header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stevens Mavo

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : Stevens Mavo
Andere naam (namen):
  • St. Stephanus (M)ulo

Bestaansperiode: 1962 - 1974
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De broeders van Maastricht, voluit de broeders van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis, verzorgden het onderwijs aan de St. Stephanus Ulo te Nijmegen. In het kader van de Mammoetwet werd deze in 1968 omgezet in de Stevens Mavo. De jongensschool werd een gemengde school. In 1974 fuseerden de Stevens Mavo en de Catharina Mavo tot de Canisius Mavo (archief van de Canisius Mavo, inv. nr. 3; Tromp, p. 18-19).

Taken en activiteiten

De Onderwijswet van 1857 voorzag in een nieuw schooltype: de mulo (meer uitgebreid lager onderwijs). De wettelijke term mulo werd in 1920 vervangen door ulo. De naam mulo bleef in de praktijk bestaan. Als gevolg van de Mammoetwet ging de (m)ulo in 1968 verder als mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs). De mavo was een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar. Het bereidde hen gedurende vier jaar voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de laatste twee jaar van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). De nieuwe schooltypen, mavo, havo en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), werden in veel gevallen samengevoegd tot scholengemeenschappen. De Stevens Mavo bleef een categorale school, waar maar één type van voortgezet onderwijs werd aangeboden.

Organisatie

Schoolbestuur:
1962-1972 Stichting Sint Josephscholen te Nijmegen
1972 Sint-Willebrordusstichting te den Haag, die tevens het schoolbestuur was van het Canisius College, waarin de Stevens Mavo uiteindelijk zou opgaan.

Locatie

-:Nijmegen Prins Hendrikstraat 7 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief van de Stevens Mavo, 1968-1974;
  • J. Beke, De Josephscholen 1877-2002, Nijmegen 2002;
  • W. Tromp (red.), Meer dan het geweest is: 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels-Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers, Nijmegen 2000, p. 18-21.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden