header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

St. Vincentiusvereniging, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : St. Vincentiusvereniging, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Vereniging van de H. Vincentius à Paulo, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1847 - 1990
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De St. Vincentiusvereniging werd in 1833 in Parijs opgericht door enkele studenten, onder wie Frédéric Ozanam (1813-1853). De vereniging had tot doel om de medemens in nood te helpen en werd vernoemd naar de heilige Vincentius à Paulo (1581-1660), die zich inzette voor hulpbehoevenden.

De eerste Nederlandse afdeling werd in 1846 opgericht in Den Haag. Niet veel later volgde de Nijmeegse afdeling.

Geschiedenis

Twee leden van de Schiedamse afdeling of conferentie reisden naar Nijmegen af en volhardden in het overtuigen van katholieke Nijmegenaren om een Nijmeegse afdeling op te richten. De oprichting van conferentie St. Stephanus vond plaats op 14 november 1847. Vanuit Nijmegen werden nieuwe conferenties opgericht in omringende plaatsen zoals Grave, Lent, Elst en Beek-Ubbergen. In 1849 kwam in Nijmegen naast St. Stephanus een tweede conferentie: de St. Dominicusconferentie.

De vereniging richtte zich in Nijmegen vooral op armenzorg en onderwijs. Zo collecteerden verenigingsleden in 1850 voor de noodlijdenden van de zware overstromingen in het Rivierengebied. Ook werd geld ingezameld om ’s winters behoeftigen in de stad van een warme maaltijd te voorzien.

Vanaf 1851 stelde de vereniging zijn nieuwe verenigingsgebouw aan de St. Jorisstraat (nu: Kelfkensbos) ter beschikking van de zusters JMJ, die er lesgaven aan arme kinderen. Op initiatief van de Vincentiusvereniging vestigden de Broeders van Maastricht zich in 1877 in Nijmegen om hier de St. Josephscholen op te richten. De vereniging verliet daarvoor het verenigingsgebouw

In 1902 werden de twee bestaande conferenties opgeheven en vier nieuwe opgericht: St. Ignatius, St. Dominicus, St. Franciscus en St. Augustinus. Ook de nieuwe stadswijken kregen hun conferenties: voor elke parochie kwam er één. In 1946 werd de 18de opgericht.

De Tweede Wereldoorlog bracht de vereniging veel leed. Zo brandde het verenigingsgebouw aan de Oude Stadsgracht, met de bibliotheek, geheel uit.

Door de invoering van de Algemene bijstandswet in 1965 nam de armoede sterk af, en vervolgens steeg de welvaart. Het leidde ertoe dat in 1990 de laatste Vincentiusvereniging in Nijmegen ter ziele ging. In 2001 werd de vereniging opnieuw opgericht, nu onder de naam Vincentius Vereniging Nijmegen. Toenemende armoede onder de bevolking was de trieste reden.

Zie ook de artikelen over:

Taken en activiteiten

Het doel was oorspronkelijk om de medemens in nood te helpen en daarmee te laten zien dat ‘het christelijke geloof aanspoort om te werken tot heil van de mensheid’. Het doel van de in 2001 heropgerichte vereniging is om de armoede en eenzaamheid in Nijmegen en omgeving te verzachten, en gezondheid te bevorderen.

Organisatie

Afdeling Nijmegen is een afdeling van de landelijke vereniging, waarvan de Hoofdraad te 's-Gravenhage het hoogste orgaan is. De afdeling Nijmegen bestaat uit een overkoepelende Bijzondere Raad waaronder conferenties ressorteren, die meestal per parochie zijn georganiseerd.

Elke conferentie had een president, één of meer vicepresidenten, een secretaris en een penningmeester.

De vereniging nam (in 1959) alle jonge katholieke mannen op die zich wilden verenigen door gebeden en door deelname aan werken van christelijke naastenliefde.

Locatie

1850-1877:Nijmegen St. Jorisstraat A 59 locatie in googlemaps

1880-1923:Nijmegen Grotestraat 80 locatie in googlemaps

1923-1944:Nijmegen Oude Stadsgracht 55 locatie in googlemaps

Bronnen

  • De Gelderlander, 1847-2001.
  • Brinkhoff, J., Eeuwfeest St. Vincentiusvereeniging Nijmegen 1847-1957.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door G. Boomsma en T. de Mol, aanvulling Hylke Roodenburg. (1995, 2021)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden