header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Aktieplan Werkgelegenheid Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Aktieplan Werkgelegenheid Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Stichting Aktieplan

Bestaansperiode: 1979 - 1990
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Het ontstaan van de Stichting Aktieplan Werkgelegenheid Nijmegen in 1979 was ingegeven door de toenemende werkloosheid in de regio Nijmegen - Arnhem, met name in Nijmegen. Een aantal kaderleden van de Industriebond FNV Nijmegen lanceerde plannen om de werkgelegenheid te verbeteren. Eind 1979 mondde dat uit in de oprichting van een platform van alle personen en organisaties die een bijdrage konden leveren aan de verbetering van de werkgelegenheid. Het Aktieplan heeft in de loop van zijn bestaan aan de wieg gestaan van talloze initiatieven, onder meer: de realisatie van Stichting Projectencentrum (bedrijfsverzamelgebouw) De Goffert, de Stichting Banenplan, buurtprojecten zoals de hobbywerkplaats Dukenburg, het opleidingscentrum informatica voor vrouwen en de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid. Het platform was vooral initiatiefnemer van werkgelegenheidsprojecten, maar eind 1985 kwam daar verandering in. Aktieplan werd vooral een adviesbureau, terwijl men ook projecten ondersteunde en zitting had in diverse besturen. Het Aktieplan beschikte over een adressenbestand van deskundigen op het terrein van financieel-economische zaken, milieuaangelegenheden of arbeidsomstandigheden. Het adviesbureau was er voor werknemers en kadergroepen van vakbonden die geen geld hadden voor betaalde raadgevingen.

Taken en activiteiten

Bevordering en behoud van werkgelegenheid, verbetering van de arbeidsmarktpositie van diverse groepen in de samenleving en verbetering van de medezeggenschap van werknemers.

Organisatie

De Beleidsgroep (algemeen bestuur) bepaalde het beleid. De Koördinatiegroep (dagelijks bestuur), vanaf 1984 Stuurgroep, was het overlegplatform tussen alle actieve (werk)groepen binnen de stichting. Werk- en projectengroepen waren volledig autonoom. Zij ondersteunden elkaar en het Aktieplan als zodanig.

Locatie

1979-1990:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden