September 1997

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in september 1997 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1997.


KRONIEK 1997
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Het bestuur van DBK maakt bekend dat de voetbalvereniging zal worden opgeheven. De blauw-witten krijgen geen eerste elftal meer op de been. De sportvelden aan de Rivierstraat zullen een andere bestemming krijgen.- Start van een groot nieuwbouwprogramma van het Sint-Radboudziekenhuis en de medische faculteit van de KUN.
 • 3 Enkele dagen nadat hij in de aula van de KUN zijn film 'Liefde voor een Keizerstad' heeft gepresenteerd, overlijdt de immer enthousiaste Nijmegenpromotor Henk Budel op 64-jarige leeftijd. Hij zette zich onder meer in voor de verlichting van stedelijke monumenten en was organisator van het Weens Galabal in De Vereeniging.
 • 4 De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer is op werkbezoek in Nijmegen. Bekeken wordt hoe de gemeente een bedrag van 15 miljoen gulden dat bestemd was voor de wijkaanpak heeft besteed. De wijk Gildekamp en de Waalkade worden bezocht.- In Zwanenveld wordt de vernieuwde parkeergarage van het winkelcentrum feestelijk geopend. Er werd zes miljoen gulden uitgegeven om de garage aantrekkelijker en veiliger te maken.
 • 5 De kantonrechter beslist dat woningvereniging Kolping de liften van bepaalde flats in Neerbosch-Oost niet hoeft te vergroten. Flatbewoners had den daarom gevraagd, omdat de liften sinds een recente renovatie van de flats te klein zijn geworden voor het vervoer van brancards. Later deze maand komt de GGD met de oplossing: er komen aangepaste brancards.
 • 7 Het Vrij-Uit Festival is ditmaal een zeer bescheiden gebeuren. Festivaldirecteur Henk van de Zand wijt de duidelijke teruggang van deze jaarlijks presentatie van het Nijmeegse cultuurleven aan geldgebrek en aan de toenemende concurrentie van andere steden.
 • 10 De gemeente legt aan de NS een dwangsom van tienduizend gulden per dag op wegens geluidsoverlast op het spooremplacement bij de Tollensstraat. Het probleem wordt onder meer veroorzaakt door de stalling op het Nijmeegse emplacement van twintig extra treinstellen waarvoor in Arnhem tijdelijk geen plaats is.
 • 11 Senioren Informatiebeurs in het Triavium.
 • 13 Elfde Open Monumentendag, met als thema: schoolgebouwen. De begeleidende publicatie is ditmaal gewijd aan het glas-in-loodraam.
 • 14 Een ambtenaar van de gemeente Nijmegen die vorig jaar door Justitie werd beschuldigd van een te innige relatie met een grond- en wegenbouwbedrijf en van het vervalsen van bodemverklaringen, maar wiens zaak uiteindelijk is geseponeerd, ontvangt van Justitie een vergoeding van tienduizend gulden.
 • 15 Aan de Sint-Jacobslaan wordt begonnen met de sloop van de Sint-Franciscuskerk. De kerk is voor de parochie te duur in het onderhoud geworden en moet wijken voor veertien woningen.
 • 16 De man die op 24 januari in dronken schap twee Nijmeegse politici in café De Tempelier neerschoot, wordt veroordeeld tot zeven jaar cel.- Aan de Van Rosenburgweg bij het Triavium wordt een klimhal geopend. Liefhebbers kunnen er de klimsport beoefenen op een 21 meter hoge wand.
 • 18 Burgemeester en Wethouders verklaren bezwaren van omwonenden tegen de komst van spiritueel centrum Oibibio naar het voormalige klooster Albertinum ongegrond.
 • 21 Start van het nieuwe schaatsseizoen in het Triavium. Om de financiële situatie van de ijsbaan te verbeteren, zijn er talrijke maatregelen genomen, zoals de introductie van fritesverkoop, van eet- en schaatsarrangementen en van seizoenkaarten. Deze week traint ook de nationale schaatskernploeg op de ijsbaan.
 • 22 Vandaag wordt bekend dat het D66-raadslid S. Hodzelmans wegens verhuizing de gemeenteraad gaat verlaten. Daarmee verliest deze fractie voor de vierde maal in deze raadsperiode een lid. Zij opereert momenteel ook al onder haar vierde voorzitter.
 • 24 Tot veler verrassing stemt de gemeenteraad in meerderheid voor een verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan gehandicapten van 2000 naar 2275 gulden. Eerder had de commissie van Sociale Zaken deze verhoging te duur bevonden.
 • 25 Drs. E.F.M. Boshouwers luidt namens de Valkhofvereniging de noodklok over het toegenomen vandalisme waaronder de Sint-Nicolaaskapel en het hele Valkhofgebied te lijden hebben.- Het onderzoeksinstituut TNO adviseert in een vandaag verschenen rapport de vliegasfabriek Vasim aan het Maas-Waalkanaal te overkappen.
 • 26 Een brand legt het voormalige Aloysiusgebouw achter de kerk aan de Groenestraat in de as. Er was al besloten tot afbraak van het gebouw, dat vorig jaar nog door zwervers werd gekraakt, maar de sloop wordt nu veel duurder.
 • 27 Milieudefensie organiseert de Dag voor een Leefbare Binnenstad. Op diverse plaatsen worden acties tegen stadsvernieuwingsprojecten gevoerd en het verkeer wordt geblokkeerd.- NEC-supporters belagen in Venray een bus met Vitesse-aanhangers. De Nijmeegse korpsbeheerder burgemeester E. d'Hondt geeft naar aanleiding van dit incident toe dat de politie een groep van 100 a 150 supporters niet in de hand heeft.- Vandalen laten een auto de Onze-Lieve-Vrouwentrappen afdenderen.
 • 28 Het kleurrijke spektakel Colourful Circus trekt dit weekend zo'n 3000 bezoekers en kan 15.000 gulden over maken naar een kleuterschooltje in de Nijmeegse zusterstad Masaya.
 • 29 Vanaf vandaag tot 21 december mogen taxi's gebruik maken van de busbaan over de Hatertse brug. Het gaat om een experiment.
 • 30 Burgemeester E. d'Hondt maakt bekend dat vijf begeleiders van Nijmeegse stadswachten uit het politie korps Gelderland-Zuid zullen worden ontslagen. De vijf zouden zich jegens de stadswachten schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, intimidatie, vernedering en handtastelijkheden.- Het college van Burgemeester en Wethouders besluit tot een reorganisatie van het gemeentelijk ambtelijk apparaat. Het uit 1985 daterende 'concern-dienstenmodel' gaat op de helling: het aan tal diensten wordt verkleind van acht naar vijf en er komen speciale directies voor beleid dat meer diensten aangaat. Als alles meezit, wordt de reorganisatie per 1 januari 1999 voltooid.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...