header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Sint Nicolaaskapel of Karolingische kapel

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens locatie
Naam locatie : Sint Nicolaaskapel of Karolingische kapel
Plaatsnaam : Nijmegen
Straatnaam : Voerweg


In de achtste eeuw maakte Nijmegen opnieuw deel uit van een groot rijk. Karel de Grote maakte Numaga, zoals Nijmegen toen heette, tot zijn meest noordelijk gelegen verblijfplaats. Op de plaats van het oude castellum liet hij een palts bouwen. De Karolingische vorsten kenden nog geen vaste residentie, maar vanaf 777 bezocht Karel meermalen de palts om hier het paasfeest te vieren, gezanten te ontvangen, besprekingen te voeren of oorkonden uit te vaardigen. Dankzij Karel de Grote tooit Nijmegen zich nog steeds met de naam Karelstad of keizerstad. De burcht werd meermalen verwoest en herbouwd. Volgens de jongste inzichten werd hier omstreeks 1050 de Sint Nicolaaskapel gebouwd in opdracht van de Salische keizer Hendrik III. De bewaard gebleven kapel vertoont sterke overeenkomsten met de paltskapel in Aken, die in opdracht van Karel de Grote werd gebouwd. De verering van Sint Nicolaas, die de kapel haar naam gaf, zou een eeuw eerder in Nijmegen en omstreken geïntroduceerd zijn door de Byzantijnse prinses Theophanou, die als echtgenote van keizer Otto II Nijmegen meermalen bezocht. De legenden over Sint Nicolaas, zoals die in het Byzantijnse Rijk bestonden, zouden door de hofhouding van de prinses doorgegeven zijn aan de plaatselijke bevolking.

Eind achttiende eeuw, toen de Valkhofburcht werd gesloopt, bleven de Sint Nicolaaskapel en de Sint Maartenskapel (of Barbarossaruïne) gespaard.

Bronnen[bewerken]

  • RAN, Wetenschappelijke correspondentie, inv.nr. 591-010f (z.j.)
  • J. Thijssen, De 20 Dagen van Nijmegen, deel 2, Nijmegen 2005, p. 51.


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden