header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Regionaal Indicatie Orgaan voor Nijmegen en Omstreken (RIO)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Regionaal Indicatie Orgaan voor Nijmegen en Omstreken (RIO)
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1997 - 2005
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Ingevolge de wettelijke verplichting voor gemeenten om te voorzien in een onafhankelijk indicatieorgaan heeft het portefeuilleberaad van de wethouders gezondheidszorg in de regio Nijmegen eind februari 1996 een stuurgroep opgericht met als hoofdopdracht een ruim gedragen eindadvies te formuleren voor de vorming van een onafhankelijk Regionaal Indicatie Orgaan.

Geschiedenis

Bij notariële akte van 2 december 1997 wordt de Stichting Regionaal Indicatie Orgaan Nijmegen e.o, kortweg Rio, opgericht. De stichting heeft haar zetel in Nijmegen. De deelnemende gemeenten zijn: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Per 1 januari 1998 verzorgt de stichting de indicatiestelling voor AWBZ-zorg.
Het doel van de stichting is het ontwikkelen en in stand houden van een goede toegang tot de zorg in ruime zin. Zij neemt hierbij de taak over van de GR GGD Nijmegen. Per 1 januari 2005 is de stichting geliquideerd en is de indicatiestelling overgegaan naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Taken en activiteiten

Het doel van de stichting is het ontwikkelen en in stand houden van een goede toegang tot de zorg in ruime zin. Zij neemt hierbij de taak over van de GR GGD Nijmegen.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Ties de Mol. (2007)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden