Stichting Werklozencentrum Unitas en voorgangers

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Stichting Werklozencentrum Unitas en voorgangers
Andere naam (namen):

{{#if: Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen (1974-1978)| * Andere naam::Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen (1974-1978)|}} {{#if: Werklozenkomitee Nijmegen (1974-1976)| * Andere naam::Werklozenkomitee Nijmegen (1974-1976)|}} {{#if: Stichting Nijmeegs Werklozencomité (1976-1978)| * Andere naam::Stichting Nijmeegs Werklozencomité (1976-1978)|}} {{#if: Stichting Werklozencentrum Unitas (1978-2010)| * Andere naam::Stichting Werklozencentrum Unitas (1978-2010)|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1974 - Eindjaar::2010
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Stichting
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126486182%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126486182%7C
|}}{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126486182%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Begin jaren 1970 steeg de werkloosheid in Nederland flink, mede doordat vele fabrieken de concurrentie met zogenoemde lagelonenlanden niet aankonden en moesten sluiten. Nijmegen werd zwaar getroffen. Werklozen konden terecht bij diverse uitkeringsorganen en er waren complexe regelingen. Onder Nijmeegse werklozen bestond de behoefte aan een plaatselijk adviesorgaan, zoals dat al in andere steden was opgericht.|

Algemene context

Begin jaren 1970 steeg de werkloosheid in Nederland flink, mede doordat vele fabrieken de concurrentie met zogenoemde lagelonenlanden niet aankonden en moesten sluiten. Nijmegen werd zwaar getroffen. Werklozen konden terecht bij diverse uitkeringsorganen en er waren complexe regelingen. Onder Nijmeegse werklozen bestond de behoefte aan een plaatselijk adviesorgaan, zoals dat al in andere steden was opgericht. |}}

{{#if: ====Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen==== Eind 1974 ontstond de Initiatiefgroep Voorzieningen Werklozen Nijmegen op initiatief van een aantal welzijnsinstellingen, de Gemeentelijke Sociale Dienst en de vakbeweging. Zij concentreerde zich vooral op het organiseren van cursussen, variërend van creatieve cursussen zoals houtbewerking en fotografie tot algemeen vormende cursussen, zoals politieke scholing en de geschiedenis van de vakbeweging. De initiatiefgroep werd op 22 december 1976 omgezet in de Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen (S.V.W.N.).

Stichting Nijmeegs Werklozencomité

Naar aanleiding van landelijke antiwerkloosheidsdemonstraties werd op initiatief van enkele werklozen in januari 1975 het Werklozenkomitee Nijmegen (W.K.N.) opgericht, dat zich al snel aansloot bij het Landelijk Actiecomité Werklozen. Het W.K.N. richtte zich vooral op directe belangenbehartiging. Op 6 april 1976 werd het comité een stichting met de naam Nijmeegs Werklozencomité.

Samenwerking en fusie tot Werklozencentrum Unitas

In april 1976 besloot de gemeente het door de twee stichtingen opgezette plan voor een werklozencentrum te subsidiëren. De S.V.W.N. en het Werklozencomité kregen de beschikking over het ‘Unitasgebouw’ aan Gerard Noodtstraat 9. Dat was eigendom van het Nederlands Katholiek Vakverbond, werd door de gemeente gehuurd en aan genoemde organisaties ter beschikking gesteld. Beide stichtingen werkten vanaf 1976 in het actie-, advies- en trefcentrum Werklozencentrum Unitas. Ze gaven in 1977 samen de eerste Werklozenkrant uit, die zou blijven bestaan tot 2010.

Verdere samenwerking verliep moeizaam, maar na enkele jaren bereikten ze overeenstemming over een samengaan. Eind november 1978 werden beide stichtingen opgeheven. Hun activiteiten werden formeel verenigd in de Stichting Werklozencentrum Unitas. Het was nu een actie- ,advies- en trefcentrum van en voor werklozen. Unitas breidde het aantal cursussen verder uit, zowel in de creatieve sfeer als gericht op re-integratie van werklozen (solliciteren, arbeidsmarkt, arbeid en gezondheid).

Gedwongen door bezuinigingen verhuisde het werklozencentrum per 1 februari 1993 naar wijkcentrum Burghardt in Bottendaal. Vanaf 9 juni 2008 had Unitas een Steunpunt Re-integratie in wijkcentrum Titus Brandsma. Dit voerde in opdracht van de gemeente Nijmegen een ombudsfunctie uit op het gebied van arbeidsre-integratie.

In 2010 besloot de gemeente Nijmegen tot het stopzetten van de subsidie aan Unitas: de stichting had in de ogen van het stadsbestuur geen meerwaarde meer. Er waren inmiddels andere instanties die de haar taken konden overnemen, zoals Stichting Het Inter-lokaal. De subsidiestop leidde ertoe dat Unitas per 1 januari 2011 ophield te bestaan.|

Geschiedenis

Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen

Eind 1974 ontstond de Initiatiefgroep Voorzieningen Werklozen Nijmegen op initiatief van een aantal welzijnsinstellingen, de Gemeentelijke Sociale Dienst en de vakbeweging. Zij concentreerde zich vooral op het organiseren van cursussen, variërend van creatieve cursussen zoals houtbewerking en fotografie tot algemeen vormende cursussen, zoals politieke scholing en de geschiedenis van de vakbeweging. De initiatiefgroep werd op 22 december 1976 omgezet in de Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen (S.V.W.N.).

Stichting Nijmeegs Werklozencomité

Naar aanleiding van landelijke antiwerkloosheidsdemonstraties werd op initiatief van enkele werklozen in januari 1975 het Werklozenkomitee Nijmegen (W.K.N.) opgericht, dat zich al snel aansloot bij het Landelijk Actiecomité Werklozen. Het W.K.N. richtte zich vooral op directe belangenbehartiging. Op 6 april 1976 werd het comité een stichting met de naam Nijmeegs Werklozencomité.

Samenwerking en fusie tot Werklozencentrum Unitas

In april 1976 besloot de gemeente het door de twee stichtingen opgezette plan voor een werklozencentrum te subsidiëren. De S.V.W.N. en het Werklozencomité kregen de beschikking over het ‘Unitasgebouw’ aan Gerard Noodtstraat 9. Dat was eigendom van het Nederlands Katholiek Vakverbond, werd door de gemeente gehuurd en aan genoemde organisaties ter beschikking gesteld. Beide stichtingen werkten vanaf 1976 in het actie-, advies- en trefcentrum Werklozencentrum Unitas. Ze gaven in 1977 samen de eerste Werklozenkrant uit, die zou blijven bestaan tot 2010.

Verdere samenwerking verliep moeizaam, maar na enkele jaren bereikten ze overeenstemming over een samengaan. Eind november 1978 werden beide stichtingen opgeheven. Hun activiteiten werden formeel verenigd in de Stichting Werklozencentrum Unitas. Het was nu een actie- ,advies- en trefcentrum van en voor werklozen. Unitas breidde het aantal cursussen verder uit, zowel in de creatieve sfeer als gericht op re-integratie van werklozen (solliciteren, arbeidsmarkt, arbeid en gezondheid).

Gedwongen door bezuinigingen verhuisde het werklozencentrum per 1 februari 1993 naar wijkcentrum Burghardt in Bottendaal. Vanaf 9 juni 2008 had Unitas een Steunpunt Re-integratie in wijkcentrum Titus Brandsma. Dit voerde in opdracht van de gemeente Nijmegen een ombudsfunctie uit op het gebied van arbeidsre-integratie.

In 2010 besloot de gemeente Nijmegen tot het stopzetten van de subsidie aan Unitas: de stichting had in de ogen van het stadsbestuur geen meerwaarde meer. Er waren inmiddels andere instanties die de haar taken konden overnemen, zoals Stichting Het Inter-lokaal. De subsidiestop leidde ertoe dat Unitas per 1 januari 2011 ophield te bestaan. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen stelde zich ten doel ten behoeve van werklozen voorzieningen tot stand te brengen in de recreatieve, informatieve, adviserende en/of vormende sfeer. Dat deed zij door zich in te zetten voor de totstandkoming en het beheer van een tref-, advies- en actiecentrum voor werklozen en hen daar activiteiten aan te bieden.

De Stichting Nijmeegs Werklozencomité deed aan belangenbehartiging van werklozen en schoolverlaters. Doelen van de stichting waren onder andere:

 • Het scheppen van de mogelijkheid voor werklozen om hun positie te bespreken
 • Het geven van voorlichting aan werklozen over hun rechten en plichten
 • Het stimuleren van werklozen tot een zinvolle tijdsbesteding
 • Het kritisch volgen van overheidsbeleid aangaande de bestrijding van werkloosheid.

De stichting adviseerde werklozen en schoolverlaters en wees hen op de activiteiten van de S.V.W.N. Zelf organiseerde het comité gratis filmvoorstellingen voor werklozen.

Stichting Werklozencentrum Unitas had tot doel het centrum financieel te ondersteunen en de belangen van werklozen te behartigen.|

Taken en activiteiten

De Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen stelde zich ten doel ten behoeve van werklozen voorzieningen tot stand te brengen in de recreatieve, informatieve, adviserende en/of vormende sfeer. Dat deed zij door zich in te zetten voor de totstandkoming en het beheer van een tref-, advies- en actiecentrum voor werklozen en hen daar activiteiten aan te bieden.

De Stichting Nijmeegs Werklozencomité deed aan belangenbehartiging van werklozen en schoolverlaters. Doelen van de stichting waren onder andere:

 • Het scheppen van de mogelijkheid voor werklozen om hun positie te bespreken
 • Het geven van voorlichting aan werklozen over hun rechten en plichten
 • Het stimuleren van werklozen tot een zinvolle tijdsbesteding
 • Het kritisch volgen van overheidsbeleid aangaande de bestrijding van werkloosheid.

De stichting adviseerde werklozen en schoolverlaters en wees hen op de activiteiten van de S.V.W.N. Zelf organiseerde het comité gratis filmvoorstellingen voor werklozen.

Stichting Werklozencentrum Unitas had tot doel het centrum financieel te ondersteunen en de belangen van werklozen te behartigen. |}}

{{#if: Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen had een bestuur van zeven tot elf personen met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur werd aangewezen door burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, door een Kerngroep Werklozen en door een Adviesgroep met vertegenwoordigers van een aantal Nijmeegse instellingen, te weten:

Het Nijmeegs Werklozencomité bestond aanvankelijk uit een adviesgroep met juridisch adviseurs en leden. Als stichting had het comité een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De adviesgroep van Nijmeegse instellingen werd bij de stichting van Werklozencentrum Unitas ontbonden: het bestuur van Unitas bestond nu volledig uit mensen van het centrum zelf. Er waren aanvankelijk zo’n 15 werkgroepen, die de basis van Unitas vormden. Zo waren er de werkgroepen Actie en Advies, Schoolverlaters, Vrouwen, Cursussen en Werkgelegenheid, en Gemeentepolitiek. Begin jaren 1980 was er ook een beheerscommissie ingesteld, die het gebouw beheerde en de verbinding vormde tussen Unitas en de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties van de gemeente.

Begin deze eeuw werd het beleid van de stichting bepaald door de Algemene Beleidsvergadering, een overkoepelend orgaan dat ook het stichtingsbestuur van Unitas vormde. Daaronder vielen vier clusters of werkgroepen:

 • Belangenbehartiging
 • Cursussen
 • Communicatie
 • Organisatie|

Organisatie

Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen had een bestuur van zeven tot elf personen met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur werd aangewezen door burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, door een Kerngroep Werklozen en door een Adviesgroep met vertegenwoordigers van een aantal Nijmeegse instellingen, te weten:

Het Nijmeegs Werklozencomité bestond aanvankelijk uit een adviesgroep met juridisch adviseurs en leden. Als stichting had het comité een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De adviesgroep van Nijmeegse instellingen werd bij de stichting van Werklozencentrum Unitas ontbonden: het bestuur van Unitas bestond nu volledig uit mensen van het centrum zelf. Er waren aanvankelijk zo’n 15 werkgroepen, die de basis van Unitas vormden. Zo waren er de werkgroepen Actie en Advies, Schoolverlaters, Vrouwen, Cursussen en Werkgelegenheid, en Gemeentepolitiek. Begin jaren 1980 was er ook een beheerscommissie ingesteld, die het gebouw beheerde en de verbinding vormde tussen Unitas en de Bestuurscommissie Wijkaccommodaties van de gemeente.

Begin deze eeuw werd het beleid van de stichting bepaald door de Algemene Beleidsvergadering, een overkoepelend orgaan dat ook het stichtingsbestuur van Unitas vormde. Daaronder vielen vier clusters of werkgroepen:

 • Belangenbehartiging
 • Cursussen
 • Communicatie
 • Organisatie

|}}

{{#if: {{#if:1976-1993|locatie periode::1976-1993:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Gerard Noodtstraat (3-)9 {{#if:51.845204,5.871425|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1993-2010|locatie periode::1993-2010:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Burghardt van den Berghstraat 114 {{#if:51.839603,5.855722|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2008-2010|locatie periode::2008-2010:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Tweede Oude Heselaan 386 {{#if:51.843074,5.844873|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1976-1993|locatie periode::1976-1993:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Gerard Noodtstraat (3-)9 {{#if:51.845204,5.871425|locatie in googlemaps|}}

{{#if:1993-2010|locatie periode::1993-2010:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Burghardt van den Berghstraat 114 {{#if:51.839603,5.855722|locatie in googlemaps|}}

{{#if:2008-2010|locatie periode::2008-2010:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Tweede Oude Heselaan 386 {{#if:51.843074,5.844873|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: ====Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen==== Eind 1974 ontstond de Initiatiefgroep Voorzieningen Werklozen Nijmegen op initiatief van een aantal welzijnsinstellingen, de Gemeentelijke Sociale Dienst en de vakbeweging. Zij concentreerde zich vooral op het organiseren van cursussen, variërend van creatieve cursussen zoals houtbewerking en fotografie tot algemeen vormende cursussen, zoals politieke scholing en de geschiedenis van de vakbeweging. De initiatiefgroep werd op 22 december 1976 omgezet in de Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen (S.V.W.N.).

Stichting Nijmeegs Werklozencomité

Naar aanleiding van landelijke antiwerkloosheidsdemonstraties werd op initiatief van enkele werklozen in januari 1975 het Werklozenkomitee Nijmegen (W.K.N.) opgericht, dat zich al snel aansloot bij het Landelijk Actiecomité Werklozen. Het W.K.N. richtte zich vooral op directe belangenbehartiging. Op 6 april 1976 werd het comité een stichting met de naam Nijmeegs Werklozencomité.

Samenwerking en fusie tot Werklozencentrum Unitas

In april 1976 besloot de gemeente het door de twee stichtingen opgezette plan voor een werklozencentrum te subsidiëren. De S.V.W.N. en het Werklozencomité kregen de beschikking over het ‘Unitasgebouw’ aan Gerard Noodtstraat 9. Dat was eigendom van het Nederlands Katholiek Vakverbond, werd door de gemeente gehuurd en aan genoemde organisaties ter beschikking gesteld. Beide stichtingen werkten vanaf 1976 in het actie-, advies- en trefcentrum Werklozencentrum Unitas. Ze gaven in 1977 samen de eerste Werklozenkrant uit, die zou blijven bestaan tot 2010.

Verdere samenwerking verliep moeizaam, maar na enkele jaren bereikten ze overeenstemming over een samengaan. Eind november 1978 werden beide stichtingen opgeheven. Hun activiteiten werden formeel verenigd in de Stichting Werklozencentrum Unitas. Het was nu een actie- ,advies- en trefcentrum van en voor werklozen. Unitas breidde het aantal cursussen verder uit, zowel in de creatieve sfeer als gericht op re-integratie van werklozen (solliciteren, arbeidsmarkt, arbeid en gezondheid).

Gedwongen door bezuinigingen verhuisde het werklozencentrum per 1 februari 1993 naar wijkcentrum Burghardt in Bottendaal. Vanaf 9 juni 2008 had Unitas een Steunpunt Re-integratie in wijkcentrum Titus Brandsma. Dit voerde in opdracht van de gemeente Nijmegen een ombudsfunctie uit op het gebied van arbeidsre-integratie.

In 2010 besloot de gemeente Nijmegen tot het stopzetten van de subsidie aan Unitas: de stichting had in de ogen van het stadsbestuur geen meerwaarde meer. Er waren inmiddels andere instanties die de haar taken konden overnemen, zoals Stichting Het Inter-lokaal. De subsidiestop leidde ertoe dat Unitas per 1 januari 2011 ophield te bestaan.| {{#if: * Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, 1996.

 • Secretariearchief Gemeente Nijmegen 1945-1984, inventarisnummers 10721, 10723 en 10924.
 • Werklozencentrum Unitas 1976-1991, Nijmegen, 1991.|

Bronnen

 • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, 1996.
 • Secretariearchief Gemeente Nijmegen 1945-1984, inventarisnummers 10721, 10723 en 10924.
 • Werklozencentrum Unitas 1976-1991, Nijmegen, 1991.

|}} |}}

{{#if: ====Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen==== Eind 1974 ontstond de Initiatiefgroep Voorzieningen Werklozen Nijmegen op initiatief van een aantal welzijnsinstellingen, de Gemeentelijke Sociale Dienst en de vakbeweging. Zij concentreerde zich vooral op het organiseren van cursussen, variërend van creatieve cursussen zoals houtbewerking en fotografie tot algemeen vormende cursussen, zoals politieke scholing en de geschiedenis van de vakbeweging. De initiatiefgroep werd op 22 december 1976 omgezet in de Stichting Voorzieningen Werklozen Nijmegen (S.V.W.N.).

Stichting Nijmeegs Werklozencomité

Naar aanleiding van landelijke antiwerkloosheidsdemonstraties werd op initiatief van enkele werklozen in januari 1975 het Werklozenkomitee Nijmegen (W.K.N.) opgericht, dat zich al snel aansloot bij het Landelijk Actiecomité Werklozen. Het W.K.N. richtte zich vooral op directe belangenbehartiging. Op 6 april 1976 werd het comité een stichting met de naam Nijmeegs Werklozencomité.

Samenwerking en fusie tot Werklozencentrum Unitas

In april 1976 besloot de gemeente het door de twee stichtingen opgezette plan voor een werklozencentrum te subsidiëren. De S.V.W.N. en het Werklozencomité kregen de beschikking over het ‘Unitasgebouw’ aan Gerard Noodtstraat 9. Dat was eigendom van het Nederlands Katholiek Vakverbond, werd door de gemeente gehuurd en aan genoemde organisaties ter beschikking gesteld. Beide stichtingen werkten vanaf 1976 in het actie-, advies- en trefcentrum Werklozencentrum Unitas. Ze gaven in 1977 samen de eerste Werklozenkrant uit, die zou blijven bestaan tot 2010.

Verdere samenwerking verliep moeizaam, maar na enkele jaren bereikten ze overeenstemming over een samengaan. Eind november 1978 werden beide stichtingen opgeheven. Hun activiteiten werden formeel verenigd in de Stichting Werklozencentrum Unitas. Het was nu een actie- ,advies- en trefcentrum van en voor werklozen. Unitas breidde het aantal cursussen verder uit, zowel in de creatieve sfeer als gericht op re-integratie van werklozen (solliciteren, arbeidsmarkt, arbeid en gezondheid).

Gedwongen door bezuinigingen verhuisde het werklozencentrum per 1 februari 1993 naar wijkcentrum Burghardt in Bottendaal. Vanaf 9 juni 2008 had Unitas een Steunpunt Re-integratie in wijkcentrum Titus Brandsma. Dit voerde in opdracht van de gemeente Nijmegen een ombudsfunctie uit op het gebied van arbeidsre-integratie.

In 2010 besloot de gemeente Nijmegen tot het stopzetten van de subsidie aan Unitas: de stichting had in de ogen van het stadsbestuur geen meerwaarde meer. Er waren inmiddels andere instanties die de haar taken konden overnemen, zoals Stichting Het Inter-lokaal. De subsidiestop leidde ertoe dat Unitas per 1 januari 2011 ophield te bestaan.|

Verantwoording

{{#if: Lisette Kuijper, Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Lisette Kuijper, Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2010, 2019|(2010, 2019)|}}

|}}


{{#if: 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1119| |}}