header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Sedes Sapientiae

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Sedes Sapientiae
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1919 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 begon de Rooms-Katholieke Kerk een offensief om de maatschappelijke achterstand van katholieken ongedaan te maken. Geestelijken stimuleerden het onderhouden van devotionele gebruiken. Een devotie die een hoge vlucht nam was die van het Heilig Hart van Jezus. De grondlegster hiervan was Margaretha Maria Alacoque, die tussen 1673 en 1675 visioenen kreeg in het Franse Paray-le-Monial. In 1856 werd de devotie door de kerk officieel ingesteld. In 1876 begon men in Parijs met de bouw van een kerk tot het Heilig Hart, de Sacré Coeur, kort daarna volgde de Nationale Basiliek van het H. Hart in Brussel. Ook in Nederland werden plannen gesmeed om een H. Hartbasiliek (met een bedevaartpark), te bouwen. Op initiatief van kapelaan Arnold Suys uit Waalwijk werd, op 28 februari 1911, de Heilig Land Stichting opgericht.

Geschiedenis

Na de ingebruikname van de Cenakelkerk en de begraafplaats - beide gesitueerd op het terrein van de Heilig Land Stichting - en de oprichting van de Meerwijkparochie op 6 januari 1915 richtte Arnold Suys, initiatiefnemer van de Heilig Land Stichting en pastoor de Meerwijkparochie, op 15 november 1919 de Stichting Sapientiae (Latijn voor Zetel der Wijsheid. De Sedes Sapientiae is een wijze waarop Maria, de moeder van Jezus, in de beeldende kunst wordt voorgesteld). De statutair te Groesbeek gevestigde stichting liet in 1920 een jongensschool, in 1923 een meisjesschool, en in 1924 een patronaatshuis bouwen. De leerkrachten van de jongensschool waren leken. Voor het onderwijs op de meisjesschool werden de uit Turnhout afkomstige Reguliere Kanunnikessen van het H. Graf (Canonicae Regulares Sancti Sepulchri CRSS) aangetrokken.

Taken en activiteiten

De stichting Sedes Sapientiae werd opgericht voor: ‘het onderwijs en de opvoeding naar Roomsch Katholieke beginselen van jongens en meisjes’, ‘de oprichting en het beheer van scholen en patronaten’, en ‘de goede en godsdienstige verpleging van zieken, gebrekkigen en ouden van dagen’.

Organisatie

Het bestuur bestond uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De pastoor van Meerwijkparochie werd voorzitter. De overige leden werden door het kerkbestuur aangewezen.

Locatie

-:Heilig Landstichting Profetenlaan 2

Bronnen

  • Barendsen, J., e.a., Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van de Heilig Land Stichting en omgeving, Utrecht 2000;
  • Beke, J. e.a., De kerk van de Heilig Land Stichting. De Cenakelkerk 1911-2011, Heilig Land Stichting 2010;
  • Goes van Naters,, M. van der, Met en tegen de tijd. Een tocht door de twintigste eeuw, Amsterdam 1980;
  • Willemsen, J., Het Heilige Land van Piet Gerrits. Kerkelijk kunstenaar in Palestina en Nederland, Nijmegen 2014.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Kees van Dooren, Robert Spanings, Ruerd de Vries. (2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden