September 2002

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in september 2002 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2002.


KRONIEK 2002
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Vandaag opent wethouder Ton Hirdes de vernieuwde Muntweg, nadat jarenlang gesoebat is over de inrichting van deze 'racebaan'.
 • 2 In het redemptoristenklooster Nebo overlijdt op 88-jarige leeftijd pater Ben Kahmann C.ss.R. Hij heeft veel betekend voor het Nijmeegse muziekleven, o.a. als dirigent van het Nijmeegs studentenkoor- en orkest, maar als voorzitter van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging en hoofdredacteur van het Gregoriusblad leverde hij ook landelijk zijn bijdrage, en dat jarenlang.
 • 3 Uit een dubbelinterview in De Gelderlander blijkt dat de visies van de gemeenten Arnhem en Nijmegen op het vlak van de economie mijlenver uit elkaar liggen. Breekpunt is vooral het onlangs door de Raad van State afgewezen plan voor de bouw van een Multimodaal Transport Centrum bij Valburg in de Betuwe. Arnhem wil het liever vandaag dan morgen gerealiseerd zien, terwijl Nijmegen het bij nader inzien veel te grootschalig en bovendien verkeerd gesitueerd vindt.
 • 4 De gemeente heeft een tiental bezwaarschriften ontvangen van mensen die het niet eens zijn met de sloop van een karakteristiek pand op de hoek van de Vondelstraat en de Arend Noorduijnstraat. Het pand uit 1913 met een langzamerhand zeldzaam geworden dakbedekking van zinken losanges (ruitvormige platen) moet plaats maken voor een grillige nieuwbouw die luistert naar de naam 'Vondelpoort'.- Gisteravond heeft het raadspresidium besloten ex-wethouder P. Boelens (VVD) af te wijzen als toekomstig raadsgriffier. Het merendeel van de raad twijfelde aan zijn onafhankelijkheid.
 • 6 Burgemeester Ter Horst houdt een speech ter gelegenheid van de jaarlijkse Indië-herdenking van oud-strijders.
 • 9 In De Gelderlander van vandaag doet 'centrummanager' Birgit Hendriks een oproep om het zieltogende Plein 1944 snel opnieuw vorm te geven, maar daarbij de 'schakelfunctie' die het plein heeft niet uit het oog te verliezen. Ze vindt de functie van verblijfsruimte belangrijker dan die van evenementenplein. En ze ziet er al helemaal geen knooppunt voor het openbaar vervoer in.
 • 10 Presentatie van 'Koers West': een ontwikkelingsplan voor het gebied langs de Waaloever tussen de spoorbrug en de Noord- en Oostkanaalhavens. Volgens het College van Burgemeester en Wethouders liggen hier geweldige kansen voor een spraakmakend woon- en werkgebied.
 • 11 Burgemeester Ter Horst biedt de directeur van basisschool Abibakr een schilderij aan ter gelegenheid van de renovatie van de school. De islamitische school aan de Waldeck Pyrmontsingel was enkele dagen na de rampzalige aanslag in New York op het World Trade Center door onbekenden in brand gestoken.- NRC/Handelsblad meldt dat fotograaf Anton Corbijn een portret van oud-burgemeester E.d'Hondt gaat maken. Zo komt er een knik in de geschiedenis: voordien was het immers gebruikelijk dat de scheidende burgemeester zich liet schilderen.
 • 12 Tine Jorritsma wordt de nieuwe raadsgriffier. Zij is momenteel interim-griffier. Uit zeventig sollicitanten voor de vacature kon men eerder geen keuze maken.- Verschillende bedrijven die zijn gevestigd in het havengebied laten weten dat ze er niet over peinzen naar elders te verhuizen, zoals in het plan Koers West wordt voorgesteld.Sommige bedrijven hebben onlangs nog flink geïnvesteerd in hun plek aan het water.
 • 13 Ad Scherpenhuizen neemt na twintig jaar afscheid als secretaris van de Nijmeegse Sportraad. Als dank voor zijn inzet voor de sportwereld wordt hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
 • 14 Vandaag en morgen is het Open Monumentendag. Bijzonder is de openstelling van de toren van het stadhuis.
 • 16 Als alles volgens plan verloopt, is de dijkteruglegging bij Lent in 2015 een feit. De gemeente is ermee akkoord gegaan dat enkele tientallen huizen hiervoor moeten wijken. De samenwerkende Lentse belangengroeperingen zijn minder enthousiast en propageren nog steeds een onderzoek naar alternatieven.
 • 17 De landelijke MER-commissie heeft de verplichte Milieu Effect Rapportage van de gemeente naar de gevolgen van de realisatie van de Waalsprong goedgekeurd. Dat impliceert dat de in mei 2001 stilgelegde bouwwerkzaamheden hervat kunnen worden.
 • 21 De gemeentelijke monumentencommissie treedt naar buiten met een opmerkelijk advies. Zij raadt de gemeente aan de E 300.000 die nodig zijn voor de restauratie van de keizerbeelden en de madonnafiguur in de voorgevel van het raadhuis maar in de zak te houden en de beelden prijs te geven aan de tand des tijds. De beelden zijn het werk van de bekende beeldhouwer Albert Termote.
 • 23 Overweldigend blijkt de belangstelling van het publiek om ideeën aan te dragen voor een nieuw Keizer Karelplein. Een 'intense beleveniservaring voor de gebruiker' zou daarin centraal moeten staan. Maar liefst 131 personen dienden zich aan met plannen die variëren van serieus tot doldwaas.
 • 26 De Autovrije Dag waartoe de gemeente samen met nog vijftig andere gemeenten in het land had opgeroepen, valt in de praktijk tegen. Weliswaar is het centrum voor alle autoverkeer afgesloten, maar verder doen slechts vijf straten in de stad mee met het initiatief om de auto eens een dagje te laten staan.
 • 27 In Museum Het Valkhof wordt de tentoonstelling Romeins Nijmegen boven het maaiveld gehouden. Getoond worden wetenschappelijk verantwoorde reconstructies van verdwenen gebouwen uit de Romeinse tijd. Bij de tentoonstelling hoort ook een boek met dezelfde titel, samengesteld door Annelies Koster, Kees Peterse en Louis Swinkels.
 • 28 De politieagenten die sinds enige tijd op mountainbikes in de binnenstad patrouilleren, blijken een doeltreffende uitwerking op de criminaliteit te hebben. Ze zijn wendbaarder, zodat ze overtreders sneller kunnen aanpakken. Het aantal geweldsdelicten in de binnenstad is voor het eerst sinds jaren gedaald, zo meldt De Gelderlander.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...