header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting In Paradisum en voorgangers

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting In Paradisum en voorgangers
Andere naam (namen):
  • Stichting ter Behartiging der Belangen van Nabestaanden van de overledenen ter aarde besteld op de begraafplaats voor Roomsch Katholieken te Nijmegen, Daalseweg (1974-1994)
  • Werkgroep ‘t (te) Behouden Kerkhof (1980-1994)
  • Stichting Belangenbehartiging Nabestaanden van Overledenen begraven aan de RK Begraafplaats aan de Daalseweg te Nijmegen (1974-1994)
  • SBB (1974-1994)
Bestaansperiode: 1974 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De berichtgeving over een gemeentelijk plan tot opheffing en ontruiming van de begraafplaats aan de Daalseweg leidde vanaf eind 1972 tot een storm van protest.

Geschiedenis

Nabestaanden en andere betrokkenen richtten rond eind 1973-begin 1974 een stichting op die tot doel had de opheffing tegen te gaan. Daarnaast zette een in 1980 opgerichte werkgroep zich in voor het behoud en bescherming van de begraafplaats. Langdurige inspanningen van beide organisaties hadden succes: in 1994 viel het besluit de begraafplaats weer te openen. Zowel de aanleg van de begraafplaats als geheel als onderdelen ervan (zoals het hekwerk, de kruiswegstatie en diverse grafmonumenten) werden uiteindelijk beschermd als rijksmonument.

De stichting en de werkgroep gingen na het bereiken van deze doelen per 26 augustus 1994 op in de stichting In Paradisum. Deze stichting werkt sindsdien samen met de gemeente en met eigenaren van deze en andere begraafplaatsen om haar opgedane kennis in te zetten voor het behoud van andere (monumentale) begraafplaatsen. Achtereenvolgens leidde dat tot het opknappen van de begraafplaatsen aan de Stenenkruisstraat (Prins Bernhardstraat) en aan de Dorpsstraat.

Taken en activiteiten

Het doel van de stichting In Paradisum is het beschermen en behouden van de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke waarden van de begraafplaatsen binnen de gemeente Nijmegen. Daartoe behartigt de stichting de belangen van nabestaanden, documenteert zij de grafmonumenten, verspreidt zij de kennis over begraafplaatsen en geeft zij rondleidingen over begraafplaatsen.

Organisatie

De stichting heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele overige leden.

Locatie

1977-:Nijmegen

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden