header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen
Andere naam (namen):
  • SOCN

Bestaansperiode: 1967 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Op carnavalsgebied bestonden in de jaren zestig enkele samenwerkingsverbanden. In de jaren 1961-1968 was er de Federatie Nijmeegse Carnavalsverenigingen en vanaf 1966 bestond de Aangesloten Verenigingen Nijmeegs Openbaar Carnaval (AVNOC), waarbij de meeste carnavalsverenigingen waren aangesloten. Dat enkele verenigingen hierbij niet betrokken waren, zorgde voor ongerustheid binnen de AVNOC. Deze vereniging werd in 1967 ontbonden.

Geschiedenis

In 1967 werd de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen opgericht – in de krant wordt al op 1 juli gesproken van de oprichting, een concept-oprichtingsakte dateert van 3 november. Zowel haar doelstellingen als de samenstelling van het bestuur kwamen deels overeen met die van de opgeheven AVNOC.

De stichting wist de viering van het carnaval in Nijmegen al snel grootser te organiseren dan voorheen. Tot op heden organiseert de stichting het openbare carnaval in de stad.

Taken en activiteiten

Het aanvankelijke doel van de stichting was het bundelen van alle carnavalsverenigingen op voet van gelijkwaardigheid en het zorgen voor aangenaam openbaar carnaval in Nijmegen. Later werd het doel geformuleerd als het behartigen van de belangen betreffende het openbare carnaval te Nijmegen. Dat deed en doet zij door activiteiten voor de viering van carnaval te bevorderen, te organiseren en te coördineren, door contacten met de overheid en andere instellingen te onderhouden en door jaarlijks de Nijmeegse Prins Carnaval en de jeugdprins te kiezen. De stichting regelt vergunningen voor activiteiten zoals de carnavalsoptocht en verzorgt de publiciteit. Anno 2019 waren de belangrijkste doelen het bewaken en bevorderen van cultureel erfgoed en tradities van openbaar carnaval in Knotsenburg – de bijnaam van Nijmegen tijdens carnaval – en Knotsenburg op de kaart zetten binnen en buiten de stad.

Organisatie

Het bestuur in de eerste jaren bestond uit elf personen, onder wie een voorzitter, penningmeester en secretaris. In de Grote Raad werd elke carnavalsvereniging door twee leden vertegenwoordigd.

De stichting kende in de eerste jaren de volgende commissies:

  • Optochtcommissie
  • Propaganda- en financiële commissie
  • Adviescommissie
  • Maandagcommissie (organiseerde activiteiten op maandag)
  • Commissie protocol

In 2019 bestond het bestuur uit zeven leden.

Locatie

1967-:Nijmegen

Bronnen

  • De Gelderlander, 1965-1975.
  • Jaarboekje voor Nijmegen, 1964-1967.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden