header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Volksbelang van 1895

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Volksbelang van 1895
Andere naam (namen):
  • Stichting Volksbelang (1895-1957)

Bestaansperiode: 1895 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Eind negentiende eeuw waren de woonomstandigheden voor arbeiders en anderen met een laag inkomen zeer slecht. Deze mensen woonden vaak nog met meerdere gezinnen in één huis, of woonden in kleine, veelal slecht gebouwde arbeiderswoningen aan doodlopende straatjes of op binnenterreinen in de nieuwe stadswijken.

Geschiedenis

De stichting werd op 9 januari 1895 opgericht door een aantal Nijmeegse notabelen, onder wie de arts W.J. Kolff, bankier L.C. van Engelenburg, de notarissen C.A.E. Courbois en W.E. Hijink.

De eerste 137 arbeiderswoningen verrezen in 1895-1898 aan de Groesbeeksedwarsweg en aan drie zijstraten, die Volksbelang I, II en II werden genoemd – in 1953 kregen zij de namen Singendonck-, Van Lynden- en Vonckstraat. Later volgden kleinere woningbouwprojecten in de Componistenbuurt (1917), in de Ladbouwbuurt (1940 en 1949), aan de Wezenlaan (gekocht in 1960), de Zonstraat en de Maanstraat (1961) en aan de Waldeck Pyrmontsingel (1973). In totaal beheerde Volksbelang zo’n 400 woningen.

Veel van de administratie van de stichting ging in 1944 verloren, doordat zowel de woning van de toenmalige secretaris als de woning waarin de bewonersadministratie lag opgeslagen ten prooi vielen aan oorlogsverwoesting.

In 1957 wijzigde de stichting haar statuten, waarbij de naam licht wijzigde.

Om te kunnen blijven voortbestaan verkocht de stichting in 1994 de meeste woningen aan andere woningcorporaties. De opbrengsten uit de verkoop kwamen in een fonds dat ten goede kwam aan projecten voor volkshuisvesting voor mensen met lage inkomens en bijzondere doelgroepen.

Taken en activiteiten

Het doel was en is ‘de verbetering der huisvesting van de arbeidende klasse en van verdere minvermogenden’. Dat deed de stichting door het bouwen en beheren van woningen, nu doet zij dat door het beheren van een fonds voor volkswoningbouwprojecten.

Organisatie

Het bestuur bestond aanvankelijk uit zes, in 1940 uit 16 en vanaf 1957 uit 12 tot 16 leden. Onder hen waren een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die met nog twee leden het dagelijks bestuur vormden.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • Lemmink, J.P.S., Behuisd in ’t Volksbelang. ‘Eene zaak van ver strekkend nut’. Semi-filantropische woningbouw in Nijmegen aan het einde van de negentiende eeuw, Nijmegen, 1995.
  • Stichting Volksbelang van 1895. Fonds voor de volkshuisvesting, Nijmegen, 1995.
  • Volksbelang. Een historische plek in Nijmegen behouden. ‘Eene zaak van ver strekkend nut’, Nijmegen, 2009.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden