header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

School met den Bijbel

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : School met den Bijbel
Andere naam (namen):
  • Vereniging ‘School met den Bijbel’ voor Gereformeerd Lager Onderwijs (1907-1918)
  • Vereniging ‘School met den Bijbel’ voor Gereformeerd Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (1918-1968)

Bestaansperiode: 1907 - 1968
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Eind 1905 kwam het voorlopig bestuur van de vereniging-in-oprichting ‘School met den Bijbel’ voor Gereformeerd Lager Onderwijs enkele keren bijeen om de statuten op te stellen. Na twee vergaderingen bleef het ruim een jaar stil. In april 1907 had de vereniging een definitief bestuur. De statuten werden goedgekeurd op 25 oktober.

Wanneer de vereniging een school opende is niet precies duidelijk. In 1912 was er sprake van een School met den Bijbel aan de Zeigelbaan, maar deze was van de Nederlands-Hervormde Diaconie. In juli 1918 werden de statuten gewijzigd, zodat de school ook was bedoeld voor gereformeerd meer uitgebreid lager onderwijs (mulo).

Op 3 januari 1922 opende de School met den Bijbel in een deel van de – voorheen openbare – school aan de Van Nispenstraat. De school telde vier leerkrachten en ongeveer honderd kinderen. Eind jaren 1960 begonnen de voorbereidingen voor nieuwbouw aan de Professor Huybersstraat. Intussen ging was de vereniging met andere gereformeerde schoolverenigingen in overleg over verregaande samenwerking. Per 1 augustus 1968 fuseerde de vereniging met de Vereniging Daalseweg (met een school aan de Jacob Canisstraat), de Vereniging Bethel (met school aan de Pastoor Zegersstraat) en de Stichting P.C.O.O. (met een school in Hees-Neerbosch) tot de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs in Nijmegen.

Taken en activiteiten

Het doel was het stichten en in stand houden van scholen met den Bijbel voor gereformeerd lager en meer uitgebreid lager onderwijs te Nijmegen.

Organisatie

Het bestuur had minstens vijf leden, met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Locatie

1922-1951:Nijmegen Van Nispenstraat 35 locatie in googlemaps

1952-1968:Nijmegen Van Nispenstraat 47 locatie in googlemaps

Bronnen

  • De Gelderlander 1905-1968.
  • Jaarboekje voor Nijmegen 1907-1968.
  • Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 1905-1968.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden