header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting De Beide Weeshuizen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting De Beide Weeshuizen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1979 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Binnen de jeugdzorg was in het laatste kwart van de twintigste eeuw sprake van een bont palet aan initiatieven die psychische, sociale en opvoedingsproblemen van minderjarigen op vernieuwende, vaak kleinschalige wijze benaderden. Omdat de overheid deze initiatieven vanwege hun experimentele karakter niet of in beperkte mate subsidieerde, deden zij een beroep op particuliere geldschieters, zoals de Stichting De Beide Weeshuizen.

Geschiedenis

De Stichting De Beide Weeshuizen ontstond, toen de gemeente Nijmegen het college van regenten van De Beide Weeshuizen in 1979 liet weten dat zij deze instelling van weldadigheid in een stichting moest omzetten. Afgezien van de juridische status veranderde er overigens niets. Vanaf 1986 bezon het college van regenten zich op de als knellend ervaren relatie met de gemeente. Dit proces leidde tot nieuwe, door de gemeente geaccordeerde statuten, waarin de stichting - als beheerder van gedurende eeuwen uit gemeenschapsgeld opgebouwd vermogen - bij de gemeente rekening en verantwoording bleef afleggen, maar waarbij de gemeente anderzijds geen rol meer speelde bij de uitvoering van de doelstelling. De stichting ging verder met het afstoten van onroerend goed, een proces dat in 1992 is afgesloten.

Taken en activiteiten

Vanuit de doelstelling ‘hulpverlening aan jongeren in nood en aan jongeren in achterstandsituaties, waarbij - waar nodig en mogelijk - de bestaande landelijke en gemeentelijke sociale voorzieningen konden worden aangevuld,’ had de stichting twee taken: - dagopvang van ‘geestelijk gehandicapte’ kleuters in kleuterdagverblijf Stijntje Buijs (1979 – 1986); - financiële steun aan projecten binnen de jeugdzorg.

Organisatie

Het bestuur berustte bij een acht leden tellend college van regenten, waaraan een secretaris-rentmeester was toegevoegd. Het college werd bijgestaan door een klein kantoor.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • Janssen, A.E.M., Naar best vermogen : Een geschiedenis van twee Nijmeegse weeshuizen 1558-2008, Nijmegen 2009.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Wolf. (2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden