header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden
Andere naam (namen):
  • Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden in het gewest Nijmegen (1976-1980)
  • Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden in de regio Nijmegen (1980-1997)

Bestaansperiode: 1976 - 1997
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Vindplaats archief:

Het archief van de Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden wordt beheerd door het Regionaal Archief Nijmegen. Het is nog niet geïnventariseerd

Algemene context

In 1972 bood de directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst aan het college van burgemeester en wethouders een nota aan over de opzet van een Centrale Registratie Woningzoekenden (CRW). Eind dat jaar gaat een werkgroep CRW aan de slag met het uitwerken van een centraal registratiesysteem voor woningzoekenden. Per 1 december 1975 was dat systeem operationeel.

Geschiedenis

Op 19 maart 1976 richtten burgemeester De Graaf van Nijmegen (als voorzitter van het Stadsgewest Nijmegen) en de directeur van de Katholieke Woningvereniging Kolping de ‘Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden in het gewest Nijmegen’ op. In 1976 waren de gemeenten Bemmel, Beuningen, Druten, Ewijk, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Overasselt, en Ubbergen aangesloten, plus 20 woningbeheerders. De gemeente Wijchen trad later toe terwijl Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Druten afzwaaiden.

Het Stadsgewest Nijmegen droeg financieel flink bij aan de stichting. Toen de Stadsgewestraad besloot om deze gemeenschappelijke regeling vanaf 1978 niet meer te verlengen, moest de stichting tot liquidatie overgaan. Omdat het belang van een CRW groot was, besloten de aangesloten partijen eind 1979 tot heroprichting van de stichting met dezelfde doelstellingen per 1 januari 1980. Nu onder de naam ‘Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden in de regio Nijmegen’.

In 1984 kozen de gemeente Nijmegen en de Samenwerkende Nijmeegse Woningverenigingen (SNW) voor een nieuwe samenwerkingsvorm op het terrein van woonruimteverdeling: het Centraal Inschrijf- en Informatiepunt (CIIP). Dit bestond naast de CRW.

Midden jaren negentig verschoven uitvoerende taken van de gemeente Nijmegen naar de woningcorporaties, waardoor de gemeente deelname in de stichting niet meer noodzakelijk achtte. Verder wensten de meeste gemeenten niet meer deel te nemen in de organisatie van een regionaal verdelingssysteem dat werd opgezet. Op 7 maart 1996 besloot het stichtingsbestuur om de stichting op te heffen zodra het nieuwe regionale systeem van de stichting Entree in werking trad. Dat was op 1 december 1997 het geval.

Taken en activiteiten

Doelen waren het centraal registreren van woningzoekenden en het rechtvaardig en doelmatig verdelen van de beschikbare woonruimte in het gewest Nijmegen, evenals het verzamelen van gegevens over de woningmarkt in het gewest.

Organisatie

Het bestuur bestond uit zeven of negen leden: vier of vijf leden namens de deelnemende woningbeheerders en drie of vier leden namens de deelnemende gemeenten (gekozen door de Stadsgewestraad).

Er was een adviescommissie met vertegenwoordigers van woningbeheerders, die zorgde dat gegevens tijdig werden medegedeeld aan het centraal bureau, en een toetsingscommissie die urgentiebepalingen vaststelde en verhuurvoordrachten toetste. De leden van de toetsingscommissie werden gekozen uit de adviescommissie.

Locatie

1976-≥ 1980:Nijmegen Klein Mariënburg 24 locatie in googlemaps

1987-≥ 1995:Nijmegen Burg. Hustinxstraat 42 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden