header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Het Nijmeegs Vrouwenkoor

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Het Nijmeegs Vrouwenkoor
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1951 - 1982
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Het Nijmeegs Vrouwenkoor trad voor het eerst naar buiten in het najaar van 1950. De Gelderlander schreef lovend over de prestaties van het koor. Op 21 maart 1951 werd de stichting opgericht door J. Hamerslag, directeur van De Spaarbank te Nijmegen. Het koor werd in het najaar van 1959 opgeheven. Een deel van de leden richtte de stichting in maart 1960 opnieuw op. Opnieuw waren de reacties op optredens zeer positief.

Vanaf midden jaren zeventig beleefde het koor een moeilijke tijd: de repetities werden door de leden slecht of onregelmatig bezocht. Eind 1981 constateerde de terugtredende dirigent daarbij nog dat vergrijzing toesloeg, dat het koor zich minder dan in het verleden onderscheidde van andere koren en dat veel leden het koor verlieten – in 1980 waren er 23 over. In 1982 volgde opheffing van de stichting.

In september 1983 werd een nieuw vrouwenkoor opgericht dat met toestemming van het bestuur van de voormalige stichting en op aandringen van de Federatie van Nijmeegse Zangverenigingen de naam ‘Het Nijmeegs Vrouwenkoor’ ging dragen.

Taken en activiteiten

Het doel van de stichting uit 1951 was de bevordering van het geven van vocale uitvoeringen, al of niet gecombineerd met instrumentale uitvoeringen, in de meest uitgebreide zin van het woord.

Organisatie

Het bestuur bestond uit ten minste drie leden, onder wie een voorzitster, een secretaresse en een penningmeesteresse.

Locatie

1951-1982:Nijmegen

Bronnen

  • De Gelderlander, 11 mei 1984, p. 11.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden