header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting De Spin

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting De Spin
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1981 - 2019
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De stichting is opgericht op 9 juli 1981. De stichting was gevestigd in het wijkcentrum van Hatert, waar ook de meeste activiteiten werden georganiseerd. Per 1 januari 2015 werd de gemeentesubsidie beëindigd. Met de opgebouwde financiële reserves kon een teruglopend aantal activiteiten nog een paar jaar worden voortgezet. Met ingang van 16 juli 2019 is de stichting formeel ontbonden en beëindigd.

Taken en activiteiten

De stichting had ten doel om huisvrouwen op eenvoudige wijze gelegenheid te geven nieuwe kennis op te doen en zich te ontwikkelen. Zij trachtte haar doel te bereiken door het organiseren van cursussen op het gebied van scholing en vorming van vrouwelijke volwassenen. In de loop der jaren werd de stichting een educatief project voor vrouwen én mannen.

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestond uit een oneven aantal van tenminste drie personen. Zij kozen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de laatste twee functies konden door dezelfde persoon worden uitgeoefend. De penningmeester legde uiterlijk in mei aan het bestuur verantwoording af over het door hem/haar gevoerde financieel beheer. Het bestuur liet zich bij de uitoefening van zijn taak adviseren door de Raad voor Maatschappelijke Opbouw van de gemeente Nijmegen. De organisatiestructuur had twee poten: de werkgroep en de docenten. De werkgroep hield zich bezig met organisatie en beleid, zij vormde het uitvoerend bestuur.

Locatie

1988-2019:Nijmegen Couwenbergstraat 22

1982-1988:Nijmegen Grootstalselaan

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door R. Meijer. (2020)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden