Schoolvereniging 'De Leerschool' voor Neutraal Bijzonder Onderwijs voor Nijmegen en omstreken

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Schoolvereniging 'De Leerschool' voor Neutraal Bijzonder Onderwijs voor Nijmegen en omstreken
Andere naam (namen):

{{#if: De Leerschool| * Andere naam::De Leerschool|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1927 - Eindjaar::1970
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483682%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483682%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126483682%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Als gevolg van de schoolstrijd kwam in 1920 een nieuwe Onderwijswet tot stand. Hierdoor werd het mogelijk voor scholen met een levensbeschouwelijke grondslag om gefinancierd te worden door de overheid. In reactie op de stichting van vooral scholen met een christelijke grondslag werden er ook scholen opgericht die waren gericht op neutraal onderwijs. Met neutraal wordt in dit verband bedoeld: niet gelieerd aan geloof of politieke overtuiging.|

Algemene context

Als gevolg van de schoolstrijd kwam in 1920 een nieuwe Onderwijswet tot stand. Hierdoor werd het mogelijk voor scholen met een levensbeschouwelijke grondslag om gefinancierd te worden door de overheid. In reactie op de stichting van vooral scholen met een christelijke grondslag werden er ook scholen opgericht die waren gericht op neutraal onderwijs. Met neutraal wordt in dit verband bedoeld: niet gelieerd aan geloof of politieke overtuiging. |}}

{{#if: De Leerschool werd in 1927 opgericht als reactie op de aanstaande opheffing in 1928 van de Rijkskweekschool en de daaraan verbonden leerschool voor gewoon lager onderwijs in Nijmegen. Ouders van leerlingen van deze school richtten toen De Leerschool op. Bij Koninklijk Besluit van 17 december 1927 (nummer 8) werden de statuten goedgekeurd. Bij de oprichting in 1927 waren er 41 ouders lid van de vereniging. In het eerste schooljaar 1928-1929 waren er gemiddeld 191 leerlingen. De gemeente Nijmegen verkocht in 1930 aan het schoolbestuur '[h]et Schoolgebouw met gymnastieklokaal, erf en speelterrein aan de Van Nispenstraat 33 te Nijmegen'.

De school groeide door tot aan de oorlog. In de oorlog nam het leerlingenaantal af. Na de oorlog groeide de school andermaal door. Op het hoogtepunt in mei 1959 waren er 284 leerlingen. In het schooljaar 1954-1955 diende de school nog een verzoek tot nieuwbouw in bij de gemeente, dat werd afgewezen. Na 1959 was de naoorlogse geboortegolf uitgewerkt en begonnen de leerlingenaantallen te dalen. Nieuwbouw bleek niet meer nodig. Rond 1960 werd nog een kleuterschool opgericht met het oog op de leerlingenaantallen. Deze kleuterschool werd geen succes en bestond slechts twee jaar.

Vanaf het schooljaar 1961-1962 waren er onvoldoende leerlingen voor een zesde door het Rijk vergoede onderwijskracht. Vanaf dat moment werd met kunstgrepen nog het aantal onderwijskrachten op peil gehouden. In 1970 werd De Leerschool opgeheven. De leerlingen werden het daarop volgende schooljaar overgenomen door de Nijmeegse Schoolvereniging (NSV). Het schoolgebouw viel na sluiting van de school in de zomer van 1970 terug in eigendom aan de gemeente. De afhandeling van de (financiële) liquidatie van de school nam na de sluiting nog zo'n tien jaar in beslag.

De Leerschool nam deel in het Contactorgaan voor de drie scholen voor neutraal bijzonder onderwijs in Nijmegen. Er werd samengewerkt met de Nijmeegse School Vereniging (NSV) en de Nutsschool.|

Geschiedenis

De Leerschool werd in 1927 opgericht als reactie op de aanstaande opheffing in 1928 van de Rijkskweekschool en de daaraan verbonden leerschool voor gewoon lager onderwijs in Nijmegen. Ouders van leerlingen van deze school richtten toen De Leerschool op. Bij Koninklijk Besluit van 17 december 1927 (nummer 8) werden de statuten goedgekeurd. Bij de oprichting in 1927 waren er 41 ouders lid van de vereniging. In het eerste schooljaar 1928-1929 waren er gemiddeld 191 leerlingen. De gemeente Nijmegen verkocht in 1930 aan het schoolbestuur '[h]et Schoolgebouw met gymnastieklokaal, erf en speelterrein aan de Van Nispenstraat 33 te Nijmegen'.

De school groeide door tot aan de oorlog. In de oorlog nam het leerlingenaantal af. Na de oorlog groeide de school andermaal door. Op het hoogtepunt in mei 1959 waren er 284 leerlingen. In het schooljaar 1954-1955 diende de school nog een verzoek tot nieuwbouw in bij de gemeente, dat werd afgewezen. Na 1959 was de naoorlogse geboortegolf uitgewerkt en begonnen de leerlingenaantallen te dalen. Nieuwbouw bleek niet meer nodig. Rond 1960 werd nog een kleuterschool opgericht met het oog op de leerlingenaantallen. Deze kleuterschool werd geen succes en bestond slechts twee jaar.

Vanaf het schooljaar 1961-1962 waren er onvoldoende leerlingen voor een zesde door het Rijk vergoede onderwijskracht. Vanaf dat moment werd met kunstgrepen nog het aantal onderwijskrachten op peil gehouden. In 1970 werd De Leerschool opgeheven. De leerlingen werden het daarop volgende schooljaar overgenomen door de Nijmeegse Schoolvereniging (NSV). Het schoolgebouw viel na sluiting van de school in de zomer van 1970 terug in eigendom aan de gemeente. De afhandeling van de (financiële) liquidatie van de school nam na de sluiting nog zo'n tien jaar in beslag.

De Leerschool nam deel in het Contactorgaan voor de drie scholen voor neutraal bijzonder onderwijs in Nijmegen. Er werd samengewerkt met de Nijmeegse School Vereniging (NSV) en de Nutsschool. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De school had tot taak 'het geven van gewoon, lager, uitgebreid lager en kleuteronderwijs, met eerbiediging van ieders godsdienstige en politieke begrippen.'|

Taken en activiteiten

De school had tot taak 'het geven van gewoon, lager, uitgebreid lager en kleuteronderwijs, met eerbiediging van ieders godsdienstige en politieke begrippen.' |}}

{{#if: De Leerschool was een vereniging met een bestuur en een schoolleiding. De vereniging bestond uit leden, belangstellende leden en vanaf 1958 ook ereleden. Leden waren de ouders of verzorgers van de op de school gaande kinderen. Belangstellende leden waren diegenen die hun belangstelling om lid te worden van de vereniging hadden kenbaar gemaakt aan het bestuur en door het bestuur waren toegelaten. De leden hadden stemrecht, in tegenstelling tot de belangstellende leden en ereleden die alleen een raadgevende stem hadden.|

Organisatie

De Leerschool was een vereniging met een bestuur en een schoolleiding. De vereniging bestond uit leden, belangstellende leden en vanaf 1958 ook ereleden. Leden waren de ouders of verzorgers van de op de school gaande kinderen. Belangstellende leden waren diegenen die hun belangstelling om lid te worden van de vereniging hadden kenbaar gemaakt aan het bestuur en door het bestuur waren toegelaten. De leden hadden stemrecht, in tegenstelling tot de belangstellende leden en ereleden die alleen een raadgevende stem hadden. |}}

{{#if: {{#if:1927 - 1950|locatie periode::1927 - 1950:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::van Nispenstraat 33 {{#if:|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1950 - 1970|locatie periode::1950 - 1970:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Van Nispenstraat 45 {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1927 - 1950|locatie periode::1927 - 1950:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::van Nispenstraat 33 {{#if:|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1950 - 1970|locatie periode::1950 - 1970:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Van Nispenstraat 45 {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De Leerschool werd in 1927 opgericht als reactie op de aanstaande opheffing in 1928 van de Rijkskweekschool en de daaraan verbonden leerschool voor gewoon lager onderwijs in Nijmegen. Ouders van leerlingen van deze school richtten toen De Leerschool op. Bij Koninklijk Besluit van 17 december 1927 (nummer 8) werden de statuten goedgekeurd. Bij de oprichting in 1927 waren er 41 ouders lid van de vereniging. In het eerste schooljaar 1928-1929 waren er gemiddeld 191 leerlingen. De gemeente Nijmegen verkocht in 1930 aan het schoolbestuur '[h]et Schoolgebouw met gymnastieklokaal, erf en speelterrein aan de Van Nispenstraat 33 te Nijmegen'.

De school groeide door tot aan de oorlog. In de oorlog nam het leerlingenaantal af. Na de oorlog groeide de school andermaal door. Op het hoogtepunt in mei 1959 waren er 284 leerlingen. In het schooljaar 1954-1955 diende de school nog een verzoek tot nieuwbouw in bij de gemeente, dat werd afgewezen. Na 1959 was de naoorlogse geboortegolf uitgewerkt en begonnen de leerlingenaantallen te dalen. Nieuwbouw bleek niet meer nodig. Rond 1960 werd nog een kleuterschool opgericht met het oog op de leerlingenaantallen. Deze kleuterschool werd geen succes en bestond slechts twee jaar.

Vanaf het schooljaar 1961-1962 waren er onvoldoende leerlingen voor een zesde door het Rijk vergoede onderwijskracht. Vanaf dat moment werd met kunstgrepen nog het aantal onderwijskrachten op peil gehouden. In 1970 werd De Leerschool opgeheven. De leerlingen werden het daarop volgende schooljaar overgenomen door de Nijmeegse Schoolvereniging (NSV). Het schoolgebouw viel na sluiting van de school in de zomer van 1970 terug in eigendom aan de gemeente. De afhandeling van de (financiële) liquidatie van de school nam na de sluiting nog zo'n tien jaar in beslag.

De Leerschool nam deel in het Contactorgaan voor de drie scholen voor neutraal bijzonder onderwijs in Nijmegen. Er werd samengewerkt met de Nijmeegse School Vereniging (NSV) en de Nutsschool.| {{#if: *|

Bronnen

|}} |}}

{{#if: De Leerschool werd in 1927 opgericht als reactie op de aanstaande opheffing in 1928 van de Rijkskweekschool en de daaraan verbonden leerschool voor gewoon lager onderwijs in Nijmegen. Ouders van leerlingen van deze school richtten toen De Leerschool op. Bij Koninklijk Besluit van 17 december 1927 (nummer 8) werden de statuten goedgekeurd. Bij de oprichting in 1927 waren er 41 ouders lid van de vereniging. In het eerste schooljaar 1928-1929 waren er gemiddeld 191 leerlingen. De gemeente Nijmegen verkocht in 1930 aan het schoolbestuur '[h]et Schoolgebouw met gymnastieklokaal, erf en speelterrein aan de Van Nispenstraat 33 te Nijmegen'.

De school groeide door tot aan de oorlog. In de oorlog nam het leerlingenaantal af. Na de oorlog groeide de school andermaal door. Op het hoogtepunt in mei 1959 waren er 284 leerlingen. In het schooljaar 1954-1955 diende de school nog een verzoek tot nieuwbouw in bij de gemeente, dat werd afgewezen. Na 1959 was de naoorlogse geboortegolf uitgewerkt en begonnen de leerlingenaantallen te dalen. Nieuwbouw bleek niet meer nodig. Rond 1960 werd nog een kleuterschool opgericht met het oog op de leerlingenaantallen. Deze kleuterschool werd geen succes en bestond slechts twee jaar.

Vanaf het schooljaar 1961-1962 waren er onvoldoende leerlingen voor een zesde door het Rijk vergoede onderwijskracht. Vanaf dat moment werd met kunstgrepen nog het aantal onderwijskrachten op peil gehouden. In 1970 werd De Leerschool opgeheven. De leerlingen werden het daarop volgende schooljaar overgenomen door de Nijmeegse Schoolvereniging (NSV). Het schoolgebouw viel na sluiting van de school in de zomer van 1970 terug in eigendom aan de gemeente. De afhandeling van de (financiële) liquidatie van de school nam na de sluiting nog zo'n tien jaar in beslag.

De Leerschool nam deel in het Contactorgaan voor de drie scholen voor neutraal bijzonder onderwijs in Nijmegen. Er werd samengewerkt met de Nijmeegse School Vereniging (NSV) en de Nutsschool.|

Verantwoording

{{#if: Willem Brouwer|Inleiding van de toegang op het archief door Willem Brouwer.|}} {{#if:2015|(2015)|}}

|}}


{{#if: 16 Onderwijs en wetenschap‏| |}} {{#if: 16.1 Basisonderwijs| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:501| |}} " "