header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Theater en Danscentrum De Lindenberg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Theater en Danscentrum De Lindenberg
Andere naam (namen):
  • Stichting Spelcentrum Nijmegen

Bestaansperiode: 1972 - 1992
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1964 werd de Stichting Vormingscentrum Dramatische Kunst voor Nijmegen en Omstreken opgericht. Ontstaan uit de behoefte aan scholing op toneelgebied gaf het vormingscentrum aan de Grote Markt behalve toneellessen al snel ook cursussen dans, yoga en spel. In 1972 ging het vormingscentrum op in de Stichting Spelcentrum. Het Spelcentrum was niet betrokken bij de voorbereidingen van de bouw van Cultureel Centrum De Lindenberg dat onderdak zou bieden aan verschillende culturele instellingen. Wel gaf het na het gereedkomen van het cultureel centrum in 1971 zijn cursussen in een aantal lokalen van De Lindenberg. Het Spelcentrum wilde van meet af aan nauwer samenwerken met het cultureel centrum en in 1977 trad het als zelfstandige stichting toe tot De Lindenberg (Batink, p. 30-31, 46).
vormde traditioneel een onderdeel van het Spelcentrum, maar pas in 1986 kreeg het een volledig pakket aan danscursussen. Met de volwaardige dansafdeling werd de basis gelegd voor het voortbestaan van het Spelcentrum, dat als gevolg van het uit elkaar halen van zijn ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden veel van zijn medewerkers zag vertrekken naar het Regionaal Steunpunt Kunstzinnige Vorming. Naar aanleiding van zijn nieuwe danscursussen veranderde het Spelcentrum zijn naam op 1 januari 1987 in Theater- en Danscentrum De Lindenberg (Batink, p. 46-47).
bezuinigingen leidden ertoe dat de Lindenberginstellingen nauwer gingen samenwerken. De samenwerking mondde ten slotte uit in een fusie. In 1992 fuseerden de Vrije Akademie, de Nijmeegse Muziekschool, het Theater- en Danscentrum en de Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg. De nieuwe organisatie kreeg de naam De Lindenberg, Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur. Het centrum werd onderverdeeld in een viertal afdelingen. Het voormalige Theater- en Danscentrum ging verder als de afdeling Theater en Dans (‘Vooruitzien’, p. 1-7; Batink, p. 62, 67).

Taken en activiteiten

Het Theater en Danscentrum De Lindenberg had als doel de vorming in, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van de dramatische expressie in al haar onderdelen, geledingen en verschijningsvormen, de dans daaronder begrepen.
werkvelden bestonden uit het verzorgen van cursussen in het Cultureel Centrum De Lindenberg, de spelbegeleiding van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, en het verzorgen van (kortlopende) projecten als ‘Poppenkast’ en ‘Dansexpressie.’

Organisatie

De stichting werd bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste 7 en ten hoogste 21 leden. De leden hadden zitting voor onbepaalde tijd. De raad benoemde uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Indien nodig kon een vice-voorzitter worden benoemd.
de raad van bestuur werd uit haar midden een dagelijks bestuur gekozen, bestaande uit ten hoogste vijf leden, waarin de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zitting hadden.
staf functioneerde onder een tweehoofdige leiding, een artistiek leider en een zakelijk leider. De artistiek leider werd in haar werkzaamheden bijgestaan door een bestuurlijke adviescommissie.
werkveld had een eigen coördinator. Voor de spelbegeleiding in het onderwijs was vanaf 1976 een consulente werkzaam, een taak die tot dan toe op vrijwillige basis werd uitgevoerd.

Locatie

-:Nijmegen Ridderstraat 23 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief Theater en Danscentrum De Lindenberg, voorheen Stichting Spelcentrum Nijmegen, 1972 – 1988;
  • Batink, Waar wij ons druk om maken? 25 jaar De Lindenberg 1972-1997: Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur in Nijmegen, z.pl. 1997.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden