header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Sint Dominicus College

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : Sint Dominicus College
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1856 - 1956
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Vindplaats archief:

Het archief van deze organisatie is nog niet ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen

Algemene context

Sinds de Franse tijd waren er weer priesteropleidigen mogelijk in Nederland. Na herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 ontstonden klein- en grootseminaries. Daarnaast stichtten diverse kloosterorden en congregaties eigen opleidingen, primair gericht op de voorbereiding op het priesterschap. Zo ook de Dominicanen in Nijmegen.

Geschiedenis

Grondlegger van het Sint Dominicuscollege is Dominicus van Zeeland (1806-1892), die sinds 1843 overste was van de Nijmeegse kloostergemeenschap der Dominicanen en in die functie ook belast was met de opleiding en vorming van novicen. Als pastoor van Neerbosch gaf hij de aanzet tot de stichting van de congregatie van de Heilige Familie der zusters Dominicanessen van Neerbosch. Het college startte in 1856 als Latijnse school voor zowel interne als externe leerlingen. Pas in in 1899 werd de school een gymnasium met een zesjarige cursusduur. De andere gymnasia, die in 1876 de Latijnse scholen opvolgden, hadden deze cursusduur al sinds 1878. Pas sinds 1950 is het Sint Dominicus College officieel een gymnasium. Voordien bleef een staatsexamen voor toelating tot de universiteit verplicht. In 1951 startte een beta-afdeling. Het aantal interne leerlingen overtrof het aantal externen tot ver in de jaren vijftig. In 1953 werd het internaat zelfs nog uitgebreid.

Organisatie

De St. Dominicusstichting te Huissen vormde het bestuur van het Sint Dominicus College tot 1956. Het dagelijks bestuur van het College bestond uit een directeur (de prior van het klooster, die het oppertoezicht had), een prefect (belast met het algemeen toezicht) en een surveillant (belast met toezicht buiten de lesuren).

Locatie

1856-1877:Nijmegen Nieuwstraat, ingang Burgstraat 4 locatie in googlemaps

1877-1927:Nijmegen Lange Nieuwstraat 20-26 locatie in googlemaps

1927-1956:Nijmegen Dennenstraat 135 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Bary, E.H., Opdracht tot onderwijs en vorming. Dominicus College 150 jaar, 1856-2006, Nijmegen, 2006.
  • Buijs, J. en P. Altena, Anderhalve eeuw Dominicus College. De verhalen... Met in het midden: het programma van vandaag. Dominicus College 150 jaar 1856-2006, Nijmegen, 2006.
  • Dominicanessen van Neerbosch, in: De Heilige Dominicus, Tugwell O.P., S., Nijmegen, 1998.
  • Wolfs, S.P., Van oude en nieuwe schooljaren. Dominicus College 1856-1986, Nijmegen, 1986.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Willem Poelhekke. (2017)


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden