September 2001

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in september 2001 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2001.


KRONIEK 2001
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Brandweercommandant Leenders verklaart dat het wachten is 'op de grote klap' op de Waal, als er niet extra blusboten bijkomen. Nu liggen de blusboten zo'n 55 kilometer uit elkaar, terwijl de Waal een van de drukst bevaren rivieren van Europa is.
 • 2 Wat de gemeente een duurzame milieumaatregel noemt, namelijk de aanleg van plassengebied in de Waalsprong, wordt door bewoners- en milieugroepen gezien als iets dat grote negatieve gevolgen zal hebben voor de grondwaterstand. Een eerst niet nodig geachte milieu-effectrapportage komt er nu toch, 'om alle risico's uit te sluiten'.
 • 3 Om het verkeer in de stad veiliger te maken moeten in alle 43 wijken 30-kilometerzones komen. Daarvoor blijkt echter veel meer geld nodig te zijn dan begroot: het tekort bedraagt zo'n 2,6 miljoen gulden. Drie wijken komen het eerst aan de beurt: Sint-Anna, Hatertse Hei en Grootstal. Mariënburg is al zo'n zone en mag zich nu officieel een plein noemen. Het verkeer trekt zich er vooralsnog weinig van aan.
 • 4 Vanaf zijn vakantieadres in Italië ontkent W. Vrijhoef,oud-directeur van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij, dat hij de zaak voor anderhalf miljoen gulden heeft benadeeld. 'Anderhalf miljoen klinkt nogal fors, maar over zeven jaar gerekend gaat het dus om een paar postjes. Op een begroting van vijftien miljoen is dat twee ton op jaarbasis, dat is niks', aldus het commentaar.
 • 5 De traumahelikopter van het Sint-Radboudziekenhuis maakt herrie bij het opstijgen en landen, en dat is voor een aantal buurtbewoners reden voor protest.
 • 6 De in voormalig Nederlands-Indië gesneuvelde Nijmeegse militairen worden herdacht tijdens een plechtigheid. Eerder al schonk de organiserende Vereniging Oud Militairen Indiëgangers de gemeente een herdenkingsbord, dat te zien is op de zogenaamde Gedeputeerdenplaats van het stadhuis.
 • 7 Burgemeester Guusje ter Horst maakt de tussenbalans op. Ze zegt nog Waalkáde in plaats van Wáálkade, ze heeft een hekel aan het Nijmeegs kwartiertje, en de negatieve kijk van de Nijmegenaar op de stad moet hoognodig worden bijgesteld. Ook het tempo van de gemiddelde ambtenaar laat hier en daar te wensen over. Verder bevalt het haar prima. Om de stad nog beter te leren kennen, is ze van plan elk jaar in een ander deel van de stad te gaan huren.- De bibliotheek aan het Mariënburg zal vanaf 1 november toch op zondag open zijn. Eerder dreigden de deuren om financiële redenen gesloten te worden, hoewel er elke zondag zo'n duizend mensen naar de bieb willen en zo voor een levendig straatbeeld zorgen. De openstelling wordt in ieder geval gegarandeerd tot 2003.
 • 8 Een studie in opdracht van de overheid, de provincie en gemeenten toont aan dat het inrichten van de Tieler- en Culemborgerwaard als overloopgebied Nijmegen en omgeving niet zal helpen bij extreem hoog water. De noodpolder zal echter wel de Randstad beschermen.- Theaterstichting Bizzi-Niss houdt na twaalf jaar op te bestaan. Het theater maakt voorstellingen voor en met mensen met minder maatschappelijke kansen. Er is geen geld meer en de stichting moet bovendien weg uit de Limoskazerne.
 • 9 In de Goffert vindt de zogenaamde Skate Party plaats. Jongeren strijden tegen elkaar om de meeste behendigheid in de categorieën BMX, skateboarden en skaten. De jury bestaat uit deskundige jongeren uit de buurt.
 • 11 Bij rioleringswerkzaamheden in de Lange 140 Hezelstraat komen de resten van de middeleeuwse Hezelpoort aan het daglicht.
 • 12 Alle Nijmeegse media worden beheerst door het wereldnieuws van de aanslagen in New York en Washington.
 • 13 Archeologe Marijke Brouwer, hoofd collecties, onderzoek en bedrijfsvoering van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, wordt de nieuwe directeur van Museum Het Valkhof. Zij volgt Antoinette Gerhartl op, die met pensioen gaat. Brouwer wil in het museum veel meer laten zien dan nu het geval is: zo'n duizend vierkante meter wordt nog niet gebruikt.
 • 14 De islamitische basisschool Abibakr aan de Waldeck Pyrmontsingel brandt gedeeltelijk af. Brandstichting, luidt de conclusie. Een verband met de gebeurtenissen van 11 september wordt voorzichtig gelegd. - Wethouder Hubert Bruls krijgt de 43ste plaats op de Kamerlijst van het CDA. Iedereen, hijzelf incluis, is ervan overtuigd dat dit een onverkiesbare plaats is. Hij zet zijn zinnen vooral op een nieuw wethouderschap in Nijmegen.
 • 15 Door de nieuwe aanpak van Doornroosje zijn er in een half jaar tijd elf procent meer bezoekers gekomen in het popcentrum. Dit is vooral te danken aan de dance-avonden die men is gaan programmeren.
 • 17 Zellersacker en Hegdambroek worden verblijd met enkele kunstpaviljoentjes in hun wijk, ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar Pjotr Müller. Blij zijn ze er niet mee - het uitzicht op het groen is de bewoners liever. 'Nijmegen heeft al genoeg mislukte kunstwerken waar niemand om heeft gevraagd'.- De stad wil tientallen miljoenen guldens gaan steken in het doortrekken van de A73 tussen Nijmegen en de Betuwe. Het geniet de voorkeur boven een nieuwe stadsbrug.
 • 18 De binnenstad krijgt een nieuwe bewegwijzering voor voetgangers: een zwarte paal, met een beugel en een verwijsbord. De verwijzingen en symbolen komen er in zilverkleur op te staan.
 • 19 'Wat zijn de onveilige plekken in Nijmegen?' vroeg De Gelderlander. De lezers en vooral de lezeressen weten het wel: de achteruitgang van de Mariënburgpassage, de parallelweg langs de St.Annastraat, station Dukenburg, het tunneltje bij Lent, de buurt rond park Jonkerbosch, winkelcentrum Meijhorst, de Houtlaan,de Bloemburgerhof en de hele omgeving van het Goffertpark. Het meest wordt het fietspad langs de Graafseweg genoemd.- Kroonprins Willem-Alexander en vooral zijn verloofde Máxima doen Gelderland aan, maar de oudste stad van de provincie is buiten het programma gehouden. Het enige aandeel in de feestelijkheden heeft burgemeester Guusje ter Horst, die samen met haar Arnhemse collega de Eusebiustoren mag beklimmen om daar het jonge stel de hand te schudden. Nijmegen troost zich met de gedachte dat de kroonprins en zijn verloofde in de Dukenburgse wijk Weezenhof eerder al incognito een hondje hebben opgehaald.
 • 20 Het ABN-AMRO-filiaal aan de Molenweg sluit de deuren. Eerder gingen SNS- en ING-filialen in kleinere stadsdelen dicht. In de helft van de wijken kan geen geld meer worden 'gekocht '. Vooral oudere mensen zijn de dupe, nu ze naar het centrum van de stad of naar grotere winkelcentra moeten om te kunnen pinnen.- Werknemers van de stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland krijgen te horen op welke manier hun directie de enorme financiële problemen denkt te gaan oplossen. Van gedwongen ontslagen is geen sprake, maar zonder steun van buiten is de continuïteit van de zorg niet lang meer te garanderen, zegt directeur Smids.
 • 21 Officiële opening van het nieuwe Gemeentearchief. Na bijna een jaar vertraging opent het zijn deuren in het nieuwe onderkomen aan het Mariënburg. Ter gelegenheid hiervan is er een minisymposium en een open dag. In bijna tweehonderd etalages in de binnenstad hangen bovendien foto's van Nijmegen in vroeger dagen, die allemaal afkomstig zijn uit de fotocollectie van het archief.- Het Universitair Medisch Centrum St. Radboud viert zijn tiende lustrum. Prinses Margriet opent een nieuwe researchtoren voor moleculaire levenswetenschappen.
 • 23 Deze zaterdag is de binnenstad alleen per fiets of te voet te bereiken. Ook wordt vervoer per paardentram, fietstaxi en bus aangeboden. Auto's zijn op de autovrije dag niet welkom. Minister Pronk van VROM heeft op de Waalkade de start van de landelijke campagne gegeven. Begonnen als een kleinschalig initiatief doen inmiddels honderden steden in Europa mee. Doel is om aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van het autoverkeer.
 • 25 Oprichting van een nieuwe politieke partij: Nijmegen Nu. Initiatiefnemer is oud-D66 raadslid Ben Verhees. Centraal in het programma staan de buurten en wijken.
 • 26 Burgemeester Guusje ter Horst behoort tot de machtigste vrouwen van Nederland, aldus het blad Avanta. In de top-honderd neemt ze de 33ste plaats in, waarmee ze slechts enkele plaatsen lager staat dan Sylvia Tóth en Neelie Kroes. Nog beter scoort de Mookse Tineke Lodders-Elfferich, CDA-Eerste Kamerlid en houdster van talloze commissariaten. Zij staat in de top-tien.
 • 27 Ter afsluiting van het landelijke Monumenten Selectie Project komt staatssecretaris Rick van der Ploeg van Cultuur naar Nijmegen waar hij wethouder Paul Depla verblijdt met de mededeling dat een groot aantal objecten uit de periode 1850-1940, waaronder de Waalbrug, op de monumentenlijst geplaatst zijn. Daarmee is het aantal rijksmonumenten in Nijmegen verdubbeld. Ook de landelijke media gaven acte de présence.
 • 28 De Stichting Noodopvang Asielzoekers, die uitgeprocedeerde asielzoekers tijdelijk ondersteunt, vreest dat tientallen van hen op straat zullen komen te staan. Zij kunnen (nog) niet terug naar hun land. Ook hier is geldgebrek de oorzaak van de problemen.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...