header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Vrij Uit Festival

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Vrij Uit Festival
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1984 -
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De Stichting Vrij Uit Festival werd opgericht in 1984. Het festival was opgezet door het Bureau Stedelijk Cultureel Contact (SCO) te Nijmegen naar Amsterdams voorbeeld (Batink, p. 57). Aanleiding tot de oprichting was de Vrij Uit Markt in 1984, een samenwerkingsverband tussen de Katholieke Universiteit Nijmegen (in het bijzonder de introductiecommissie eerstejaars) en cultureel Nijmegen, vertegenwoordigd door het SCO en verschillende culturele instellingen. Eerste opzet was de in cultuur geïnteresseerde Nijmegenaar te bereiken, en nadrukkelijk ook de eerstejaars studenten.
jaar vond het festival op een andere locatie plaats en bestond de organisatie uit andere personen. Met ingang van 1989 werd er een bestuur ingesteld en lag de uitvoering bij het SCO. Het concept was om in de binnenstad de Nijmegenaren een voorproefje te geven van het nieuwe culturele seizoen van Nijmegen. Het Cultureel Centrum De Lindenberg deed daar tot 1995 als partner mee.

Taken en activiteiten

De stichting had als doel het culturele leven in Nijmegen en omgeving zoveel mogelijk te bevorderen door het organiseren en uitvoeren van manifestaties op cultureel terrein door middel van:
publiekswerving en -voorlichting ten behoeve van de Nijmeegse instellingen voor kunst en cultuur door middel van een Vrij Uit Festival, bestaande uit een informatiemarkt en een groot aantal gratis toegankelijke optredens uit verschillende kunst- en cultuursectoren in de binnenstad van Nijmegen;
het promoten van (het Rijk van) Nijmegen als een regionaal centrum voor kunst en cultuur in Gelderland.

Organisatie

De stichting had een algemeen bestuur. Tot en met het Vrij Uit Festival 1990 hadden in dit bestuur personen ‘à titre personel’ zitting die werkzaam waren in Nijmeegse culturele en maatschappelijke instellingen. Met ingang van het Vrij Uit Festival 1991 veranderde dit en namen personen in het bestuur zitting namens de culturele en maatschappelijke instellingen.
de praktijk fungeerden voorzitter, secretaris en penningmeester als dagelijks bestuur.
feitelijke organisatie van het Vrij Uit Festival was in handen van het bureau van de Stichting SCO. Voor de organisatie van het festival was een festivalteam van acht personen geformeerd en als zodanig benoemd door het algemeen bestuur. Door de nauwe samenwerking met het Multiculturele Festival in de Lindenberg was er in het team ook een plaats voor een vertegenwoordiger van deze organisatie ingeruimd.

Locatie

-:Nijmegen Ridderstraat 23

Bronnen

  • Archief van de Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg, 1980-1992;
  • Batink, Waar wij ons druk om maken? 25 jaar De Lindenberg 1972-1997: Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur in Nijmegen, z.pl. 1997.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden