Stichting Het Inter-lokaal

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

{{#widget:imagewithlink|src=http://studiezaal.nijmegen.nl/HttpHandler//icoon.ico?icoon=2285972917%7Curl=http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2285877761"}}

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Turks feest in wijkcentrum Bottendaal, georganiseerd door de Gastarbeidwinkel, 1978
Algemene gegevens
Naam : Stichting Het Inter-lokaal
Andere naam (namen):

{{#if: Stichting Gastarbeidwinkel| * Andere naam::Stichting Gastarbeidwinkel|}} {{#if: Interlokaal| * Andere naam::Interlokaal|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1976 - Eindjaar::
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Stichting
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488229%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488229%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488229%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Tot begin jaren '70 ging de Nederlandse regering er vanuit dat arbeidsmigranten slechts tijdelijk in Nederland zouden verblijven. Dit kwam ter discussie te staan doordat de migranten steeds langer bleven en door de snel toenemende gezinshereniging. Met het groeiende besef dat veel migranten waarschijnlijk permanent in Nederland zouden blijven, kwam de nadruk steeds meer te liggen op integratie in de Nederlandse samenleving en het verminderen van de sociaal-economische achterstand van allochtonen.|

Algemene context

Tot begin jaren '70 ging de Nederlandse regering er vanuit dat arbeidsmigranten slechts tijdelijk in Nederland zouden verblijven. Dit kwam ter discussie te staan doordat de migranten steeds langer bleven en door de snel toenemende gezinshereniging. Met het groeiende besef dat veel migranten waarschijnlijk permanent in Nederland zouden blijven, kwam de nadruk steeds meer te liggen op integratie in de Nederlandse samenleving en het verminderen van de sociaal-economische achterstand van allochtonen. |}}

{{#if: Circa 1972 voelde een aantal studenten van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) de behoefte om, naast de theorie, ook een praktische, maatschappelijke invulling te geven aan hun studies (onder andere antropologie, sociologie en Nederlands), door zich actief te gaan bekommeren om de situatie van de in Nijmegen verblijvende gastarbeiders in de vorm van individuele sociale en juridische hulpverlening en advies. Het bleek in de beginperiode echter lastig de doelgroep te bereiken met de gebruikelijke middelen, zodat men er onder andere toe overging in kleine groepjes langs de plekken te trekken waar de gastarbeiders gehuisvest waren, de zogenaamde 'pensiontochten'. Al in 1973 ging deze werkgroep op in het net opgerichte Derde Wereld Centrum van de KUN, onder de naam Gastarbeidgroep. Na verloop van tijd werd de behoefte steeds groter aan een eigen ruimte voor het geven van Nederlandse les, om de groeiende individuele hulpverlening beter te organiseren en als ontmoetingsruimte en informatiecentrum voor de buitenlanders. In 1976 werd dan ook samen met de sectie Gastarbeid van de Wetswinkel Nijmegen de Stichting Gastarbeidwinkel opgericht, die een pand betrok aan de Holtermanstraat in de Bottendaal, een wijk waar relatief veel gastarbeiders woonden. De Gastarbeidwinkel richtte zich op de problemen van de buitenlandse arbeiders en hun gezinnen (vooral Marokkanen, Turken en Spanjaarden), die lagen op het vlak van onder meer arbeidsomstandigheden, huisvesting, gezinshereniging, sociaal isolement van de vrouwen, etc. Naast onderwijs en informatie was een van de belangrijkste activiteiten het spreekuur, waar de buitenlanders terecht konden voor individuele ondersteuning bij en advies over de moeilijkheden waarmee zij in de Nederlandse samenleving geconfronteerd werden. Ook werden actief de overheid en het bedrijfsleven benaderd om oplossing te vragen, en vaak te eisen, voor misstanden en 'wanbeleid' met een meer dan individueel karakter. In 1981 kreeg de specifieke problematiek van de buitenlandse vrouwen steeds meer aandacht, hetgeen leidde tot de oprichting van de zelfstandige Stichting Gastarbeidwinkel voor Vrouwen; in 1983 ontstond hieruit het Buitenlandse Vrouwencentrum (BVC), dat vanaf 1986 verder ging als het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC). Omdat met name de Turkse gemeenschap in Nederland ook politiek erg actief was, en betrokkenheid daarbij vanuit de Gastarbeidwinkel zowel in- als extern gevoelig lag, werden de activiteiten van de Turkije-werkgroep althans formeel op enige afstand geplaatst door de oprichting van de Stichting Turkije Informatie (STI), die als doel had het verzamelen en verspreiden van informatie over Turken en Koerden en over de situatie in Turkije, die onder andere op het gebied van mensenrechten verre van ideaal was; dit resulteerde onder andere in het uitgeven van de Turkije-krant. In de loop der jaren werd de Gastarbeidwinkel steeds belangrijker voor de hulpverlening aan buitenlanders in Nijmegen en, in samenwerking met de diverse zelforganisaties, als gesprekspartner van de gemeente bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van migratie en gastarbeid. Na de actiegerichtheid van de jaren '70 en '80 -met bijvoorbeeld de acties tegen de regularisering van illegalen en de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, de solidariteitsactie inzake Marokkaanse hongerstakers, de acties tegen Philips en de actie Fietsen tegen Racisme- kwamen in de jaren '90 diverse projecten in samenwerking met onder andere de gemeente centraal te staan. Een greep daaruit: het Tusmo-project ter ondersteuning van Somaliërs in Nijmegen, het project Allochtonen en Schulden, het project Marokkaanse Vaders en het Turks/ Marokkaans Stimuleringsproject (Tumap). Ook werden bewustwording en deskundigheid inzake de problematiek bevorderd middels manifestaties, symposia en publicaties, zoals het congres Echtscheiding-Rechtscheiding, de thema-avonden 'Hoe (in)tolerant is Nijmegen?' en 'Nijmegen, een multiculturele stad! Hoe?' en het 'Krantje voor Gastarbeiders' en de 'Leeskrant', beide verspreid in diverse talen. In 1994 veranderde de stichting van naam, toen de Gastarbeidwinkel overging in Stichting Het Inter-lokaal. Door de jaren heen dreigde de stichting regelmatig uit het oorspronkelijk pand te groeien, hetgeen werd ondervangen met de huur van ruimtes op andere locaties en uiteindelijk in 1999 door uit te breiden met een aangrenzend pand aan de Burghardt van der Berghstraat. Daarnaast was men actief in de wijken, met name Meijhorst en Lindenholt. In 2003 moest de stichting op zoek naar een nieuwe plek en betrok een pand aan de St. Annastraat. In het nieuwe millennium begon voor Het Inter-lokaal een sterke ontwikkeling naar toenemende professionalisering. In 2013 bundelde de stichting de krachten met NIM Maatschappelijk werk, seniorennetwerk SWON en Tandem Welzijn, samen de zogenaamde W4. De activiteiten verhuisden naar de Wijkcentra Titus Brandsma en Dukenburg en het bestuur naar de St. Jorisstraat. De W4 voert de regie over de welzijnstaken in Nijmegen, waarbinnen Het Inter-lokaal verantwoordelijk is voor het domein Informatie en Advies. Deze taken worden uitgevoerd in de 'Stips', informatie- en adviespunten op stadsdeelniveau. Daarnaast is Het Inter-lokaal nog actief op het gebied van laagdrempelige financiële dienstverlening voor Nijmegenaren met een laag inkomen.|

Geschiedenis

Circa 1972 voelde een aantal studenten van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) de behoefte om, naast de theorie, ook een praktische, maatschappelijke invulling te geven aan hun studies (onder andere antropologie, sociologie en Nederlands), door zich actief te gaan bekommeren om de situatie van de in Nijmegen verblijvende gastarbeiders in de vorm van individuele sociale en juridische hulpverlening en advies. Het bleek in de beginperiode echter lastig de doelgroep te bereiken met de gebruikelijke middelen, zodat men er onder andere toe overging in kleine groepjes langs de plekken te trekken waar de gastarbeiders gehuisvest waren, de zogenaamde 'pensiontochten'. Al in 1973 ging deze werkgroep op in het net opgerichte Derde Wereld Centrum van de KUN, onder de naam Gastarbeidgroep. Na verloop van tijd werd de behoefte steeds groter aan een eigen ruimte voor het geven van Nederlandse les, om de groeiende individuele hulpverlening beter te organiseren en als ontmoetingsruimte en informatiecentrum voor de buitenlanders. In 1976 werd dan ook samen met de sectie Gastarbeid van de Wetswinkel Nijmegen de Stichting Gastarbeidwinkel opgericht, die een pand betrok aan de Holtermanstraat in de Bottendaal, een wijk waar relatief veel gastarbeiders woonden. De Gastarbeidwinkel richtte zich op de problemen van de buitenlandse arbeiders en hun gezinnen (vooral Marokkanen, Turken en Spanjaarden), die lagen op het vlak van onder meer arbeidsomstandigheden, huisvesting, gezinshereniging, sociaal isolement van de vrouwen, etc. Naast onderwijs en informatie was een van de belangrijkste activiteiten het spreekuur, waar de buitenlanders terecht konden voor individuele ondersteuning bij en advies over de moeilijkheden waarmee zij in de Nederlandse samenleving geconfronteerd werden. Ook werden actief de overheid en het bedrijfsleven benaderd om oplossing te vragen, en vaak te eisen, voor misstanden en 'wanbeleid' met een meer dan individueel karakter. In 1981 kreeg de specifieke problematiek van de buitenlandse vrouwen steeds meer aandacht, hetgeen leidde tot de oprichting van de zelfstandige Stichting Gastarbeidwinkel voor Vrouwen; in 1983 ontstond hieruit het Buitenlandse Vrouwencentrum (BVC), dat vanaf 1986 verder ging als het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC). Omdat met name de Turkse gemeenschap in Nederland ook politiek erg actief was, en betrokkenheid daarbij vanuit de Gastarbeidwinkel zowel in- als extern gevoelig lag, werden de activiteiten van de Turkije-werkgroep althans formeel op enige afstand geplaatst door de oprichting van de Stichting Turkije Informatie (STI), die als doel had het verzamelen en verspreiden van informatie over Turken en Koerden en over de situatie in Turkije, die onder andere op het gebied van mensenrechten verre van ideaal was; dit resulteerde onder andere in het uitgeven van de Turkije-krant. In de loop der jaren werd de Gastarbeidwinkel steeds belangrijker voor de hulpverlening aan buitenlanders in Nijmegen en, in samenwerking met de diverse zelforganisaties, als gesprekspartner van de gemeente bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van migratie en gastarbeid. Na de actiegerichtheid van de jaren '70 en '80 -met bijvoorbeeld de acties tegen de regularisering van illegalen en de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, de solidariteitsactie inzake Marokkaanse hongerstakers, de acties tegen Philips en de actie Fietsen tegen Racisme- kwamen in de jaren '90 diverse projecten in samenwerking met onder andere de gemeente centraal te staan. Een greep daaruit: het Tusmo-project ter ondersteuning van Somaliërs in Nijmegen, het project Allochtonen en Schulden, het project Marokkaanse Vaders en het Turks/ Marokkaans Stimuleringsproject (Tumap). Ook werden bewustwording en deskundigheid inzake de problematiek bevorderd middels manifestaties, symposia en publicaties, zoals het congres Echtscheiding-Rechtscheiding, de thema-avonden 'Hoe (in)tolerant is Nijmegen?' en 'Nijmegen, een multiculturele stad! Hoe?' en het 'Krantje voor Gastarbeiders' en de 'Leeskrant', beide verspreid in diverse talen. In 1994 veranderde de stichting van naam, toen de Gastarbeidwinkel overging in Stichting Het Inter-lokaal. Door de jaren heen dreigde de stichting regelmatig uit het oorspronkelijk pand te groeien, hetgeen werd ondervangen met de huur van ruimtes op andere locaties en uiteindelijk in 1999 door uit te breiden met een aangrenzend pand aan de Burghardt van der Berghstraat. Daarnaast was men actief in de wijken, met name Meijhorst en Lindenholt. In 2003 moest de stichting op zoek naar een nieuwe plek en betrok een pand aan de St. Annastraat. In het nieuwe millennium begon voor Het Inter-lokaal een sterke ontwikkeling naar toenemende professionalisering. In 2013 bundelde de stichting de krachten met NIM Maatschappelijk werk, seniorennetwerk SWON en Tandem Welzijn, samen de zogenaamde W4. De activiteiten verhuisden naar de Wijkcentra Titus Brandsma en Dukenburg en het bestuur naar de St. Jorisstraat. De W4 voert de regie over de welzijnstaken in Nijmegen, waarbinnen Het Inter-lokaal verantwoordelijk is voor het domein Informatie en Advies. Deze taken worden uitgevoerd in de 'Stips', informatie- en adviespunten op stadsdeelniveau. Daarnaast is Het Inter-lokaal nog actief op het gebied van laagdrempelige financiële dienstverlening voor Nijmegenaren met een laag inkomen. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De stichting heeft, aldus de statuten, ten doel: het ontplooien van activiteiten, betrekking hebbende op het verschijnsel migratie; welke activiteiten, nauw samenhangend met de ontwikkelingen op het gebied van migratie, zich richten op verbetering van de concrete situatie waarin migranten zich in binnen- en buitenland bevinden; dit alles in de ruimste zin des woords genomen. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere: vluchtelingenhulp; sociale- en/of juridische hulpverlening; soorten van activiteiten zoals: publicatie, informatie, educatie, ondersteuning en onderzoek. Daarnaast werden ook regelmatig culturele activiteiten georganiseerd.|

Taken en activiteiten

De stichting heeft, aldus de statuten, ten doel: het ontplooien van activiteiten, betrekking hebbende op het verschijnsel migratie; welke activiteiten, nauw samenhangend met de ontwikkelingen op het gebied van migratie, zich richten op verbetering van de concrete situatie waarin migranten zich in binnen- en buitenland bevinden; dit alles in de ruimste zin des woords genomen. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere: vluchtelingenhulp; sociale- en/of juridische hulpverlening; soorten van activiteiten zoals: publicatie, informatie, educatie, ondersteuning en onderzoek. Daarnaast werden ook regelmatig culturele activiteiten georganiseerd. |}}

{{#if: Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Een bestuurslid wordt bij voorkeur alleen hij/zij, die minstens drie jaar werkzaam is geweest in de stichting. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van minstens drie leden, onder wie een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van penningmeester en secretaris kunnen in één persoon zijn verenigd. Daaronder waren in de loop der jaren diverse werkgroepen actief, zoals de zogenaamde nationaliteitengroepjes, de Spreekuurgroep, de Onderwijsgroep en het Financieel Overleg.|

Organisatie

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Een bestuurslid wordt bij voorkeur alleen hij/zij, die minstens drie jaar werkzaam is geweest in de stichting. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van minstens drie leden, onder wie een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van penningmeester en secretaris kunnen in één persoon zijn verenigd. Daaronder waren in de loop der jaren diverse werkgroepen actief, zoals de zogenaamde nationaliteitengroepjes, de Spreekuurgroep, de Onderwijsgroep en het Financieel Overleg. |}}

{{#if: {{#if:1976-2003|locatie periode::1976-2003:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Holtermanstraat 2 {{#if:51.839819,5.858216|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1999-2003|locatie periode::1999-2003:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Burghardt van den Berghstraat 14 {{#if:51.839788,5.858348|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2003-2013|locatie periode::2003-2013:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::St. Annastraat 67 {{#if:51.837710,5.860260|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2013|locatie periode::2013:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::St Jorisstraat 72 {{#if:51.845109,5.872130|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2013|locatie periode::2013:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Tweede Oude Heselaan 386 {{#if:51.843074,5.844873|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2013|locatie periode::2013:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Meijhorst 7039 {{#if:51.812009,5.801247|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1976-2003|locatie periode::1976-2003:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Holtermanstraat 2 {{#if:51.839819,5.858216|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1999-2003|locatie periode::1999-2003:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Burghardt van den Berghstraat 14 {{#if:51.839788,5.858348|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2003-2013|locatie periode::2003-2013:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::St. Annastraat 67 {{#if:51.837710,5.860260|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2013|locatie periode::2013:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::St Jorisstraat 72 {{#if:51.845109,5.872130|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2013|locatie periode::2013:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Tweede Oude Heselaan 386 {{#if:51.843074,5.844873|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2013|locatie periode::2013:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Meijhorst 7039 {{#if:51.812009,5.801247|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Circa 1972 voelde een aantal studenten van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) de behoefte om, naast de theorie, ook een praktische, maatschappelijke invulling te geven aan hun studies (onder andere antropologie, sociologie en Nederlands), door zich actief te gaan bekommeren om de situatie van de in Nijmegen verblijvende gastarbeiders in de vorm van individuele sociale en juridische hulpverlening en advies. Het bleek in de beginperiode echter lastig de doelgroep te bereiken met de gebruikelijke middelen, zodat men er onder andere toe overging in kleine groepjes langs de plekken te trekken waar de gastarbeiders gehuisvest waren, de zogenaamde 'pensiontochten'. Al in 1973 ging deze werkgroep op in het net opgerichte Derde Wereld Centrum van de KUN, onder de naam Gastarbeidgroep. Na verloop van tijd werd de behoefte steeds groter aan een eigen ruimte voor het geven van Nederlandse les, om de groeiende individuele hulpverlening beter te organiseren en als ontmoetingsruimte en informatiecentrum voor de buitenlanders. In 1976 werd dan ook samen met de sectie Gastarbeid van de Wetswinkel Nijmegen de Stichting Gastarbeidwinkel opgericht, die een pand betrok aan de Holtermanstraat in de Bottendaal, een wijk waar relatief veel gastarbeiders woonden. De Gastarbeidwinkel richtte zich op de problemen van de buitenlandse arbeiders en hun gezinnen (vooral Marokkanen, Turken en Spanjaarden), die lagen op het vlak van onder meer arbeidsomstandigheden, huisvesting, gezinshereniging, sociaal isolement van de vrouwen, etc. Naast onderwijs en informatie was een van de belangrijkste activiteiten het spreekuur, waar de buitenlanders terecht konden voor individuele ondersteuning bij en advies over de moeilijkheden waarmee zij in de Nederlandse samenleving geconfronteerd werden. Ook werden actief de overheid en het bedrijfsleven benaderd om oplossing te vragen, en vaak te eisen, voor misstanden en 'wanbeleid' met een meer dan individueel karakter. In 1981 kreeg de specifieke problematiek van de buitenlandse vrouwen steeds meer aandacht, hetgeen leidde tot de oprichting van de zelfstandige Stichting Gastarbeidwinkel voor Vrouwen; in 1983 ontstond hieruit het Buitenlandse Vrouwencentrum (BVC), dat vanaf 1986 verder ging als het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC). Omdat met name de Turkse gemeenschap in Nederland ook politiek erg actief was, en betrokkenheid daarbij vanuit de Gastarbeidwinkel zowel in- als extern gevoelig lag, werden de activiteiten van de Turkije-werkgroep althans formeel op enige afstand geplaatst door de oprichting van de Stichting Turkije Informatie (STI), die als doel had het verzamelen en verspreiden van informatie over Turken en Koerden en over de situatie in Turkije, die onder andere op het gebied van mensenrechten verre van ideaal was; dit resulteerde onder andere in het uitgeven van de Turkije-krant. In de loop der jaren werd de Gastarbeidwinkel steeds belangrijker voor de hulpverlening aan buitenlanders in Nijmegen en, in samenwerking met de diverse zelforganisaties, als gesprekspartner van de gemeente bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van migratie en gastarbeid. Na de actiegerichtheid van de jaren '70 en '80 -met bijvoorbeeld de acties tegen de regularisering van illegalen en de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, de solidariteitsactie inzake Marokkaanse hongerstakers, de acties tegen Philips en de actie Fietsen tegen Racisme- kwamen in de jaren '90 diverse projecten in samenwerking met onder andere de gemeente centraal te staan. Een greep daaruit: het Tusmo-project ter ondersteuning van Somaliërs in Nijmegen, het project Allochtonen en Schulden, het project Marokkaanse Vaders en het Turks/ Marokkaans Stimuleringsproject (Tumap). Ook werden bewustwording en deskundigheid inzake de problematiek bevorderd middels manifestaties, symposia en publicaties, zoals het congres Echtscheiding-Rechtscheiding, de thema-avonden 'Hoe (in)tolerant is Nijmegen?' en 'Nijmegen, een multiculturele stad! Hoe?' en het 'Krantje voor Gastarbeiders' en de 'Leeskrant', beide verspreid in diverse talen. In 1994 veranderde de stichting van naam, toen de Gastarbeidwinkel overging in Stichting Het Inter-lokaal. Door de jaren heen dreigde de stichting regelmatig uit het oorspronkelijk pand te groeien, hetgeen werd ondervangen met de huur van ruimtes op andere locaties en uiteindelijk in 1999 door uit te breiden met een aangrenzend pand aan de Burghardt van der Berghstraat. Daarnaast was men actief in de wijken, met name Meijhorst en Lindenholt. In 2003 moest de stichting op zoek naar een nieuwe plek en betrok een pand aan de St. Annastraat. In het nieuwe millennium begon voor Het Inter-lokaal een sterke ontwikkeling naar toenemende professionalisering. In 2013 bundelde de stichting de krachten met NIM Maatschappelijk werk, seniorennetwerk SWON en Tandem Welzijn, samen de zogenaamde W4. De activiteiten verhuisden naar de Wijkcentra Titus Brandsma en Dukenburg en het bestuur naar de St. Jorisstraat. De W4 voert de regie over de welzijnstaken in Nijmegen, waarbinnen Het Inter-lokaal verantwoordelijk is voor het domein Informatie en Advies. Deze taken worden uitgevoerd in de 'Stips', informatie- en adviespunten op stadsdeelniveau. Daarnaast is Het Inter-lokaal nog actief op het gebied van laagdrempelige financiële dienstverlening voor Nijmegenaren met een laag inkomen.| {{#if: * Meijning, Marina; Met formulieren en brieven ga ik naar De Gastarbeidwinkel, Migranten en sociaal-juridische hulpverlening in Nijmegen Wetenschapswinkel Nijmegen, 1992

  • Jaarbericht 2013 van Het-Interlokaal, 2014
  • www.stepnijmegen.nl/geschiedenis; 2016|

Bronnen

  • Meijning, Marina; Met formulieren en brieven ga ik naar De Gastarbeidwinkel, Migranten en sociaal-juridische hulpverlening in Nijmegen Wetenschapswinkel Nijmegen, 1992
  • Jaarbericht 2013 van Het-Interlokaal, 2014
  • www.stepnijmegen.nl/geschiedenis; 2016

|}} |}}

{{#if: Circa 1972 voelde een aantal studenten van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) de behoefte om, naast de theorie, ook een praktische, maatschappelijke invulling te geven aan hun studies (onder andere antropologie, sociologie en Nederlands), door zich actief te gaan bekommeren om de situatie van de in Nijmegen verblijvende gastarbeiders in de vorm van individuele sociale en juridische hulpverlening en advies. Het bleek in de beginperiode echter lastig de doelgroep te bereiken met de gebruikelijke middelen, zodat men er onder andere toe overging in kleine groepjes langs de plekken te trekken waar de gastarbeiders gehuisvest waren, de zogenaamde 'pensiontochten'. Al in 1973 ging deze werkgroep op in het net opgerichte Derde Wereld Centrum van de KUN, onder de naam Gastarbeidgroep. Na verloop van tijd werd de behoefte steeds groter aan een eigen ruimte voor het geven van Nederlandse les, om de groeiende individuele hulpverlening beter te organiseren en als ontmoetingsruimte en informatiecentrum voor de buitenlanders. In 1976 werd dan ook samen met de sectie Gastarbeid van de Wetswinkel Nijmegen de Stichting Gastarbeidwinkel opgericht, die een pand betrok aan de Holtermanstraat in de Bottendaal, een wijk waar relatief veel gastarbeiders woonden. De Gastarbeidwinkel richtte zich op de problemen van de buitenlandse arbeiders en hun gezinnen (vooral Marokkanen, Turken en Spanjaarden), die lagen op het vlak van onder meer arbeidsomstandigheden, huisvesting, gezinshereniging, sociaal isolement van de vrouwen, etc. Naast onderwijs en informatie was een van de belangrijkste activiteiten het spreekuur, waar de buitenlanders terecht konden voor individuele ondersteuning bij en advies over de moeilijkheden waarmee zij in de Nederlandse samenleving geconfronteerd werden. Ook werden actief de overheid en het bedrijfsleven benaderd om oplossing te vragen, en vaak te eisen, voor misstanden en 'wanbeleid' met een meer dan individueel karakter. In 1981 kreeg de specifieke problematiek van de buitenlandse vrouwen steeds meer aandacht, hetgeen leidde tot de oprichting van de zelfstandige Stichting Gastarbeidwinkel voor Vrouwen; in 1983 ontstond hieruit het Buitenlandse Vrouwencentrum (BVC), dat vanaf 1986 verder ging als het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC). Omdat met name de Turkse gemeenschap in Nederland ook politiek erg actief was, en betrokkenheid daarbij vanuit de Gastarbeidwinkel zowel in- als extern gevoelig lag, werden de activiteiten van de Turkije-werkgroep althans formeel op enige afstand geplaatst door de oprichting van de Stichting Turkije Informatie (STI), die als doel had het verzamelen en verspreiden van informatie over Turken en Koerden en over de situatie in Turkije, die onder andere op het gebied van mensenrechten verre van ideaal was; dit resulteerde onder andere in het uitgeven van de Turkije-krant. In de loop der jaren werd de Gastarbeidwinkel steeds belangrijker voor de hulpverlening aan buitenlanders in Nijmegen en, in samenwerking met de diverse zelforganisaties, als gesprekspartner van de gemeente bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van migratie en gastarbeid. Na de actiegerichtheid van de jaren '70 en '80 -met bijvoorbeeld de acties tegen de regularisering van illegalen en de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, de solidariteitsactie inzake Marokkaanse hongerstakers, de acties tegen Philips en de actie Fietsen tegen Racisme- kwamen in de jaren '90 diverse projecten in samenwerking met onder andere de gemeente centraal te staan. Een greep daaruit: het Tusmo-project ter ondersteuning van Somaliërs in Nijmegen, het project Allochtonen en Schulden, het project Marokkaanse Vaders en het Turks/ Marokkaans Stimuleringsproject (Tumap). Ook werden bewustwording en deskundigheid inzake de problematiek bevorderd middels manifestaties, symposia en publicaties, zoals het congres Echtscheiding-Rechtscheiding, de thema-avonden 'Hoe (in)tolerant is Nijmegen?' en 'Nijmegen, een multiculturele stad! Hoe?' en het 'Krantje voor Gastarbeiders' en de 'Leeskrant', beide verspreid in diverse talen. In 1994 veranderde de stichting van naam, toen de Gastarbeidwinkel overging in Stichting Het Inter-lokaal. Door de jaren heen dreigde de stichting regelmatig uit het oorspronkelijk pand te groeien, hetgeen werd ondervangen met de huur van ruimtes op andere locaties en uiteindelijk in 1999 door uit te breiden met een aangrenzend pand aan de Burghardt van der Berghstraat. Daarnaast was men actief in de wijken, met name Meijhorst en Lindenholt. In 2003 moest de stichting op zoek naar een nieuwe plek en betrok een pand aan de St. Annastraat. In het nieuwe millennium begon voor Het Inter-lokaal een sterke ontwikkeling naar toenemende professionalisering. In 2013 bundelde de stichting de krachten met NIM Maatschappelijk werk, seniorennetwerk SWON en Tandem Welzijn, samen de zogenaamde W4. De activiteiten verhuisden naar de Wijkcentra Titus Brandsma en Dukenburg en het bestuur naar de St. Jorisstraat. De W4 voert de regie over de welzijnstaken in Nijmegen, waarbinnen Het Inter-lokaal verantwoordelijk is voor het domein Informatie en Advies. Deze taken worden uitgevoerd in de 'Stips', informatie- en adviespunten op stadsdeelniveau. Daarnaast is Het Inter-lokaal nog actief op het gebied van laagdrempelige financiële dienstverlening voor Nijmegenaren met een laag inkomen.|

Verantwoording

{{#if: Rob Meijer|Inleiding van de toegang op het archief door Rob Meijer.|}} {{#if:2016|(2016)|}}

|}}


{{#if: 2.2 Belangenverenigingen| |}} {{#if: 10.3 Migratie| |}} {{#if: 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:2834| |}}