header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Canisius College - Mater Dei

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Canisius College - Mater Dei
Andere naam (namen):
  • Stichting Canisiuscollege - Mater Dei

Bestaansperiode: 1985 - 1995
Rechtsvorm: stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1970 besloot de Nederlandse provincie van de jezuïeten om het bevoegd gezag over haar middelbare scholen, dat in handen was van de Sint-Willebrordusstichting te Den Haag, over te dragen aan plaatselijke besturen.

Geschiedenis

In 1985 werd de Stichting Canisius College - Mater Dei opgericht. De stichting was het schoolbestuur van achtereenvolgens de RK Scholengemeenschap Canisius College - Mater Dei, het Canisius College – Mater Dei en de Canisius Mavo te Nijmegen.
In 1995 fuseerde de stichting met de Stichting RK/AB (rooms-katholiek / algemeen bijzonder) voortgezet onderwijs Nijmegen en de Stichting katholiek onderwijs Beek/Ubbergen tot de Stichting katholiek voortgezet onderwijs Canisius College (archief Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Canisius College, inv. nr. 1).

Taken en activiteiten

De stichting had als taak het bevorderen van alle vormen van voortgezet onderwijs op katholieke grondslag en hiermee bij te dragen tot de intellectuele, maatschappelijke, godsdienstige en muzische vorming van de leerlingen.

Organisatie

Het algemeen bestuur (curatorium) bestond uit ten minste elf en ten hoogste dertien leden en had zitting voor vijf jaar. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vormden het dagelijks bestuur (inv. nr. 1).

Locatie

-:Nijmegen Berg en Dalseweg 207

Bronnen

  • Archief van de Stichting Canisius College - Mater Dei, 1985-1995;
  • Archief van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs (KVO) Canisius College, 1995-2001;
  • W. Tromp (red.), Meer dan het geweest is: 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels-Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers, Nijmegen 2000.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden