Stichting Actief Comité Binnenstad Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

{{#widget:imagewithlink|src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=2003135805%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=615544642"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Nico Grijpink wordt op slotdag van de 10e Zomerfeesten door zijn bestuursleden op de schouders gehesen. Hij stopt als voorzitter van het Actief Comité Binnenstad Nijmegen en zal worden opgevolgd door vice-voorzitter John Bertine (1979).
Algemene gegevens
Naam : Stichting Actief Comité Binnenstad Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Actie Comité Binnenstad Nijmegen| * Andere naam::Actie Comité Binnenstad Nijmegen|}} {{#if: ACBN| * Andere naam::ACBN|}} {{#if: ACBN Evenementenbureau Nijmegen| * Andere naam::ACBN Evenementenbureau Nijmegen|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1966 - Eindjaar::
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Stichting
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493570%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493570%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493570%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: Het Actie Comité Binnenstad Nijmegen is in 1966 opgericht om als overkoepelend orgaan voor de straatcomités in de Nijmeegse binnenstad te fungeren. Onder meer door het organiseren van stadsversieringen en festiviteiten wilde het de middenstand in de Binnenstad promoten.

In 1970 kreeg het ACBN een grote taak met de organisatie van de Zomerfeesten, zoals de naam van de Vierdaagsefeesten tot 1998 zou luiden.

Na het overlijden van de tweede voorzitter, John Bertine, in 1990, besloten de meest betrokken partijen (de gemeente Nijmegen, het ACBN en de VVV) de organisatie van de feesten te professionaliseren. Begin jaren negentig waren de feesten zo groot en de organisatie zo omvattend geworden dat de oorspronkelijke structuur van het ACBN, waarbij vrijwilligers uit de Nijmeegse middenstand alle werkzaamheden voor hun rekening nam, niet meer te handhaven viel. Lange tijd had de gemeente de gemaakte kosten (ambtelijk apparaat, politie, reiniging) niet doorberekend aan het ACBN. Hieraan kwam een einde, toen de gemeente met reden oordeelde dat het ACBN op eigen benen kon staan.

De organisatie van de feesten beruste daarom sinds 1991 bij het Evenementenbureau Nijmegen, een onderdeel van de VVV Rijk van Nijmegen en later het Regionaal Bureau voor Toerisme (RTB) KAN. Het ACBN delegeerde met andere woorden de organisatie van de zomerfeesten aan de VVV. Voortaan namen beroepskrachten de organisatie van de zomerfeesten voor hun rekening. De positie van het Evenementenbureau was hybride. Formeel hoorde het tot de VVV die bijvoorbeeld werkgever van het personeel was; inhoudelijk viel het echter onder het bestuur van het ACBN. Deze situatie duurde tot 2002, toen het Evenementenbureau zowel ruimtelijk als organisatorisch van de VVV werd losgemaakt en bij het ACBN introk.

In 2005 doopte het ACBN zich om tot ACBN Evenementenbureau Nijmegen om te benadrukken dat de organisatie het hele jaar inzetbaar is en ook voor andere festiviteiten inzetbaar is. Om de scheiding nog duidelijker te maken is in 2007 door het ACBN de Stichting Vierdaagsefeesten opgericht.|

Geschiedenis

Het Actie Comité Binnenstad Nijmegen is in 1966 opgericht om als overkoepelend orgaan voor de straatcomités in de Nijmeegse binnenstad te fungeren. Onder meer door het organiseren van stadsversieringen en festiviteiten wilde het de middenstand in de Binnenstad promoten.

In 1970 kreeg het ACBN een grote taak met de organisatie van de Zomerfeesten, zoals de naam van de Vierdaagsefeesten tot 1998 zou luiden.

Na het overlijden van de tweede voorzitter, John Bertine, in 1990, besloten de meest betrokken partijen (de gemeente Nijmegen, het ACBN en de VVV) de organisatie van de feesten te professionaliseren. Begin jaren negentig waren de feesten zo groot en de organisatie zo omvattend geworden dat de oorspronkelijke structuur van het ACBN, waarbij vrijwilligers uit de Nijmeegse middenstand alle werkzaamheden voor hun rekening nam, niet meer te handhaven viel. Lange tijd had de gemeente de gemaakte kosten (ambtelijk apparaat, politie, reiniging) niet doorberekend aan het ACBN. Hieraan kwam een einde, toen de gemeente met reden oordeelde dat het ACBN op eigen benen kon staan.

De organisatie van de feesten beruste daarom sinds 1991 bij het Evenementenbureau Nijmegen, een onderdeel van de VVV Rijk van Nijmegen en later het Regionaal Bureau voor Toerisme (RTB) KAN. Het ACBN delegeerde met andere woorden de organisatie van de zomerfeesten aan de VVV. Voortaan namen beroepskrachten de organisatie van de zomerfeesten voor hun rekening. De positie van het Evenementenbureau was hybride. Formeel hoorde het tot de VVV die bijvoorbeeld werkgever van het personeel was; inhoudelijk viel het echter onder het bestuur van het ACBN. Deze situatie duurde tot 2002, toen het Evenementenbureau zowel ruimtelijk als organisatorisch van de VVV werd losgemaakt en bij het ACBN introk.

In 2005 doopte het ACBN zich om tot ACBN Evenementenbureau Nijmegen om te benadrukken dat de organisatie het hele jaar inzetbaar is en ook voor andere festiviteiten inzetbaar is. Om de scheiding nog duidelijker te maken is in 2007 door het ACBN de Stichting Vierdaagsefeesten opgericht. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Belangenbehartiging van de Nijmeegse middenstand en promoten van de Binnenstad door het organiseren van evenementen, waaronder de de Vierdaagsefeesten.

Een convenant dat de gemeente en het ACBN in 2004 sloten, noemt als eerste doelstelling de organisatie van een muzikaal volksfeest van formaat dat ‘gastvrij, toegankelijk, internationaal, uitbundig, Bourgon disch en vernieuwend’ is en verder ‘aantrekkelijk voor alle doelgroepen’. Hiermee wilde men jaarlijks circa 1,3 miljoen bezoekers trekken. Meer werd niet veilig geacht.
Dit convenant bevestigde een al langer bestaande taakverdeling, waarbij de gemeente typische overheidstaken voor haar rekening neemt op gebieden als openbare orde, veiligheid, overlast, verlenen van vergunningen en de reiniging.
De taken van het ACBN betreffen:
a. Programmering. Zelf verzorgt het in samenwerking met artiestenbureaus en sponsors het programma op de vier hoofdpodia. Voor het overige bewaakt het ACBN het concept en voert het de regie, zodat er bijvoorbeeld voldoende variatie is tussen de twintig vermaakcentra, de kleinere podia.
b. Financiering. Hoewel de gemeente nog steeds subsidie geeft, heeft het ACBN andere inkomstenbronnen nodig.
b1. De gemeente heeft het ACBN het recht gegeven de openbare ruimte te verpachten. Exploitanten van vermaakcentra, terrassen zonder eigen muziek en standplaatsen (kramen voor de eigen winkeldeur of verkoop van voedsel), betalen het precario gedurende de Vierdaagseweek niet aan de gemeente, maar aan het ACBN.
b2. Sponsoring. Het ACBN verbindt bedrijven aan zich om liefst gedurende meerdere jaren als hoofdsponsor of sponsor op te treden. Het probeert bedrijven te bewegen als partners voor de Vierdaagsefeesten op te treden en geeft hen ook faciliteiten, zoals ‘hospitality’ waarbij een sponsor zijn relaties bijvoorbeeld tijdens de Waal in Vlammen op een boot ontvangt.
c. Publiciteit en communicatie, die zich enerzijds op het grote publiek, anderzijds op de sponsors richt|

Taken en activiteiten

Belangenbehartiging van de Nijmeegse middenstand en promoten van de Binnenstad door het organiseren van evenementen, waaronder de de Vierdaagsefeesten.

Een convenant dat de gemeente en het ACBN in 2004 sloten, noemt als eerste doelstelling de organisatie van een muzikaal volksfeest van formaat dat ‘gastvrij, toegankelijk, internationaal, uitbundig, Bourgon disch en vernieuwend’ is en verder ‘aantrekkelijk voor alle doelgroepen’. Hiermee wilde men jaarlijks circa 1,3 miljoen bezoekers trekken. Meer werd niet veilig geacht.
Dit convenant bevestigde een al langer bestaande taakverdeling, waarbij de gemeente typische overheidstaken voor haar rekening neemt op gebieden als openbare orde, veiligheid, overlast, verlenen van vergunningen en de reiniging.
De taken van het ACBN betreffen:
a. Programmering. Zelf verzorgt het in samenwerking met artiestenbureaus en sponsors het programma op de vier hoofdpodia. Voor het overige bewaakt het ACBN het concept en voert het de regie, zodat er bijvoorbeeld voldoende variatie is tussen de twintig vermaakcentra, de kleinere podia.
b. Financiering. Hoewel de gemeente nog steeds subsidie geeft, heeft het ACBN andere inkomstenbronnen nodig.
b1. De gemeente heeft het ACBN het recht gegeven de openbare ruimte te verpachten. Exploitanten van vermaakcentra, terrassen zonder eigen muziek en standplaatsen (kramen voor de eigen winkeldeur of verkoop van voedsel), betalen het precario gedurende de Vierdaagseweek niet aan de gemeente, maar aan het ACBN.
b2. Sponsoring. Het ACBN verbindt bedrijven aan zich om liefst gedurende meerdere jaren als hoofdsponsor of sponsor op te treden. Het probeert bedrijven te bewegen als partners voor de Vierdaagsefeesten op te treden en geeft hen ook faciliteiten, zoals ‘hospitality’ waarbij een sponsor zijn relaties bijvoorbeeld tijdens de Waal in Vlammen op een boot ontvangt.
c. Publiciteit en communicatie, die zich enerzijds op het grote publiek, anderzijds op de sponsors richt |}}

{{#if: Het bestuur had 25 leden, omdat elke winkelstraat iemand afvaardigde. Het zwaartepunt van de organisatie lag bij de voorzitter van het ACBN: Nico Grijpink, en diens opvolgers John Bertine, eigenaar van een kapsalon, en Gerard van Groningen.

Na een crisis werd de bestuursstructuur van het ACBN in 1994 aangepast. Geen 25-koppig gezelschap winkeliers meer, maar zeven tot negen mannen (en vrouwen) die hun sporen in het bedrijfsleven of bij de gemeente hadden verdiend en expertise bezaten op gebied van juridische en financiële zaken of sponsorwerving.|

Organisatie

Het bestuur had 25 leden, omdat elke winkelstraat iemand afvaardigde. Het zwaartepunt van de organisatie lag bij de voorzitter van het ACBN: Nico Grijpink, en diens opvolgers John Bertine, eigenaar van een kapsalon, en Gerard van Groningen.

Na een crisis werd de bestuursstructuur van het ACBN in 1994 aangepast. Geen 25-koppig gezelschap winkeliers meer, maar zeven tot negen mannen (en vrouwen) die hun sporen in het bedrijfsleven of bij de gemeente hadden verdiend en expertise bezaten op gebied van juridische en financiële zaken of sponsorwerving. |}}

{{#if: {{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Het Actie Comité Binnenstad Nijmegen is in 1966 opgericht om als overkoepelend orgaan voor de straatcomités in de Nijmeegse binnenstad te fungeren. Onder meer door het organiseren van stadsversieringen en festiviteiten wilde het de middenstand in de Binnenstad promoten.

In 1970 kreeg het ACBN een grote taak met de organisatie van de Zomerfeesten, zoals de naam van de Vierdaagsefeesten tot 1998 zou luiden.

Na het overlijden van de tweede voorzitter, John Bertine, in 1990, besloten de meest betrokken partijen (de gemeente Nijmegen, het ACBN en de VVV) de organisatie van de feesten te professionaliseren. Begin jaren negentig waren de feesten zo groot en de organisatie zo omvattend geworden dat de oorspronkelijke structuur van het ACBN, waarbij vrijwilligers uit de Nijmeegse middenstand alle werkzaamheden voor hun rekening nam, niet meer te handhaven viel. Lange tijd had de gemeente de gemaakte kosten (ambtelijk apparaat, politie, reiniging) niet doorberekend aan het ACBN. Hieraan kwam een einde, toen de gemeente met reden oordeelde dat het ACBN op eigen benen kon staan.

De organisatie van de feesten beruste daarom sinds 1991 bij het Evenementenbureau Nijmegen, een onderdeel van de VVV Rijk van Nijmegen en later het Regionaal Bureau voor Toerisme (RTB) KAN. Het ACBN delegeerde met andere woorden de organisatie van de zomerfeesten aan de VVV. Voortaan namen beroepskrachten de organisatie van de zomerfeesten voor hun rekening. De positie van het Evenementenbureau was hybride. Formeel hoorde het tot de VVV die bijvoorbeeld werkgever van het personeel was; inhoudelijk viel het echter onder het bestuur van het ACBN. Deze situatie duurde tot 2002, toen het Evenementenbureau zowel ruimtelijk als organisatorisch van de VVV werd losgemaakt en bij het ACBN introk.

In 2005 doopte het ACBN zich om tot ACBN Evenementenbureau Nijmegen om te benadrukken dat de organisatie het hele jaar inzetbaar is en ook voor andere festiviteiten inzetbaar is. Om de scheiding nog duidelijker te maken is in 2007 door het ACBN de Stichting Vierdaagsefeesten opgericht.| {{#if: * Robert Kerstens, De Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Marketingplan. Afstudeerscriptie Fontys Economische Hogeschool Tilburg. 2002

  • Roel Koppes, Communicatieonderzoek Vierdaagsefeesten 2007. Een onderzoek naar de gesteldheid van de interne en externe communicatie van het ACBN. Scriptie Business School Noteboom Maastricht
  • T. Tummers, 25 jaar Zomerfeesten. Van kleinschalig feest tot internationaal evenement, Nijmegen 1994
  • Rob Wolf: Het grootste muzikale feest van Nederland. Het archief van de Stichting Vierdaagsefeesten overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen. In Jaarboek Numaga 58 (2011), p. 156 - 169|

Bronnen

  • Robert Kerstens, De Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Marketingplan. Afstudeerscriptie Fontys Economische Hogeschool Tilburg. 2002
  • Roel Koppes, Communicatieonderzoek Vierdaagsefeesten 2007. Een onderzoek naar de gesteldheid van de interne en externe communicatie van het ACBN. Scriptie Business School Noteboom Maastricht
  • T. Tummers, 25 jaar Zomerfeesten. Van kleinschalig feest tot internationaal evenement, Nijmegen 1994
  • Rob Wolf: Het grootste muzikale feest van Nederland. Het archief van de Stichting Vierdaagsefeesten overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen. In Jaarboek Numaga 58 (2011), p. 156 - 169

|}} |}}

{{#if: Het Actie Comité Binnenstad Nijmegen is in 1966 opgericht om als overkoepelend orgaan voor de straatcomités in de Nijmeegse binnenstad te fungeren. Onder meer door het organiseren van stadsversieringen en festiviteiten wilde het de middenstand in de Binnenstad promoten.

In 1970 kreeg het ACBN een grote taak met de organisatie van de Zomerfeesten, zoals de naam van de Vierdaagsefeesten tot 1998 zou luiden.

Na het overlijden van de tweede voorzitter, John Bertine, in 1990, besloten de meest betrokken partijen (de gemeente Nijmegen, het ACBN en de VVV) de organisatie van de feesten te professionaliseren. Begin jaren negentig waren de feesten zo groot en de organisatie zo omvattend geworden dat de oorspronkelijke structuur van het ACBN, waarbij vrijwilligers uit de Nijmeegse middenstand alle werkzaamheden voor hun rekening nam, niet meer te handhaven viel. Lange tijd had de gemeente de gemaakte kosten (ambtelijk apparaat, politie, reiniging) niet doorberekend aan het ACBN. Hieraan kwam een einde, toen de gemeente met reden oordeelde dat het ACBN op eigen benen kon staan.

De organisatie van de feesten beruste daarom sinds 1991 bij het Evenementenbureau Nijmegen, een onderdeel van de VVV Rijk van Nijmegen en later het Regionaal Bureau voor Toerisme (RTB) KAN. Het ACBN delegeerde met andere woorden de organisatie van de zomerfeesten aan de VVV. Voortaan namen beroepskrachten de organisatie van de zomerfeesten voor hun rekening. De positie van het Evenementenbureau was hybride. Formeel hoorde het tot de VVV die bijvoorbeeld werkgever van het personeel was; inhoudelijk viel het echter onder het bestuur van het ACBN. Deze situatie duurde tot 2002, toen het Evenementenbureau zowel ruimtelijk als organisatorisch van de VVV werd losgemaakt en bij het ACBN introk.

In 2005 doopte het ACBN zich om tot ACBN Evenementenbureau Nijmegen om te benadrukken dat de organisatie het hele jaar inzetbaar is en ook voor andere festiviteiten inzetbaar is. Om de scheiding nog duidelijker te maken is in 2007 door het ACBN de Stichting Vierdaagsefeesten opgericht.|

Verantwoording

{{#if: Rob Wolf|Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 19.3 Evenementen en feestelijkheden| |}} {{#if: Archieven Vierdaagse| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1181| |}}