September 2005

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in september 2005 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2005.


KRONIEK 2005
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 8 Minister Peijs van Verkeer steekt tot ontzetting van velen een stokje voor de overname van de Nijmeegse stadsvervoerder Novio door het Haagse HTM.
 • 11 Dit jaar trekt de Bridge to Bridgeloop ongeveer 2.500 renners. Winnaar van de langste afstand (10 Engelse mijl) is de Nijmegenaar Arthur Schramade.
 • 13Landschapsarchitect Willem Overmars beweert dat de Nijmeegse heuvelrug in de Romeinse tijd veel breder was dan nu. Hij is ervan overtuigd dat een belangrijk deel van de Romeinse stad tussen 450 en 1100 na Chr. is weggespoeld. Stadsarcheoloog Jan Thijssen is sceptisch: 'Laat hem maar met bewijzen komen'.
 • 14 Twee christelijke basisscholen, de Prins Clausschool in Weezenhof en de Prins Mauritsschool in Zwanenveld, hebben bezwaar tegen het thema 'magie' van de landelijke Kinderboekenweek, omdat de bijbel tovenarij zou verbieden.
 • 16 De negentiende-eeuwse stadsuitleg van Nijmegen, nu nog op gemeentelijk niveau beschermd, wordt een 'rijksbeschermd stadsgezicht'. De gemeente heeft er geen bezwaar tegen dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg daartoe een procedure start.
 • 16-17 In de Waalhaven worden de Haven-& Transportdagen gehouden. Mede dankzij het mooie weer werpen maar liefst 25.000 bezoekers een blik in de keuken van de binnenscheepvaart.
 • 17 Sinds de opening begin juli hebben 45.000 mensen de tijdelijke donjon op het Valkhof beklommen. De Valkhofvereniging is in haar nopjes. - Vanuit Den Haag en Arnhem komt het nieuws dat de A15 versneld doorgetrokken kan worden en dat er geld is voor de tweede Nijmeegse stadsbrug, die in 2011 voltooid moet zijn.- De Nijmeegse Rekenkamer vindt in de gemeentelijke financiën een overbodig spaarpotje van 20 miljoen, maar dat stemt de rekenmeesters allerminst tot tevredenheid. Er is kennelijk wat mis met het beheer, zo interpreteren zij de meevaller.
 • 18 Het eendaagse culturele festival Tweeduizeling aan het stadsstrand aan de Lentse zijde van de Waal trekt ongeveer 11.000 mensen.
 • 21 De eerste Bruggenloop (6,5 kilometer) trekt bijna duizend hardlopers. De start vindt plaats op de Snelbinder.
 • 22 Afscheidsfeest van Studentensociëteit Diogenes. Misschien gaat Diogenes elders in afgeslankte vorm verder, met een openstelling die zich beperkt tot twee avonden per week. In het pand aan de Van Schaeck Mathonsingel worden andere studentenverenigingen ondergebracht.
 • 23 Museum De Stratemakerstoren toont tot 20 november de expositie Rijkdom in Eenvoud met devotionele handschriften uit het klooster Soeterbeeck bij Ravenstein. De handschriften, het klooster en de inboedel zijn in 1997 overgedragen aan de Radboud Universiteit.
 • 27 Het aantal misdrijven in Nijmegen is vorig jaar gedaald, evenals in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Almere, Breda en Tilburg. In Rotterdam, Den Haag en Eindhoven nam de criminaliteit juist toe. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • 28 In het kader van Nijmegen 2000 schreef Thijs Goverde een boek voor jongeren, Het Bloed van de Verraders, een spannend avontuur dat in Romeins Nijmegen speelt. Het wordt gepresenteerd in de Kinderboekenwinkel in Nijmegen.
 • 29 Rob Bloem wordt de lijsttrekker van het Nijmeegse CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. De huidige fractieleider in de raad, Richard Preijers, trekt zich terug als kandidaat.- Het bestuur van UMC Sint-Radboud laat opnieuw onderzoek doen naar het in opspraak geraakte hartcentrum van het Nijmeegse ziekenhuis. Klagers reppen van verstoorde verhoudingen en onnodige sterfgevallen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg eist opheldering.
 • 30 Nijmegenaren die met een juridisch probleem zitten, kunnen voortaan terecht bij het zogenoemde Juridisch Loket aan de Kronenburgersingel 2. Het Juridisch Loket komt in de plaats van het bekende Bureau Rechtshulp, dat zijn deuren aan de Sint-Annastraat heeft gesloten. - Presentatie van het boek van Bea Ros en Peter Zunneberg, Nijmeegse Passanten. Een stadsgeschiedenis in twintig portretten, in boekhandel Roelants v/h De Oude Mol. Daarin vertellen ze het verhaal van twintig bekende en onbekende Nijmegenaren uit twintig eeuwen Nijmeegse geschiedenis.- Een menselijke slinger van 2.700 scholieren langs de Tooropstraat, Broerweg, Ubbergseveldweg, Sterreschansweg, Museum Kamstraat en Heydenrijckstraat laat zien waar tweeduizend jaar geleden de Romeinse castra stond. Initiatiefnemer is geschiedenisdocent Vincent Loth van het Canisius College.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...