Stichting Beheer Homohuis Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Stichting Beheer Homohuis Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Villa Lila| * Andere naam::Villa Lila|}} {{#if: SBHN| * Andere naam::SBHN|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1982 - Eindjaar::
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Stichting
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484318%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484318%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484318%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Rond 1980 telde de homo-lesbische beweging in Nijmegen ongeveer dertig verschillende groepen en organisaties. Omdat al deze groepen van tijd tot tijd met ruimtebrek te kampen hadden, nam de Regionale Pastorale Werkgroep Homofilie het initiatief om te komen tot een Nijmeegs homohuis.|

Algemene context

Rond 1980 telde de homo-lesbische beweging in Nijmegen ongeveer dertig verschillende groepen en organisaties. Omdat al deze groepen van tijd tot tijd met ruimtebrek te kampen hadden, nam de Regionale Pastorale Werkgroep Homofilie het initiatief om te komen tot een Nijmeegs homohuis. |}}

{{#if: In 1982 werd de Stichting Beheer Homohuis Nijmegen (SBHN) opgericht en in maart 1984 volgde de aankoop van het pand aan de In de Betouwstraat. Dankzij vele vrijwilligers kon op 25 mei 1985 Villa Lila officieel worden geopend.
augustus 1986 werd de eerste betaalde kracht aangesteld. In 1988 slaagde het bestuur er in hiervoor een structurele gemeentelijke subsidie te krijgen. Later kwamen er meer betaalde krachten bij vanuit de Banenpool.
de loop der jaren ontwikkelde Villa Lila zich van een zuiver dienstverlenende organisatie tot een bredere instelling voor sociaal-cultureel werk.
maart 2011 werd vanwege het beëindigen van de subsidie homohuis Villa Lila gesloten. De stichting bleef bestaan.|

Geschiedenis

In 1982 werd de Stichting Beheer Homohuis Nijmegen (SBHN) opgericht en in maart 1984 volgde de aankoop van het pand aan de In de Betouwstraat. Dankzij vele vrijwilligers kon op 25 mei 1985 Villa Lila officieel worden geopend.
augustus 1986 werd de eerste betaalde kracht aangesteld. In 1988 slaagde het bestuur er in hiervoor een structurele gemeentelijke subsidie te krijgen. Later kwamen er meer betaalde krachten bij vanuit de Banenpool.
de loop der jaren ontwikkelde Villa Lila zich van een zuiver dienstverlenende organisatie tot een bredere instelling voor sociaal-cultureel werk.
maart 2011 werd vanwege het beëindigen van de subsidie homohuis Villa Lila gesloten. De stichting bleef bestaan. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Het doel van de stichting was het beheren en exploiteren van de ter beschikking van de stichting staande ruimten, hetzij in eigendom, hetzij in huur, hetzij in bruikleen, ten dienste van homoseksuele mannen en vrouwen.
taken van de stichting waren: het beheren van de ruimten; het zorgen voor de nodige inkomsten ter bestrijding van de uitgaven, hetzij uit subsidies, hetzij uit giften, hetzij uit vergoedingen voor het gebruik van de door haar geëxploiteerde ruimten; het aanstellen van het personeel, nodig voor de uitvoering van haar taak.|

Taken en activiteiten

Het doel van de stichting was het beheren en exploiteren van de ter beschikking van de stichting staande ruimten, hetzij in eigendom, hetzij in huur, hetzij in bruikleen, ten dienste van homoseksuele mannen en vrouwen.
taken van de stichting waren: het beheren van de ruimten; het zorgen voor de nodige inkomsten ter bestrijding van de uitgaven, hetzij uit subsidies, hetzij uit giften, hetzij uit vergoedingen voor het gebruik van de door haar geëxploiteerde ruimten; het aanstellen van het personeel, nodig voor de uitvoering van haar taak. |}}

{{#if: Het bestuur van de stichting bestond uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De Voorzitter, secretaris en penningmeester werden door het bestuur benoemd en ontslagen.
uitvoeringstaken van Villa Lila werden gecoördineerd door de werkgroep Beheer (vanaf 2005 Werkoverleg) en de Bargroep.|

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestond uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De Voorzitter, secretaris en penningmeester werden door het bestuur benoemd en ontslagen.
uitvoeringstaken van Villa Lila werden gecoördineerd door de werkgroep Beheer (vanaf 2005 Werkoverleg) en de Bargroep. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::In de Betouwstraat 9 {{#if:51.843505,5.860235|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::In de Betouwstraat 9 {{#if:51.843505,5.860235|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: In 1982 werd de Stichting Beheer Homohuis Nijmegen (SBHN) opgericht en in maart 1984 volgde de aankoop van het pand aan de In de Betouwstraat. Dankzij vele vrijwilligers kon op 25 mei 1985 Villa Lila officieel worden geopend.
augustus 1986 werd de eerste betaalde kracht aangesteld. In 1988 slaagde het bestuur er in hiervoor een structurele gemeentelijke subsidie te krijgen. Later kwamen er meer betaalde krachten bij vanuit de Banenpool.
de loop der jaren ontwikkelde Villa Lila zich van een zuiver dienstverlenende organisatie tot een bredere instelling voor sociaal-cultureel werk.
maart 2011 werd vanwege het beëindigen van de subsidie homohuis Villa Lila gesloten. De stichting bleef bestaan.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: In 1982 werd de Stichting Beheer Homohuis Nijmegen (SBHN) opgericht en in maart 1984 volgde de aankoop van het pand aan de In de Betouwstraat. Dankzij vele vrijwilligers kon op 25 mei 1985 Villa Lila officieel worden geopend.
augustus 1986 werd de eerste betaalde kracht aangesteld. In 1988 slaagde het bestuur er in hiervoor een structurele gemeentelijke subsidie te krijgen. Later kwamen er meer betaalde krachten bij vanuit de Banenpool.
de loop der jaren ontwikkelde Villa Lila zich van een zuiver dienstverlenende organisatie tot een bredere instelling voor sociaal-cultureel werk.
maart 2011 werd vanwege het beëindigen van de subsidie homohuis Villa Lila gesloten. De stichting bleef bestaan.|

Verantwoording

{{#if: R. Meijer|Inleiding van de toegang op het archief door R. Meijer.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 2.2 Belangenverenigingen| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1161| |}}