header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting RK/AB (Rooms-Katholiek / Algemeen Bijzonder) voortgezet onderwijs Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting RK/AB (Rooms-Katholiek / Algemeen Bijzonder) voortgezet onderwijs Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1993 - 1995
Rechtsvorm: stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De Stichting RK/AB Voortgezet onderwijs Nijmegen werd in 1993 opgericht en vormde het schoolbestuur van de Pius XII Mavo in het schooljaar 1993-1994 en het PPK College (Pius / Poels-Roncalli / Kronenburg) in het schooljaar 1994-1995. Het PPK College fuseerde in 1995 met het Canisisius College - Mater Dei te Nijmegen en de Michaël Mavo te Beek tot de nieuwe school met de naam Canisius College en een nieuw schoolbestuur met de naam Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs (KVO) Canisius College (archief van de Katholieke technische School Poels - Roncalli, inv. nr. (50)). De stichting RK/AB voor voortgezet onderwijs Nijmegen werd in 1995 opgeheven.

Taken en activiteiten

De stichting had als taak ‘het doen geven en bevorderen van voorbereidend beroepsonderwijs en van middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo), een en ander op grondslag van onderwijs in een samenwerkingsverband tussen de rooms-katholieke en algemeen bijzondere richting, welk onderwijs toegankelijk is voor leerlingen van alle gezindten en stromingen voor zover zij stoelen op waarden in de Nederlandse traditie erkend.’ In het leerplan en lesrooster werd ruimte geschapen voor godsdienst- en vormingsonderwijs (archief van de Katholieke technische School Poels - Roncalli, inv. nr. 50).

Organisatie

Het bestuur bestond uit een oneven aantal leden, minimaal zeven. De bestuurders werden deels benoemd op basis van hun betrokkenheid bij de school of andere scholen, deels op basis van hun onderwijskundige, juridische of financiële deskundigheid. Uit hun midden kozen zij een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Locatie

-:Nijmegen Kronenburgersingel 269

Bronnen

  • Archief van de Technische School Poels - Roncalli te Nijmegen, 1986-1994;
  • Archief van de Stichting RK/AB Voortgezet onderwijs te Nijmegen 1993-1995;
  • B. Stamkot, Waar ons het vak werd geleerd: kroniek van 90 jaar ambachtsschool De Kronenburg Nijmegen, Nijmegen 1991;
  • W. Tromp (red.), Meer dan het geweest is: 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels-Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers, Nijmegen 2000

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden