header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Muziekcentrum De Lindenberg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Muziekcentrum De Lindenberg
Andere naam (namen):
  • Stichting Nijmeegse Muziekschool

Bestaansperiode: 1959 - 1992
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1867 werd de Nijmeegse Volksmuziekschool opgericht waar kinderen uit gezinnen, die zich geen privédocent konden veroorloven, gratis of tegen een kleine vergoeding een instrument leerden bespelen. In 1894 richtte ook De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst een muziekschool op. In 1959 gingen beide scholen samen in de Stichting Nijmeegse Muziekschool (archief Muziekcentrum, inv. nr. (355); gemeenteverslagen; Batink, p. 8-9).

Geschiedenis

De in 1959 opgerichte Stichting Nijmeegse Muziekschool vond tijdelijk onderdak in het door de Nutsschool verlaten pand aan het Hertogplein, waar sinds 1952 ook de Vrije Academie gevestigd was. Het oude Nutsgebouw aan het Hertogplein vormde tot 1966 de thuisbasis van zowel de Muziekschool als de Vrije Academie (Batink, p. 8). Toen het Nutsgebouw in 1966 werd verkocht verhuisde de muziekschool naar de Parkweg en de Van Welderenstraat (archief Muziekcentrum, inv. nr. 357).
Al in 1962 nam de Nijmeegse gemeenteraad het principebesluit voor de bouw van een cultureel centrum en in 1971 waren de Muziekschool en de Vrije Academie de eerste bewoonsters van Cultureel Centrum De Lindenberg aan de Ridderstraat, waar ook plaats was voor de openbare bibliotheek. De Nijmeegse Muziekschool veranderde haar naam in 1987 in Muziekcentrum De Lindenberg (MCL), een naam die toepasselijker werd geacht in het licht van de vele activiteiten die er plaats hadden (Batink, p. 26 en 38).
Bezuinigingen in de jaren tachtig noodzaakten de gebruikers van De Lindenberg tot meer samenwerking en uiteindelijk tot een fusie. In 1992 gingen de Vrije Akademie, de Nijmeegse Muziekschool, het Theater- en Danscentrum (voorheen het Spelcentrum) en de Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg samen verder in een nieuwe organisatie met de naam De Lindenberg, Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur. Het centrum werd onderverdeeld in een viertal afdelingen. Het voormalige muziekcentrum ging verder als de afdeling Muziek (Jaarverslag 1992; Batink, p. 44, 62 en 67).

Taken en activiteiten

Stichting Nijmeegse Muziekschool:
Tot de taken van de Muziekschool behoorden ‘het geven van algemene muzikale vorming en het leren bespelen van muziekinstrumenten; het bevorderen van gemeenschappelijk musiceren; het verzorgen van het onderricht aan de jeugdige leden van harmonie- en fanfarekorpsen; het geven van onderwijs in ballet, ritmiek en volksdansen; het opleiden tot de staatsexamens A en B, het toelatingsexamen conservatorium, de examens voor de Nederlandse Organistenvereniging, de RK Organisten en Directeuren Vereniging, de Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen, alsmede het opleiden tot kerkorganist en koor- en orkestdirigent’. De activiteiten van de school breidden zich gestaag uit. Er kwamen meer groepslessen en Lichte Muziek werd als een nieuwe afdeling aan de school toegevoegd. In 1987 kwam er een recordingstudio (Batink, p. 36).
De Lindenberg (MCL):
Vanwege de vele activeiten die er in het muziekcentrum plaatsvonden werden ook de taken van de instelling aangepast aan de tijd.
muziekcentrum had als hoofdtaak het uitvoeren van de muzikale educatie in de ruimte zin van het woord al dan niet in samenwerking met anderen.
De algemene doelen waren: het verzorgen van het aanbod muziekonderwijs, zowel muzikale vorming als muzikale scholing voor Nijmegen en de regio en het verlenen van diensten op het gebied van muzikale vorming/scholing aan de bevolking van Nijmegen en de regio. Permanente dienstverlening: vraagbaak voor amateurmusici, orkesten, koren, ensembles. Koppelen van de amateuristische muziekpraktijk. Overleg voeren met diverse organisaties. Incidentele dienstverlening: hulp aan amateurmusici, etc. Advies en bemiddeling. Het leveren van ensembles bij bij ensembles bij evenementen. Het organiseren van isntructieve en/of educatieve concerten. Het beschikbaar stellen van personeel, materialen en ruimten bij evenementen.

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestond uit drie vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen (onder wie ten minste twee raadsleden), ten minste twee en ten hoogste drie personen uit het Nijmeegse muziekleven, ten minste twee en ten hoogste drie personen uit onderwijskringen in Nijmegen en een door de Stedelijke Commissie voor Cultureel Overleg (SCO) uit haar midden aan te wijzen lid. Uit het bestuur werd een dagelijks bestuur gevormd bestaande uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid zonder bepaalde functie. De voorzitter werd benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Het stichtingsbestuur koos de overige leden. De dagelijkse leiding was in handen van de directeur (archief Muziekcentrum, inv. nrs. 355 en 356).

Locatie

1959-1966:Nijmegen Hertogplein 6 locatie in googlemaps

1966-1971:Nijmegen Parkweg 100 locatie in googlemaps

1966-1971:Nijmegen Van Welderenstraat 119 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief van het Muziekcentrum De Lindenberg, 1959-1992.
  • ook archief 821: Documentatie Big Band Nijmegen, circa 1970-1987.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden