header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Bedrijfs - Apostolaat Nijmegen
  • BA Nijmegen

Bestaansperiode: 1959 - 1973
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1953 kwam er een Landelijke Contactraad Bedrijfsapostolaat, maar zeker al vanaf 1950 werd in Nijmegen vanuit de R.K. kerk aan bedrijfsapostolaat gedaan. In 1959 werd voor dit werk de Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen opgericht, die vanaf 1969 zou functioneren als zelfstandige afdeling van de pas dan opgerichte Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland. In dat jaar bevond het werk van het Bedrijfsapostolaat Nijmegen zich inmiddels in een impasse, door het wegvallen van enkele lokale pioniers, en werd contact gezocht met de Raad van Kerken om tot samenwerking met de andere kerken te komen.In 1972 gingen landelijk, met instemming van de Raad van Kerken, het Bedrijfsapostolaat en het protestant-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB) samen op in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). In 1973 ging ook het Bedrijfsapostolaat Nijmegen, op initiatief van de Raad van Kerken in Nijmegen, op in de stichting DISK-Nijmegen (zie archief 1354).

Taken en activiteiten

Het bedrijfsapostolaat wilde “op verzoek van het Nederlands Episcopaat en in samenspel met alle vormen van pastoraat, door middel van de dialoog komen tot het realiseren van de evangelische opdracht tot gerechtigheid, vrede en eenheid in het bedrijfsleven en in onze technisch geïndustrialiseerde wereld.” Het streefde naar “samenwerking met allen die als verantwoordelijke mensen willen deelnemen aan het sociaal-economisch leven. In dienst van dit werk zijn aalmoezeniers en andere medewerk(st)ers aangesteld.”

Organisatie

Het Bedrijfsapostolaat in Nijmegen werkte onder auspiciën van het Dekenaat Nijmegen, dat nieuwe bestuursleden benoemde op voordracht van het zittende bestuur. De aalmoezeniers in dienst van het Bedrijfsapostolaat werden benoemd door het bisdom Den Bosch. Er was verder o.a. sprake van een Kontaktcollege met de kerken, een Beleidsgroep en een Studiegroep Aalmoezeniers.

Locatie

-: Nijmegen

Bronnen

  • Inleiding bij de plaatsingslijst van het DISK-archief door het
  • Katholiek Documen­tatie­centrum (KDC) te Nijmegen, www.kdc.nl, geraadpleegd 2012

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Meijer. (2012)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden