header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1960 - 1980
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Nijmegen telde begin jaren zestig van de 20ste eeuw een drietal culturele stichtingen, de Openbare Leeszaal en Boekerij, de Vrije Academie voor Beeldende Kunst en de Nijmeegse Muziekschool, die het stuk voor stuk aan goede huisvesting ontbrak. De gemeente zag in deze situatie een mooie aanleiding de drie instellingen onder te brengen in één pand, één cultureel centrum ten dienste van de Nijmeegse amateurkunst. Zo nam de gemeenteraad in december 1962 het principebesluit voor de bouw van het Cultureel Centrum De Lindenberg.

Geschiedenis

Op 1 mei 1969 riep het gemeentebestuur de Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg (CCL) in het leven. In de stichting zou worden samengewerkt tussen enerzijds de gemeente Nijmegen en anderzijds de Stichting Openbare Leeszaal en Boekerij, de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunst en de Stichting Nijmeegse Muziekschool.
29 maart 1972 vond de officiële opening plaats van het nieuwe pand aan de Ridderstraat gebouwd door de Rotterdamse architecten J.W.C. Boks, W. Eijkelenboom en A. Middelhoek. De Muziekschool en de Vrije Academie hadden het pand al in het najaar van 1971 betrokken (Batink, p. 21 en 32).
gebouwencomplex dat plaats bood aan de drie culturele instellingen had daarnaast een aantal gemeenschappelijke ruimten die ook aan derden ter beschikking werden gesteld: een aula, een bistro, een foyer, een lezingenzaal en een tentoonstellingsruimte.
1977 trad de Stichting Spelcentrum als vierde bewoonster toe tot De Lindenberg. De bibliotheek nam op grond van haar taken een aparte positie in en ging steeds meer een eigen koers varen. Geleidelijk aan trok zij zich steeds verder terug uit de samenwerking, terwijl de andere stichtingen meer naar elkaar toegroeiden. De Stichting CCL, werd in 1980 omgezet in een commissie ex art. 61 van de Gemeentewet (archief, inv.nr. 729; Batink, p. 49).

Taken en activiteiten

De statuten van de stichting werden door de gemeente vastgesteld. Als doelstelling werd genoemd ‘de bevordering van de totstandkoming van het cultureel centrum en het algemeen dienstbaar maken van dit centrum aan het culturele leven van Nijmegen en omgeving’. Het takenpakket van het CCL was breed. De stichting droeg zorg voor de realisatie en het beheer van het pand. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor een optimaal gebruik van het gebouw. Daartoe nam zij allerlei initiatieven op cultureel gebied. Zij programmeerde activiteiten in de gemeenschappelijke ruimtes, verhuurde ruimtes aan derden en stimuleerde initiatieven in de stad, zoals de oprichting van het Filmhuis Nijmegen in 1974. Zo vond dit 'tehuis voor politieke en artistieke films' in de eerste jaren van zijn bestaan onderdak bij De Lindenberg (Batink, p. 13 en 49; Van Boekel e.a., p. 9-11) en tot de opening van het Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan in 1974 hield de Stichting Nijmeegs Museum voor Schone Kunsten er haar exposities (Meijs, p. 54).

Organisatie

De Openbare Leeszaal en Boekerij, de Vrije Academie en de Nijmeegse Muziekschool behielden na hun samengaan in de Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg hun onafhankelijkheid. Elk instelling beschikte over een eigen bestuur, directie en staf. Daarnaast hadden de instellingen elk twee bestuursleden in het algemeen bestuur van de Stichting CCL. In het algemeen bestuur zaten voorts drie personen die de gemeente Nijmegen vertegenwoordigden, onder hen waren twee raadsleden. Daarnaast hadden drie personen zitting op persoonlijke titel.
leiding van de Stichting CCL bestond uit een directeur met een aantal medewerkers, een bureau voor de financiële administratie en een technische en huishoudelijke staf. Het stimuleren van het stedelijk cultureel leven, een belangrijke doelstelling van de stichting, botste regelmatig met de verlangens van de verschillende instellingen. Dit leidde tot spanningen, die de gemeente in 1980 trachtte te beëindigen door de Stichting CCL om te zetten in een commissie ex art. 61 van de Gemeentewet, die rechtstreeks onder haar beheer viel. Dat betekende het einde van de bestuurlijke banden van de CCL met de Vrije Akademie (de c in Academie was inmiddels veranderd in een k), de Muziekschool en het Spelcentrum (Batink, p. 49).

Locatie

-:Nijmegen Ridderstraat 23

Bronnen

  • Archief van de Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg (CCL), 1969-1992
  • J. Batink, Waar wij ons druk om maken? 25 jaar De Lindenberg 1972-1997: Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur in Nijmegen, z.pl. 1997
  • H. van Boekel e.a., Filmhuis Nijmegen(Cinemariënburg) van 1974 tot 1994 - twintig jaar filmcultuur in Nijmegen, Nijmegen 1994
  • H. Meijs, H., Anticque stukken ende andere rariteyten. Geschiedenis van de Nijmeegse collecties van geschiedenis en kunst, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Renier van de Giessen en Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden