Sint Joseph ULO

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

{{#widget:imagewithlink|src=https://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler/F23360.jpg?icoon=2118000561%7Curl=https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Voortgezet_onderwijs_in_Nijmegen"}}

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : Sint Joseph ULO
Andere naam (namen):

{{#if: Sint Jozef Mavo (vanaf 1968)| * Andere naam::Sint Jozef Mavo (vanaf 1968)|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1925 - Eindjaar::1971
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Stichting
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: R.K. Scholengemeenschap Nijmegen-Oost| * voorganger van::R.K. Scholengemeenschap Nijmegen-Oost|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: | Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: Het archief van deze organisatie is nog niet ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen| Vindplaats archief:|}}

{{#if: |
|}}{{#if: |[ Naar beschrijving archief]|}}{{#if: Het archief van deze organisatie is nog niet ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen| Het archief van deze organisatie is nog niet ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen|}}

{{#if: De (m)ulo is een schoolvorm die in Nederland ontstond onder de onderwijswet van 1857. Zij was bedoeld voor de 'kleine luyden' en de kleine middenstand in een periode dat het onderwijssysteem nog sterk standsgericht was. Scholen die naast gewoon lager onderwijs één of meer facultatieve vakken gaven mochten ook de titel scholen voor (meer) uitgebreid lager onderwijs voeren. In het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde de (m)ulo zich tot een apart schooltype met een eigen vakkenpakket en afsluitende examens. De (m)ulo bleef tot het in werking treden van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (de Mammoetwet) onder de Lager Onderwijswet vallen. In 1968 is de (m)ulo als schooltype vervangen door de mavo, die viel onder de Mammoetwet.|

Algemene context

De (m)ulo is een schoolvorm die in Nederland ontstond onder de onderwijswet van 1857. Zij was bedoeld voor de 'kleine luyden' en de kleine middenstand in een periode dat het onderwijssysteem nog sterk standsgericht was. Scholen die naast gewoon lager onderwijs één of meer facultatieve vakken gaven mochten ook de titel scholen voor (meer) uitgebreid lager onderwijs voeren. In het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde de (m)ulo zich tot een apart schooltype met een eigen vakkenpakket en afsluitende examens. De (m)ulo bleef tot het in werking treden van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (de Mammoetwet) onder de Lager Onderwijswet vallen. In 1968 is de (m)ulo als schooltype vervangen door de mavo, die viel onder de Mammoetwet. |}}

{{#if: De Sint Joseph ULO was tot 1968, toen de ulo mavo werd, een jongensschool. In 1971 ging de school op in een fusie, die leidde tot de vorming van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost. Het gebouw aan de Schoolstraat was nadien nog enkele jaren (tot 1974) in gebruik voor havo-4 en -5 van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost en vervolgens was De Schutse, school voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, er gevestigd.|

Geschiedenis

De Sint Joseph ULO was tot 1968, toen de ulo mavo werd, een jongensschool. In 1971 ging de school op in een fusie, die leidde tot de vorming van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost. Het gebouw aan de Schoolstraat was nadien nog enkele jaren (tot 1974) in gebruik voor havo-4 en -5 van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost en vervolgens was De Schutse, school voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, er gevestigd. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: |

Taken en activiteiten

|}}

{{#if: De Sint Joseph ULO/Mavo viel onder het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen. Deze stichting werd in 1877 door vier Nijmeegse pastoors opgericht met het doel lager onderwijs te geven aan katholieke jongens. De Broeders van Maastricht werden naar Nijmegen gehaald om het onderwijs te geven. Vanaf eind 19de eeuw werden parallel aan de uitbreiding van de stad talrijke scholen gesticht. De broeders waren ook actief in andere onderwijstypen: ulo's aan de Koolemans Beijnenstraat (1913) en de Schoolstraat (1925); een kweekschool voor jongens (1922), eveneens aan de Schoolstraat; het speciaal onderwijs (Mgr. Rutten-lomschool in 1954 en Martinus van Beekschool voor slechthorenden en spraakgebrekkigen in 1957); en meao St. Joseph (1968). In de jaren zestig bestuurde de St. Josephstichting 29 scholen met 7000 leerlingen. Daarna trad een periode in van teruglopende leerlingenaantallen, fusies en deconfessionalisering. Uiteindelijk richtte de stichting zich in de jaren negentig weer uitsluitend op basisonderwijs. Sinds 1989 functioneert het bestuur als Raad van Toezicht en berust de leiding bij een bestuurder, die tevens directeur is van het bestuursbureau, dat gevestigd is op Kelfkensbos 38.|

Organisatie

De Sint Joseph ULO/Mavo viel onder het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen. Deze stichting werd in 1877 door vier Nijmeegse pastoors opgericht met het doel lager onderwijs te geven aan katholieke jongens. De Broeders van Maastricht werden naar Nijmegen gehaald om het onderwijs te geven. Vanaf eind 19de eeuw werden parallel aan de uitbreiding van de stad talrijke scholen gesticht. De broeders waren ook actief in andere onderwijstypen: ulo's aan de Koolemans Beijnenstraat (1913) en de Schoolstraat (1925); een kweekschool voor jongens (1922), eveneens aan de Schoolstraat; het speciaal onderwijs (Mgr. Rutten-lomschool in 1954 en Martinus van Beekschool voor slechthorenden en spraakgebrekkigen in 1957); en meao St. Joseph (1968). In de jaren zestig bestuurde de St. Josephstichting 29 scholen met 7000 leerlingen. Daarna trad een periode in van teruglopende leerlingenaantallen, fusies en deconfessionalisering. Uiteindelijk richtte de stichting zich in de jaren negentig weer uitsluitend op basisonderwijs. Sinds 1989 functioneert het bestuur als Raad van Toezicht en berust de leiding bij een bestuurder, die tevens directeur is van het bestuursbureau, dat gevestigd is op Kelfkensbos 38. |}}

{{#if: {{#if:1925-1971|locatie periode::1925-1971:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Schoolstraat 6b {{#if:51.837774,5.857967|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1925-1971|locatie periode::1925-1971:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Schoolstraat 6b {{#if:51.837774,5.857967|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De Sint Joseph ULO was tot 1968, toen de ulo mavo werd, een jongensschool. In 1971 ging de school op in een fusie, die leidde tot de vorming van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost. Het gebouw aan de Schoolstraat was nadien nog enkele jaren (tot 1974) in gebruik voor havo-4 en -5 van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost en vervolgens was De Schutse, school voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, er gevestigd.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: De Sint Joseph ULO was tot 1968, toen de ulo mavo werd, een jongensschool. In 1971 ging de school op in een fusie, die leidde tot de vorming van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost. Het gebouw aan de Schoolstraat was nadien nog enkele jaren (tot 1974) in gebruik voor havo-4 en -5 van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost en vervolgens was De Schutse, school voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, er gevestigd.|

Verantwoording

{{#if: Willem Poelhekke|Inleiding van de toegang op het archief door Willem Poelhekke.|}} {{#if:2017|(2017)|}}

|}}


{{#if: 16.2 Algemeen voortgezet onderwijs| |}} {{#if: Montessori College en voorgangers| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:| |}}