header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stadsregio Arnhem Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Regionaal Openbaar Lichaam Regio Arnhem Nijmegen

Bestaansperiode: 2005 - 2016
Rechtsvorm: Gemeenschappelijke Regeling
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De Stadsregio Arnhem Nijmegen volgde het Knooppunt Arnhem – Nijmegen op nadat eind 2005 de Wet Gemeenschappelijke Regelingen plus was vastgesteld. Deze WGR+ is door de twintig stadsregiogemeenten (Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, Wijchen, Zevenaar) vastgesteld op 28 juni 2007. Per 1 januari 2015 viel het politieke besluit om de WGR+ in te trekken omdat het kabinet een heldere bestuursstructuur van Rijk, provincie en gemeenten belangrijker vond dan de ‘ondemocratische’ stadsregio’s. Er werd een overgangsjaar ingesteld voor de overdracht van taken en werkzaamheden. De taken en werkzaamheden van de Stadsregio Arnhem Nijmegen gingen deels over naar de provincie Gelderland (Mobiliteit) en deels naar de gemeente Arnhem (Huisvestingsverordening). Op 16 juli 2015 is de Stadsregioraad formeel geliquideerd. De gemeente Nijmegen werd aangewezen als ‘vereffenaar’ en regelde alle contractuele en financiële zaken van de Stadsregio in liquidatie.

Taken en activiteiten

Het sturen, plannen en coördineren van de volgende taken: - ruimtelijke ordening en grondbeleid - volkshuisvesting - verkeer en vervoer - economische ontwikkeling - milieu - bestuurlijke ontwikkelingen/organisatie.

Organisatie

Het bestuur van de stadsregio bestond uit een algemeen bestuur, de Stadsregioraad en een dagelijks bestuur, het college van bestuur. De Stadsregioraad was samengesteld uit 37 leden en 37 plaatsvervangend leden. Het college van bestuur bestond uit maximaal vijf leden (een uit Arnhem, een uit Nijmegen en drie uit de overige gemeenten) en een onafhankelijke voorzitter. Een ondersteunende organisatie onder leiding van een directeur was belast met de uitvoerende taken.

Locatie

2005-2016:Nijmegen Stationsplein 26

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Geert van de Hoef, medewerker Stadsregio. (2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden