingang van 1 januari 1989 werd de TSR ingetrokken. De activiteiten van het samenwerkingsverband werden na 1 januari 1989 voor een belangrijk deel voortgezet door de participanten: de Riagg ging het vrouwenproject coördineren, de GG en GD nam het scholenproject en de ondersteunende activiteiten met betrekking tot ouderen voor haar rekening. Ook het CAD, de NIM en de Kruisvereniging bleven een bijdrage leveren. De GVO- / Preventiekrant zou niet in de huidige vorm worden voortgezet, maar de GG en GD zou naar een waardige opvolger van de GVO- / Preventiekrant op zoek gaan. De GG en GD zou pogen de afstemming in beleid en activiteiten blijvend te bevorderen en in overleg met andere instellingen de verdere visie op preventie en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding voor de regio te ontwikkelen.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Het samenwerkingsverband heeft bestaan van 1 september 1985 tot 1 januari 1989. Het werd gevormd door het Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) Nijmegen, de Kruisvereniging Nijmegen, het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) Nijmegen, de Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM) en de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD). Het werkgebied van het samenwerkingsverband viel samen met de gezondheidsregio Nijmegen en omvatte de gemeenten Beek-Ubbergen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen, Gennep en Mook. Het samenwerkingsverband werd gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur volgens de Tijdelijke Stimuleringsregeling Regionale Samenwerkingsverbanden Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding (TSR). Het organisatorisch zwaartepunt heeft door de samenstelling van de participanten met name in de stad Nijmegen gelegen. De activiteiten binnen de projecten waren echter nadrukkelijk ook op de regio gericht. Het scholenproject richtte zich op docenten van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De kadercursus van het vrouwenproject richtte zich op alle begeleidsters van vrouwengroepen in de regio. Het ouderenproject heeft juist in de regio gestalte gekregen en ook de GVO- / Preventiekrant werd ontvangen door alle huisartsen, scholen en instellingen in de regio. Met ingang van 1 januari 1989 werd de TSR ingetrokken. De activiteiten van het samenwerkingsverband werden na 1 januari 1989 voor een belangrijk deel voortgezet door de participanten: de Riagg ging het vrouwenproject coördineren, de GG en GD nam het scholenproject en de ondersteunende activiteiten met betrekking tot ouderen voor haar rekening. Ook het CAD, de NIM en de Kruisvereniging bleven een bijdrage leveren. De GVO- / Preventiekrant zou niet in de huidige vorm worden voortgezet, maar de GG en GD zou naar een waardige opvolger van de GVO- / Preventiekrant op zoek gaan. De GG en GD zou pogen de afstemming in beleid en activiteiten blijvend te bevorderen en in overleg met andere instellingen de verdere visie op preventie en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding voor de regio te ontwikkelen.|

Verantwoording

{{#if: R. van Mil / R. Meijer|Inleiding van de toegang op het archief door R. van Mil / R. Meijer.|}} {{#if:1993 / 2020|(1993 / 2020)|}}

|}}


{{#if: 15.1 Medische instellingen| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:574| |}}