header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Sociëteit Heessche Club Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Sociëteit Heessche Club Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1890 - circa 1925
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In het logement van J.H. Giesing aan de Dorpsstraat – tegenwoordig Schependomlaan – in Hees kwam op zaterdagavonden een aantal personen bijeen om te kaarten en te biljarten. Hun samenzijn werd steeds vaker verstoord door ‘minder gewenste personen’.

Geschiedenis

Op 30 mei 1890 kwamen enige voorname heren, onder wie dr. J.J. de Blécourt, bijeen in het logement om daar een Heessche sociëteit op te richten. Een bestuur werd gevormd en in de tweede vergadering kreeg de sociëteit de naam ‘De Heessche Club’.

Tussen 1896 en 1903 was de sociëteit in ruste vanwege ‘gebeurtenissen en toestanden’ en kwam het bestuur niet samen.

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 begon het aantal leden te dalen en aan het eind van het decennium kwam het voortbestaan van de sociëteit hierdoor in gevaar. Na een korte opleving rond 1920 daalde het aantal leden opnieuw. In de laatste jaren was de opkomst zeer laag – vier of vijf personen. De laatste notulen dateren van 17 september 1925, waarschijnlijk heeft de sociëteit zichzelf niet lang daarna opgeheven.

Organisatie

De sociëteit had een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden