header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Buurthuis Waterkwartier

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Buurthuis Waterkwartier
Andere naam (namen):
  • SBW

Bestaansperiode: 1963 - 1987
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Het club- en buurthuiswerk in Nijmegen kwam voort uit het particulier initiatief van katholieke, protestants-christelijke en wijkgebonden organisaties. Omdat de gemeente een steeds groter deel van de kosten ging subsidiëren, drong ze al in de jaren zestig aan op meer samenwerking en fusie. De meeste buurthuizen gingen in 1979 samen in de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK). Alleen de Stichting Buurthuis Waterkwartier bleef langer zelfstandig

Geschiedenis

De in 1963 opgerichte Stichting Buurthuis Waterkwartier (SBW) kwam voort uit het parochiewerk en het bloeiende verenigingsleven in de wijk. Ze werd de grootste gebruiker van het ook uit 1963 stammende en aan de Waterstaat gevestigde Gemeenschapshuis Waterkwartier. Tot 1974 legde de SBW zich toe op kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Na een door politiek bewuste beroepskrachten ingezette koerswijziging verschoof de aandacht naar maatschappelijke problemen (wonen, werken, ongelijkheid, kernenergie) en actievoeren. Dit leidde begin jaren tachtig tot een ernstig conflict met de door wijkbewoners geleide Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis, die met lede ogen aanzag hoe het recreatieve werk in het gedrang kwam. Een bindend advies van een door de gemeente ingestelde commissie hielp de tegenstellingen de wereld uit. In 1987 dwong de gemeente de SBW te fuseren met de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK) en de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (RMO) tot de welzijnsstichting Dacapo.

Taken en activiteiten

Organiseren van activiteiten als kinderopvang, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding ten behoeve van de wijk en de wijkbewoners.

Organisatie

Aanvankelijk een vrijwilligersorganisatie; vanaf de jaren zeventig een organisatie met beroepskrachten en vrijwilligers

Locatie

1963-1987: Nijmegen

Bronnen

  • Jansen, T. en l. Romijnders, In het zicht van de toekomst terugkijken: 50 jaar professioneel welzijnswerk in Nijmegen, Nijmegen 1996

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden