Schoolcommissie

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Taken

Als gevolg van de L.O.-wet van 1857 wordt de bestaande schoolcommissie vervangen door een nieuwe plaatselijke schoolcommissie. Voor de controle op en de verbetering van het onderwijs hebben zowel de provinciale schoolinspectie als de plaatselijke schoolcommissie betekenis gehad. De commissie is onmisbaar voor het toezicht op het onderwijs dat formeel het college van Burgemeester en Wethouders toekomt. Een voorstel in 1891 gedaan om de commissie op te heffen vindt dan ook geen gewillig oor bij een meerderheid van de raadsleden.<ref>Raadsverslag vergadering 21-11-1891, pp. 280-281.</ref> De commissie rapporteert niet alleen, zij doet ook suggesties voor verbeteringen, bijvoorbeeld voor nieuw schoolmeubilair, ventilatie, etc. Mogelijk hebben de commissieleden ook ingehaakt op initiatieven van de gezondheidscommissie. Deze laatste stelt in 1902 voor schoolartsen te benoemen. Dat voorstel wordt verworpen, maar als de schoolcommissie hetzelfde idee twee jaar later oppert, mag zij een voorstel uitwerken. In 1908 neemt de gemeente twee schoolartsen in dienst. In hun vanaf 1909 als bijlagen verschijnende jaarlijkse rapportage doen de schoolartsen op hun beurt weer tal van aanbevelingen ter verbetering van het schoolklimaat.

Andere commissies

Andere commissies die betekenis hebben gehad voor de verbetering van de onderwijssituatie, zijn de commissies tot wering van het schoolverzuim A en B. Zij zijn in leven geroepen op grond van de leerplichtwet van 1900. De commissies gaan verder dan het controleren en constateren van het schoolverzuim. Zij hebben vele aanbevelingen gedaan die, hoewel lang niet altijd -meteen- opgevolgd, uiteindelijk zeker bijgedragen hebben tot een beter sociaal klimaat. De commissieleden dringen onder andere aan op betere naleving van het verbod op kinderarbeid en zij propageren het stichten van bewaarscholen. Oudere kinderen zouden dan niet meer thuis op de kleinste kinderen hoeven te passen als moeder uit werken is.<ref>Zie de gemeenteverslagen, 1901 en volgende jaren, de bijlagen met de verslagen van de commissies A en B tot wering van schoolverzuim.</ref>

Voetnoten

<references/>

Bronnen

  • Gruppelaar, L., 'Lokaal bestuur en stedelijke overheid te Nijmegen, 1816-1851', Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
  • Gruppelaar, L., 'Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919', Gemeentearchief Nijmegen, 1994.

Verantwoording

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)


Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...