Schoolraad Openbaar Basis Onderwijs Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Schoolraad Openbaar Basis Onderwijs Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: SOB Nijmegen| * Andere naam::SOB Nijmegen|}} {{#if: Schoolraad Openbaar Lager Onderwijs (1967-1980)| * Andere naam::Schoolraad Openbaar Lager Onderwijs (1967-1980)|}} {{#if: Schoolraad OLO (1967-1980)| * Andere naam::Schoolraad OLO (1967-1980)|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1967 - Eindjaar::1984
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Overheid
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488747%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488747%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488747%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: In de Lager-onderwijswet van 1920 werd door middel van de verplichte instelling van oudercommissies geprobeerd de belangstelling van ouders, voogden en verzorgers te wekken voor de openbare lagere school van hun kinderen. Een Koninklijk Besluit van 16 juni 1966 tot wijziging en van de wet uit 1920 regelde de onder andere de instelling van schoolraden naast of in plaats van ouderraden (die al bestonden in gemeenten met meer dan één oudercommissie). De schoolraad had een bredere samenstelling en meer bevoegdheden dan de ouderraad.|

Algemene context

In de Lager-onderwijswet van 1920 werd door middel van de verplichte instelling van oudercommissies geprobeerd de belangstelling van ouders, voogden en verzorgers te wekken voor de openbare lagere school van hun kinderen. Een Koninklijk Besluit van 16 juni 1966 tot wijziging en van de wet uit 1920 regelde de onder andere de instelling van schoolraden naast of in plaats van ouderraden (die al bestonden in gemeenten met meer dan één oudercommissie). De schoolraad had een bredere samenstelling en meer bevoegdheden dan de ouderraad. |}}

{{#if: De Nijmeegse gemeenteraad besloot op 30 november 166 tot de instelling van de schoolraad voor het openbaar lager onderwijs. Op 12 januari 1967 vonden in het stadhuis de installatie en de eerste vergadering plaats. De schoolraad vergaderde in het stadhuis.

In navolging van de openbare scholen vormden op 19 december 1967 ook de katholieke scholen een schoolraad: de Katholieke Schoolraad Rijk van Nijmegen.

De schoolraad openbaar lager onderwijs en de in 1970 opgerichte ouderraad openbaar kleuteronderwijs werden in 1980 opgeheven om samen verder te gaan als schoolraad openbaar basisonderwijs.

Per 1 februari 1982 trad de Wet Medezeggenschap Onderwijs in werking, die met zich meebracht dat elke lagere school een medezeggenschapsraad kreeg en dat schoolraden werden opgeheven. Hoewel de schoolraad van rechtswege vanaf die datum was opgeheven, bleef deze in de praktijk bestaan tot de nieuwe medezeggenschapsstructuren – met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad per gemeente – waren ingevuld. Dat was in het voorjaar van 1984 het geval. Op 13 juni 1984 was de laatste bijeenkomst van de schoolraad, met een officiële afsluiting.|

Geschiedenis

De Nijmeegse gemeenteraad besloot op 30 november 166 tot de instelling van de schoolraad voor het openbaar lager onderwijs. Op 12 januari 1967 vonden in het stadhuis de installatie en de eerste vergadering plaats. De schoolraad vergaderde in het stadhuis.

In navolging van de openbare scholen vormden op 19 december 1967 ook de katholieke scholen een schoolraad: de Katholieke Schoolraad Rijk van Nijmegen.

De schoolraad openbaar lager onderwijs en de in 1970 opgerichte ouderraad openbaar kleuteronderwijs werden in 1980 opgeheven om samen verder te gaan als schoolraad openbaar basisonderwijs.

Per 1 februari 1982 trad de Wet Medezeggenschap Onderwijs in werking, die met zich meebracht dat elke lagere school een medezeggenschapsraad kreeg en dat schoolraden werden opgeheven. Hoewel de schoolraad van rechtswege vanaf die datum was opgeheven, bleef deze in de praktijk bestaan tot de nieuwe medezeggenschapsstructuren – met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad per gemeente – waren ingevuld. Dat was in het voorjaar van 1984 het geval. Op 13 juni 1984 was de laatste bijeenkomst van de schoolraad, met een officiële afsluiting. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De schoolraad was onder andere een adviesorgaan voor het gemeentebestuur en een contactorgaan tussen scholen. Taken waren:

 • het bevorderen van de bloei van het openbaar lager onderwijs in de gemeente
 • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de lagere scholen bij de gemeente
 • het geven van informatie aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de inspectie|

Taken en activiteiten

De schoolraad was onder andere een adviesorgaan voor het gemeentebestuur en een contactorgaan tussen scholen. Taken waren:

 • het bevorderen van de bloei van het openbaar lager onderwijs in de gemeente
 • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de lagere scholen bij de gemeente
 • het geven van informatie aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de inspectie

|}}

{{#if: De schoolraad bestond tot in 1980 uit:

 • minimaal zes oudercommissieleden: ouders, voogden of verzorgers die lid waren van een oudercommissie
 • minimaal twee hoofden en onderwijzers van openbare scholen in de gemeente
 • en minimaal twee gemeentelijke bestuurders of functionarissen

Ook andere deskundigen en belangstellenden konden zitting hebben in de raad. De raad had een voorzitter – de wethouder van Onderwijs – en een secretaris. De administratie werd gevoerd door Bureau Onderwijs van de Secretarie van de gemeente Nijmegen.

De schoolraad openbaar basisonderwijs was vanaf 1980 samengesteld uit:

 • 12 oudercommissieleden, van wie drie leden van openbare kleuterscholen en negen leden van openbare lagere scholen
 • drie leden namens het onderwijzend personeel, van wie één lid namens het openbaar kleuteronderwijs en twee leden namens het openbaar lager onderwijs
 • belangstellenden en deskundigen
 • gemeentelijke bestuurders of functionarissen|

Organisatie

De schoolraad bestond tot in 1980 uit:

 • minimaal zes oudercommissieleden: ouders, voogden of verzorgers die lid waren van een oudercommissie
 • minimaal twee hoofden en onderwijzers van openbare scholen in de gemeente
 • en minimaal twee gemeentelijke bestuurders of functionarissen

Ook andere deskundigen en belangstellenden konden zitting hebben in de raad. De raad had een voorzitter – de wethouder van Onderwijs – en een secretaris. De administratie werd gevoerd door Bureau Onderwijs van de Secretarie van de gemeente Nijmegen.

De schoolraad openbaar basisonderwijs was vanaf 1980 samengesteld uit:

 • 12 oudercommissieleden, van wie drie leden van openbare kleuterscholen en negen leden van openbare lagere scholen
 • drie leden namens het onderwijzend personeel, van wie één lid namens het openbaar kleuteronderwijs en twee leden namens het openbaar lager onderwijs
 • belangstellenden en deskundigen
 • gemeentelijke bestuurders of functionarissen

|}}

{{#if: {{#if:1967-1984|locatie periode::1967-1984:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Korte Nieuwstraat 2 {{#if:51.846698,5.865773|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1967-1984|locatie periode::1967-1984:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Korte Nieuwstraat 2 {{#if:51.846698,5.865773|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De Nijmeegse gemeenteraad besloot op 30 november 166 tot de instelling van de schoolraad voor het openbaar lager onderwijs. Op 12 januari 1967 vonden in het stadhuis de installatie en de eerste vergadering plaats. De schoolraad vergaderde in het stadhuis.

In navolging van de openbare scholen vormden op 19 december 1967 ook de katholieke scholen een schoolraad: de Katholieke Schoolraad Rijk van Nijmegen.

De schoolraad openbaar lager onderwijs en de in 1970 opgerichte ouderraad openbaar kleuteronderwijs werden in 1980 opgeheven om samen verder te gaan als schoolraad openbaar basisonderwijs.

Per 1 februari 1982 trad de Wet Medezeggenschap Onderwijs in werking, die met zich meebracht dat elke lagere school een medezeggenschapsraad kreeg en dat schoolraden werden opgeheven. Hoewel de schoolraad van rechtswege vanaf die datum was opgeheven, bleef deze in de praktijk bestaan tot de nieuwe medezeggenschapsstructuren – met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad per gemeente – waren ingevuld. Dat was in het voorjaar van 1984 het geval. Op 13 juni 1984 was de laatste bijeenkomst van de schoolraad, met een officiële afsluiting.| {{#if: * Archief van de Secretarie Gemeente Nijmegen / Onderwijs 1946-1984, inventarisnummer 826.|

Bronnen

 • Archief van de Secretarie Gemeente Nijmegen / Onderwijs 1946-1984, inventarisnummer 826.

|}} |}}

{{#if: De Nijmeegse gemeenteraad besloot op 30 november 166 tot de instelling van de schoolraad voor het openbaar lager onderwijs. Op 12 januari 1967 vonden in het stadhuis de installatie en de eerste vergadering plaats. De schoolraad vergaderde in het stadhuis.

In navolging van de openbare scholen vormden op 19 december 1967 ook de katholieke scholen een schoolraad: de Katholieke Schoolraad Rijk van Nijmegen.

De schoolraad openbaar lager onderwijs en de in 1970 opgerichte ouderraad openbaar kleuteronderwijs werden in 1980 opgeheven om samen verder te gaan als schoolraad openbaar basisonderwijs.

Per 1 februari 1982 trad de Wet Medezeggenschap Onderwijs in werking, die met zich meebracht dat elke lagere school een medezeggenschapsraad kreeg en dat schoolraden werden opgeheven. Hoewel de schoolraad van rechtswege vanaf die datum was opgeheven, bleef deze in de praktijk bestaan tot de nieuwe medezeggenschapsstructuren – met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad per gemeente – waren ingevuld. Dat was in het voorjaar van 1984 het geval. Op 13 juni 1984 was de laatste bijeenkomst van de schoolraad, met een officiële afsluiting.|

Verantwoording

{{#if: T. de Mol, Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door T. de Mol, Hylke Roodenburg.|}} {{#if:1994, 2019|(1994, 2019)|}}

|}}


{{#if: 16.1 Basisonderwijs| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:397| |}}