Stichting Buurthuis Waterkwartier

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Stichting Buurthuis Waterkwartier
Andere naam (namen):

{{#if: SBW| * Andere naam::SBW|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1963 - Eindjaar::1987
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Stichting
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: Dacapo| * voorganger van::Dacapo|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493217%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493217%7C
|}}{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493217%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Het club- en buurthuiswerk in Nijmegen kwam voort uit het particulier initiatief van katholieke, protestants-christelijke en wijkgebonden organisaties. Omdat de gemeente een steeds groter deel van de kosten ging subsidiëren, drong ze al in de jaren zestig aan op meer samenwerking en fusie. De meeste buurthuizen gingen in 1979 samen in de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK). Alleen de Stichting Buurthuis Waterkwartier bleef langer zelfstandig|

Algemene context

Het club- en buurthuiswerk in Nijmegen kwam voort uit het particulier initiatief van katholieke, protestants-christelijke en wijkgebonden organisaties. Omdat de gemeente een steeds groter deel van de kosten ging subsidiëren, drong ze al in de jaren zestig aan op meer samenwerking en fusie. De meeste buurthuizen gingen in 1979 samen in de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK). Alleen de Stichting Buurthuis Waterkwartier bleef langer zelfstandig |}}

{{#if: De in 1963 opgerichte Stichting Buurthuis Waterkwartier (SBW) kwam voort uit het parochiewerk en het bloeiende verenigingsleven in de wijk. Ze werd de grootste gebruiker van het ook uit 1963 stammende en aan de Waterstaat gevestigde Gemeenschapshuis Waterkwartier. Tot 1974 legde de SBW zich toe op kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Na een door politiek bewuste beroepskrachten ingezette koerswijziging verschoof de aandacht naar maatschappelijke problemen (wonen, werken, ongelijkheid, kernenergie) en actievoeren. Dit leidde begin jaren tachtig tot een ernstig conflict met de door wijkbewoners geleide Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis, die met lede ogen aanzag hoe het recreatieve werk in het gedrang kwam. Een bindend advies van een door de gemeente ingestelde commissie hielp de tegenstellingen de wereld uit. In 1987 dwong de gemeente de SBW te fuseren met de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK) en de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (RMO) tot de welzijnsstichting Dacapo.|

Geschiedenis

De in 1963 opgerichte Stichting Buurthuis Waterkwartier (SBW) kwam voort uit het parochiewerk en het bloeiende verenigingsleven in de wijk. Ze werd de grootste gebruiker van het ook uit 1963 stammende en aan de Waterstaat gevestigde Gemeenschapshuis Waterkwartier. Tot 1974 legde de SBW zich toe op kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Na een door politiek bewuste beroepskrachten ingezette koerswijziging verschoof de aandacht naar maatschappelijke problemen (wonen, werken, ongelijkheid, kernenergie) en actievoeren. Dit leidde begin jaren tachtig tot een ernstig conflict met de door wijkbewoners geleide Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis, die met lede ogen aanzag hoe het recreatieve werk in het gedrang kwam. Een bindend advies van een door de gemeente ingestelde commissie hielp de tegenstellingen de wereld uit. In 1987 dwong de gemeente de SBW te fuseren met de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK) en de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (RMO) tot de welzijnsstichting Dacapo. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Organiseren van activiteiten als kinderopvang, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding ten behoeve van de wijk en de wijkbewoners.|

Taken en activiteiten

Organiseren van activiteiten als kinderopvang, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding ten behoeve van de wijk en de wijkbewoners. |}}

{{#if: Aanvankelijk een vrijwilligersorganisatie; vanaf de jaren zeventig een organisatie met beroepskrachten en vrijwilligers|

Organisatie

Aanvankelijk een vrijwilligersorganisatie; vanaf de jaren zeventig een organisatie met beroepskrachten en vrijwilligers |}}

{{#if: {{#if:1963-1987|locatie periode::1963-1987:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1963-1987|locatie periode::1963-1987:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De in 1963 opgerichte Stichting Buurthuis Waterkwartier (SBW) kwam voort uit het parochiewerk en het bloeiende verenigingsleven in de wijk. Ze werd de grootste gebruiker van het ook uit 1963 stammende en aan de Waterstaat gevestigde Gemeenschapshuis Waterkwartier. Tot 1974 legde de SBW zich toe op kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Na een door politiek bewuste beroepskrachten ingezette koerswijziging verschoof de aandacht naar maatschappelijke problemen (wonen, werken, ongelijkheid, kernenergie) en actievoeren. Dit leidde begin jaren tachtig tot een ernstig conflict met de door wijkbewoners geleide Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis, die met lede ogen aanzag hoe het recreatieve werk in het gedrang kwam. Een bindend advies van een door de gemeente ingestelde commissie hielp de tegenstellingen de wereld uit. In 1987 dwong de gemeente de SBW te fuseren met de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK) en de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (RMO) tot de welzijnsstichting Dacapo.| {{#if: * Jansen, T. en l. Romijnders, In het zicht van de toekomst terugkijken: 50 jaar professioneel welzijnswerk in Nijmegen, Nijmegen 1996|

Bronnen

  • Jansen, T. en l. Romijnders, In het zicht van de toekomst terugkijken: 50 jaar professioneel welzijnswerk in Nijmegen, Nijmegen 1996

|}} |}}

{{#if: De in 1963 opgerichte Stichting Buurthuis Waterkwartier (SBW) kwam voort uit het parochiewerk en het bloeiende verenigingsleven in de wijk. Ze werd de grootste gebruiker van het ook uit 1963 stammende en aan de Waterstaat gevestigde Gemeenschapshuis Waterkwartier. Tot 1974 legde de SBW zich toe op kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Na een door politiek bewuste beroepskrachten ingezette koerswijziging verschoof de aandacht naar maatschappelijke problemen (wonen, werken, ongelijkheid, kernenergie) en actievoeren. Dit leidde begin jaren tachtig tot een ernstig conflict met de door wijkbewoners geleide Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis, die met lede ogen aanzag hoe het recreatieve werk in het gedrang kwam. Een bindend advies van een door de gemeente ingestelde commissie hielp de tegenstellingen de wereld uit. In 1987 dwong de gemeente de SBW te fuseren met de Nijmeegse Stichting van Buurt- en Klubhuizen (NSBK) en de Raad voor Maatschappelijke Opbouw (RMO) tot de welzijnsstichting Dacapo.|

Verantwoording

{{#if: Rob Wolf|Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf.|}} {{#if:2017|(2017)|}}

|}}


{{#if: 14.4 Buurt- en wijkzorg| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:2437| |}}