header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

St. Augustinus- en O.L.V. van de Karmelparochie

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : St. Augustinus- en O.L.V. van de Karmelparochie
Andere naam (namen):
  • Karmelparochie
  • St. Augustinusparochie

Bestaansperiode: 1839 - 2004
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Nadat in 1818 de seculiere geestelijkheid de in 1634 gestichte statie van de augustijnen had overgenomen, verhief de waarnemend apostolisch administrator te Grave, Gerard Hermans, haar in 1839 tot parochie. Op 1 januari 1934 ging de parochie over op de karmelieten. De parochie kreeg toen en dubbele naam: St. Augustinus- en O.L.V. van de Karmelparochie. Pastoors waren achtereenvolgens Franciscus G.J. Wilens, Cyrillus P. Hendriks, Willehad Kocks en A.J. Deenen. Op 22 februari 1944 werd de in 1884 door Pierre Cuypers gebouwde St.-Augustinuskerk aan de Augustijnenstraat gebombardeerd. Op 1 januari 1986 gingen de St. Augustinusparochie, de St. Jozefparochie en de St. Petrus Canisiusparochie samenwerken onder de naam Districtsparochie Titus Brandsma. De pastoor bleef zijn werkzaamheden voor de St. Augustinusparochie voortzetten. Er kwam één kerkbestuur en één financiële administratie. Op 1 april 2004 hield de St. Augustinusparochie officieel op te bestaan. Toen gingen de genoemde parochies op in de Petrus Canisiusparochie.

Taken en activiteiten

Pastoor: zielzorg; Kerkbestuur: financieel beheer en beheer van de bezittingen; Deelparochieraad: advisering van de pastoor en het kerkbestuur; Parochieel Sociaal Charitatief Centrum ‘St. Augustinus’: leniging van sociale noden.

Organisatie

De pastoor stond aan het hoofd van de parochie en was voorzitter van het kerkbestuur. In de jaren 1961-1966 kende de parochie een parochieraad. Deze werd in 1977 voortgezet onder de naam Informeel Parochie Overleg (IPO). Na de totstandkoming van de districtsparochie Titus Brandsma in 1985 ging het IPO deelraadparochie Karmel heten. In 1994 kwam er één parochieraad voor de hele (districts)parochie Titus Brandsma. De deelparochieraad bestond uit een vertegenwoordiging van parochianen.

Locatie

1834-2004: Nijmegen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden