header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Scouting Dominicus Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Scouting Dominicus Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1935 - 1995
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Scouting heeft als doel op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, oprichter van de Scoutingbeweging, het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Om dit doel te bereiken heeft Scouting een spelaanbod ontwikkeld met verschillende 'speltakken', afgestemd op leeftijd, waarin het buitenleven en kamperen belangrijke elementen zijn. De organisatie steunt grotendeels op vrijwilligers, het 'kader'.
Scouting Nederland ontstond in 1973 door het samengaan van de vier padvinders-verenigingen in Nederland: de Vereniging De Nederlandse Padvinders (NPV, 1915), het Nederlands Padvindstersgilde (NPG, 1916), de Katholieke Verkenners (KV, 1938) en de Nederlandse Gidsen (NG, 1945). Scouting Nederland is georganiseerd in vier niveau's: groep, district, gewest en landelijk.

Geschiedenis

De Scoutinggroep Scouting Dominicus Nijmegen werd opgericht in 1935 onder de naam St. Dominicusgroep. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle eigendommen in beslag genomen door de bezetter. Het kamperen en verkennen was steng verboden en de ouders werden aansprakelijk gesteld wanneer illegale kampen van de verboden scoutinggroepen waren opgerold.
eerste naoorlogse geschiedenis van de vereniging werd bepaald door aanpassingsmoeilijkheden vanuit de 'vrijgevochten' illegale periode via bevrijdingsroes naar nieuwe organisatievormen, de terugvordering van de kaderfuncties door vroegere stafleden, het voortdurend wisselen van hoofdkwartieren van de scoutinggroep, de parochiesanering, waardoor de Dominicusparochie in de binnenstad van Nijmegen verhuisde naar de Professor Molkenboerstraat 5-7 in het Galgenveld verhuisde. Daarnaast speelde een gebrek aan coördinatie in de groepsstaf en daardoor tevens in de drie takken van de groep en een verschil van opvatting over de beleidslijnen in de groepsstaf van de vereniging parten.
eerste 25 jaar van de Nederlandse scoutinggroepen werd trouwens nogal gekenmerkt door de lichtzinnige wijze, waarop sommige wereldlijke, maar vooral geestelijke overheden in de scoutingbeweging met hun leiders omsprongen. Midden jaren vijftig van de 20ste eeuw begon het ledental terug te lopen. De opkomst van de TV was er de oorzaak van , dat op zaterdagmiddag de bijeenkomsten van scouts vroeger moesten worden gesloten. Later moesten deze bijeenkomsten naar 's avonds verplaatst worden. Daarnaast dunde de staf uit.
de jaren zestig van de 20ste eeuw kwamen er vernieuwingen. Een nieuwe jonge staf werd in 1961 in de vereniging opgebouwd. Een financiële basis werd gelegd voor een onbezorgd draaien van de vereniging. Door de groei van het ledental werd het verenigingsgebouw te klein. Het in 1953 geopende verenigingsgebouw werd in 1973 met subsidie van rijk en gemeente en veel eigen werk uitgebreid.

Taken en activiteiten

Scouting Domincus heeft als taak op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, oprichter van de Scoutingbeweging, het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Om dit doel te bereiken verzorgt zij een spelaanbod met verschillende 'speltakken', afgestemd op leeftijd, waarin het buitenleven en kamperen belangrijke elementen zijn. De organisatie steunt grotendeels op vrijwilligers, het 'kader'.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • Inv.nr. 2, Stukken betreffende de viering van het 40-, 50- en 60-jarig bestaan, 1975, 1985, 1995
  • Jan H. van der Steen, 'Scouting 100: een eeuw padvinders, padvindsters, verkenners, gidsen en scouts in Nederland', 2007
  • website www.scouting.nl.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden