header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Stichting Werkplaats Valkenburg, Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Stichting Werkplaats Valkenburg, Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1955 - 1971
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Op 16 februari 1955 besluit de gemeenteraad van Nijmegen een stichting in het leven te roepen met het doel hen, die werkloos zijn en tengevolge van hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid of om andere redenen niet tewerkgesteld worden bij de daarvoor in aanmerking komende bedrijven of instellingen en daardoor behoeftig zijn of dreigen te worden, aan geregelde arbeid te helpen. Op 1 januari 1969 treedt de Wet Sociale Werkvoorziening in werking. Een van de uitvloeisels daarvan is de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving. Door B. en W. worden besprekingen gevoerd met het bestuur van de Stichting, welke uiteindelijk resulteren in de opheffing van de Stichting Werkplaats Valkenburg met ingang van 1 januari 1972. Door het Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving wordt de Werkplaats Valkenburg per 1 januari 1973 overgenomen. De feitelijke definitieve overdracht van de roerende en onroerende goederen van de Werkplaats vond plaats bij notariële akte van 7 april 1976.

Taken en activiteiten

Het doel was om hen, die werkloos zijn en tengevolge van hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid of om andere redenen niet tewerkgesteld worden bij de daarvoor in aanmerking komende bedrijven of instellingen en daardoor behoeftig zijn of dreigen te worden, aan geregelde arbeid te helpen.

Organisatie

De leiding komt in handen van een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, waarvan de leden door B. en W. benoemd worden. De direkteur van het Gewestelijk Arbeidsbureau treedt op als secretaris, terwijl de boekhouder van de Sociale Dienst van de gemeente belast wordt met de funktie van penningmeester.

Locatie

-: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door T. de Mol. (1983)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden