Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Bedrijfs - Apostolaat Nijmegen| * Andere naam::Bedrijfs - Apostolaat Nijmegen|}} {{#if: BA Nijmegen| * Andere naam::BA Nijmegen|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1959 - Eindjaar::1973
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Stichting
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken - Nijmegen| * voorganger van::Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken - Nijmegen|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494192%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494192%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494192%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: In 1953 kwam er een Landelijke Contactraad Bedrijfsapostolaat, maar zeker al vanaf 1950 werd in Nijmegen vanuit de R.K. kerk aan bedrijfsapostolaat gedaan. In 1959 werd voor dit werk de Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen opgericht, die vanaf 1969 zou functioneren als zelfstandige afdeling van de pas dan opgerichte Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland. In dat jaar bevond het werk van het Bedrijfsapostolaat Nijmegen zich inmiddels in een impasse, door het wegvallen van enkele lokale pioniers, en werd contact gezocht met de Raad van Kerken om tot samenwerking met de andere kerken te komen.In 1972 gingen landelijk, met instemming van de Raad van Kerken, het Bedrijfsapostolaat en het protestant-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB) samen op in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). In 1973 ging ook het Bedrijfsapostolaat Nijmegen, op initiatief van de Raad van Kerken in Nijmegen, op in de stichting DISK-Nijmegen (zie archief 1354).|

Geschiedenis

In 1953 kwam er een Landelijke Contactraad Bedrijfsapostolaat, maar zeker al vanaf 1950 werd in Nijmegen vanuit de R.K. kerk aan bedrijfsapostolaat gedaan. In 1959 werd voor dit werk de Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen opgericht, die vanaf 1969 zou functioneren als zelfstandige afdeling van de pas dan opgerichte Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland. In dat jaar bevond het werk van het Bedrijfsapostolaat Nijmegen zich inmiddels in een impasse, door het wegvallen van enkele lokale pioniers, en werd contact gezocht met de Raad van Kerken om tot samenwerking met de andere kerken te komen.In 1972 gingen landelijk, met instemming van de Raad van Kerken, het Bedrijfsapostolaat en het protestant-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB) samen op in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). In 1973 ging ook het Bedrijfsapostolaat Nijmegen, op initiatief van de Raad van Kerken in Nijmegen, op in de stichting DISK-Nijmegen (zie archief 1354). |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Het bedrijfsapostolaat wilde “op verzoek van het Nederlands Episcopaat en in samenspel met alle vormen van pastoraat, door middel van de dialoog komen tot het realiseren van de evangelische opdracht tot gerechtigheid, vrede en eenheid in het bedrijfsleven en in onze technisch geïndustrialiseerde wereld.” Het streefde naar “samenwerking met allen die als verantwoordelijke mensen willen deelnemen aan het sociaal-economisch leven. In dienst van dit werk zijn aalmoezeniers en andere medewerk(st)ers aangesteld.”|

Taken en activiteiten

Het bedrijfsapostolaat wilde “op verzoek van het Nederlands Episcopaat en in samenspel met alle vormen van pastoraat, door middel van de dialoog komen tot het realiseren van de evangelische opdracht tot gerechtigheid, vrede en eenheid in het bedrijfsleven en in onze technisch geïndustrialiseerde wereld.” Het streefde naar “samenwerking met allen die als verantwoordelijke mensen willen deelnemen aan het sociaal-economisch leven. In dienst van dit werk zijn aalmoezeniers en andere medewerk(st)ers aangesteld.” |}}

{{#if: Het Bedrijfsapostolaat in Nijmegen werkte onder auspiciën van het Dekenaat Nijmegen, dat nieuwe bestuursleden benoemde op voordracht van het zittende bestuur. De aalmoezeniers in dienst van het Bedrijfsapostolaat werden benoemd door het bisdom Den Bosch. Er was verder o.a. sprake van een Kontaktcollege met de kerken, een Beleidsgroep en een Studiegroep Aalmoezeniers.|

Organisatie

Het Bedrijfsapostolaat in Nijmegen werkte onder auspiciën van het Dekenaat Nijmegen, dat nieuwe bestuursleden benoemde op voordracht van het zittende bestuur. De aalmoezeniers in dienst van het Bedrijfsapostolaat werden benoemd door het bisdom Den Bosch. Er was verder o.a. sprake van een Kontaktcollege met de kerken, een Beleidsgroep en een Studiegroep Aalmoezeniers. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: In 1953 kwam er een Landelijke Contactraad Bedrijfsapostolaat, maar zeker al vanaf 1950 werd in Nijmegen vanuit de R.K. kerk aan bedrijfsapostolaat gedaan. In 1959 werd voor dit werk de Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen opgericht, die vanaf 1969 zou functioneren als zelfstandige afdeling van de pas dan opgerichte Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland. In dat jaar bevond het werk van het Bedrijfsapostolaat Nijmegen zich inmiddels in een impasse, door het wegvallen van enkele lokale pioniers, en werd contact gezocht met de Raad van Kerken om tot samenwerking met de andere kerken te komen.In 1972 gingen landelijk, met instemming van de Raad van Kerken, het Bedrijfsapostolaat en het protestant-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB) samen op in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). In 1973 ging ook het Bedrijfsapostolaat Nijmegen, op initiatief van de Raad van Kerken in Nijmegen, op in de stichting DISK-Nijmegen (zie archief 1354).| {{#if: * Inleiding bij de plaatsingslijst van het DISK-archief door het

  • Katholiek Documen­tatie­centrum (KDC) te Nijmegen, www.kdc.nl, geraadpleegd 2012|

Bronnen

  • Inleiding bij de plaatsingslijst van het DISK-archief door het
  • Katholiek Documen­tatie­centrum (KDC) te Nijmegen, www.kdc.nl, geraadpleegd 2012

|}} |}}

{{#if: In 1953 kwam er een Landelijke Contactraad Bedrijfsapostolaat, maar zeker al vanaf 1950 werd in Nijmegen vanuit de R.K. kerk aan bedrijfsapostolaat gedaan. In 1959 werd voor dit werk de Stichting Bedrijfsapostolaat Nijmegen opgericht, die vanaf 1969 zou functioneren als zelfstandige afdeling van de pas dan opgerichte Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland. In dat jaar bevond het werk van het Bedrijfsapostolaat Nijmegen zich inmiddels in een impasse, door het wegvallen van enkele lokale pioniers, en werd contact gezocht met de Raad van Kerken om tot samenwerking met de andere kerken te komen.In 1972 gingen landelijk, met instemming van de Raad van Kerken, het Bedrijfsapostolaat en het protestant-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB) samen op in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). In 1973 ging ook het Bedrijfsapostolaat Nijmegen, op initiatief van de Raad van Kerken in Nijmegen, op in de stichting DISK-Nijmegen (zie archief 1354).|

Verantwoording

{{#if: Rob Meijer|Inleiding van de toegang op het archief door Rob Meijer.|}} {{#if:2012|(2012)|}}

|}}


{{#if: 14.1 Armenzorg en liefdadigheid‏| |}} {{#if: 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1074| |}}