header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Sint Joseph ULO

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : Sint Joseph ULO
Andere naam (namen):
  • Sint Jozef Mavo (vanaf 1968)

Bestaansperiode: 1925 - 1971
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Vindplaats archief:

Het archief van deze organisatie is nog niet ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen

Algemene context

De (m)ulo is een schoolvorm die in Nederland ontstond onder de onderwijswet van 1857. Zij was bedoeld voor de 'kleine luyden' en de kleine middenstand in een periode dat het onderwijssysteem nog sterk standsgericht was. Scholen die naast gewoon lager onderwijs één of meer facultatieve vakken gaven mochten ook de titel scholen voor (meer) uitgebreid lager onderwijs voeren. In het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde de (m)ulo zich tot een apart schooltype met een eigen vakkenpakket en afsluitende examens. De (m)ulo bleef tot het in werking treden van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (de Mammoetwet) onder de Lager Onderwijswet vallen. In 1968 is de (m)ulo als schooltype vervangen door de mavo, die viel onder de Mammoetwet.

Geschiedenis

De Sint Joseph ULO was tot 1968, toen de ulo mavo werd, een jongensschool. In 1971 ging de school op in een fusie, die leidde tot de vorming van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost. Het gebouw aan de Schoolstraat was nadien nog enkele jaren (tot 1974) in gebruik voor havo-4 en -5 van de Scholengemeenschap Nijmegen-Oost en vervolgens was De Schutse, school voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, er gevestigd.

Organisatie

De Sint Joseph ULO/Mavo viel onder het bestuur van de Stichting Sint Josephscholen. Deze stichting werd in 1877 door vier Nijmeegse pastoors opgericht met het doel lager onderwijs te geven aan katholieke jongens. De Broeders van Maastricht werden naar Nijmegen gehaald om het onderwijs te geven. Vanaf eind 19de eeuw werden parallel aan de uitbreiding van de stad talrijke scholen gesticht. De broeders waren ook actief in andere onderwijstypen: ulo's aan de Koolemans Beijnenstraat (1913) en de Schoolstraat (1925); een kweekschool voor jongens (1922), eveneens aan de Schoolstraat; het speciaal onderwijs (Mgr. Rutten-lomschool in 1954 en Martinus van Beekschool voor slechthorenden en spraakgebrekkigen in 1957); en meao St. Joseph (1968). In de jaren zestig bestuurde de St. Josephstichting 29 scholen met 7000 leerlingen. Daarna trad een periode in van teruglopende leerlingenaantallen, fusies en deconfessionalisering. Uiteindelijk richtte de stichting zich in de jaren negentig weer uitsluitend op basisonderwijs. Sinds 1989 functioneert het bestuur als Raad van Toezicht en berust de leiding bij een bestuurder, die tevens directeur is van het bestuursbureau, dat gevestigd is op Kelfkensbos 38.

Locatie

1925-1971:Nijmegen Schoolstraat 6b locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Willem Poelhekke. (2017)


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden