header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Katholieke Gezinsvoogdij en Patronage

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Katholieke Gezinsvoogdij en Patronage
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1961 - 1970
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Op 8 september 1961 werd de Stichting Katholieke Gezinsvoogdij en Patronage te Nijmegen opgericht.

Taken en activiteiten

De stichting had als doel:
1. het op Rooms Katholieke grondslag bijeenbrengen en samenhouden van personen die geschikt zijn en zich bereid verklaren als gezinsvoogd, vrij patroon of toezichthouder op te treden en deze personen bij hun werk met raad en daad bij te staan;
2. het uitoefenen van toezicht over voorwaardelijk veroordeelde en voorwaardelijk in vrijheid gestelde minderjarigen en voorwaardelijk ontslagen regeringspupillen;
3. het uitoefenen van vrij patronaat en nazorg over minderjarigen.
De stichting trachtte haar doel te bereiken door:
a. geschikte personen te zoeken voor het optreden als katholiek gezinsvoogd, vrij patroon of toezichthouder;
b. het geven van de nodige voorlichting en deskundige leiding;
c. het doen van voordrachten aan de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming van geschikte personen voor de gezinsvoogdij;
d. het houden van werk- en studiebijeenkomsten.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden