header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Vivat Noviomagum

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Vivat Noviomagum
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1947 - 1962
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Op 24 maart 1947 werd ‘Vivat Noviomagum’ (‘Dat Nijmegen leve’) opgericht. Nog diezelfde zomer organiseerde zij de tentoonstelling ‘Novum’, over handel en industrie, land- en tuinbouw, ambacht en stadsopbouw in Nijmegen. Deze werd gehouden in de hallen van de veemarkt aan de Lange Hezelstraat, die vanaf dat moment ook wel ‘Novumhal’ werden genoemd. In 1951 volgde een tweede Novum, nu een ‘zomer-show en festival’. Beide activiteiten duurden ruim een week. Hiermee liet de stad zien ondanks de oorlogsverwoestingen een belangrijke handels- en industriestad te zijn, met veel culturele voorzieningen. De stichting was betrokken bij diverse andere activiteiten, zoals toneelvoorstellingen, een sportfestival en de plaatsing van een waterorgel aan het Keizer Karelplein.

Op 18 juli 1962 kwam het bestuur bijeen om de liquidatie van de stichting te bespreken. Haar werkzaamheden waren grotendeels door de gemeente overgenomen, en daarbij lukte het niet jongere leden aan te boren. Men besloot tot opheffing van de stichting. Het resterende bedrag in kas werd overgemaakt naar de gemeente Nijmegen.

Taken en activiteiten

Het doel van de stichting was de bevordering van de culturele en stoffelijke belangen van Nijmegen. De stichting beoogde een algemeen maatschappelijk belang. Dat deed zij onder andere door samenwerking met en tussen andere organisaties te zoeken en te stimuleren, door contacten met de overheid te onderhouden en door tentoonstellingen te houden.

Organisatie

Het bestuur bestond uit minstens vijf leden, onder wie een voorzitter, een vicevoorzitter, een eerste en tweede secretaris en een penningmeester.

Locatie

1947-1962:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden