header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Levensmorgen Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Levensmorgen Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1929 - 1989
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Stichting Levensmorgen is een stichting die al in de dertiger jaren van de vorige eeuw is gesticht, en die zich toelegt op de ondersteuning van achterstandsjeugd. In de loop van de jaren heeft dat werk zich geconcentreerd op het club- en buurthuiswerk in het Willemskwartier rond het buurtcentrum de Haard aan de Groenestraat. Stichting Levensmorgen heeft al jaren geleden de directe verantwoordelijkheid voor het werk uit handen gegeven aan Tandem als welzijnsinstelling gesubsidieerd door de gemeente. De stichting was nog slechts eigenaar van het pand ‘de Haard’.
Door de herstructurering van het Willemskwartier rondom De Haard verviel de functie die de Haard vervulde. De activiteiten verplaatsten zich naar het nieuwe voorzieningenhart (VZH) voor de wijk, gereed in 2010. De Levensmorgen oriënteerde zich op deze nieuwe situatie en besloot in het gebouw andere activiteiten te ontplooien, onder andere de administratie en dergelijke, en mogelijk welzijnsactiviteiten.

Locatie

-:Nijmegen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden