header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Milieu Educatie Centrum Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Milieu Educatie Centrum Nijmegen
Andere naam (namen):
  • MEC

Bestaansperiode: 1990 - 2014
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De Stichting Milieu Educatie Centrum Nijmegen (MEC) werd in 1990 opgericht als 'makelaar' tussen scholen, natuur- en milieueducatie-organisaties, en de gemeente om natuur- en milieueducatie-activiteiten te coördineren. Naast het makelaarschap voerde het MEC (in toenemende mate) ook allerlei andersoortige 'projecten' uit die min of meer op het snijvlak van natuur- en milieueducatie en onderwijs lagen. Tijdens de financiële crisis vanaf 2008 schroefde de gemeente haar subsidie wat terug, omliggende gemeente stopten deels met hun bijdragen. Maar vooral: de 'projecten' droogden op, er was geen geld meer met als gevolg faillissement in 2014. De makelaarsactiviteiten van het MEC zijn overgenomen door De Bastei. Het centrum voor natuur en cultuurhistorie in Nijmegen en omstreken te Nijmegen.

Taken en activiteiten

Coördineren van natuur- en milieueducatie-activiteiten op scholen in basis- en voortgezet onderwijs

Organisatie

De stichting kende een bestuur en een Begeleidingscommissie die het bestuur gevraagd en ongevraagd van inhoudelijk advies diende. De adviezen waren niet bindend.

Locatie

1990-2014:Nijmegen

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden